placeholder image to represent content

Complex Questions Type

Quiz by Normita Arandela

Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 5 skills from
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP10MP-Id-3.2
EsP10MK-IId-6.3
EsP10MK-IIb-5.3
EsP10MK-IIc-6.2
EsP10MK-IIa-5.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1

  Iugnay ang mga kilos  ng ginawa ng tao sa mga larawan

  linking://pagtulog|#b22be9ff-f63f-483a-a3ee-239121f02bc9/question/08d159f129b2955128095674b89710792eb30b15.jpg:pagkain|#b22be9ff-f63f-483a-a3ee-239121f02bc9/question/d0d0f9d3aa56c8042f84bba3c0f835c6363b0b94.jpg

  30s
  EsP10MP-Id-3.2
 • Q2

  Pangkatin ang mga larawan kung ito ay tumutukoy sa mga salik ng makataong kilos

  sorting:// takot|#b22be9ff-f63f-483a-a3ee-239121f02bc9/question/048dab6e53d76fb18e7b8e6df8a1c64c98a8dbb3.jpg:karahasan|#b22be9ff-f63f-483a-a3ee-239121f02bc9/question/2b0489d908e373ff81ad94fd3ff3bcbed9f9eb32.jpg

  30s
  EsP10MK-IId-6.3
 • Q3

  videoq:6EzXhCdfHU4: 2:39//Anong konsepto ang tinutukoy sa awit na nawawala sa kabataan?

  kapayapaan

  katapangan

  kalayaan

  kaguluhan

  30s
  EsP10MP-Id-3.2
 • Q4

  Ano ang dalawang uri ng pakultad na kalikasan ng tao?

  pangkaalaman at pandama

  30s
  EsP10MK-IIb-5.3
 • Q5

  Ano ang mga uri ng kamangmangan?

  freetextm://kamangmangang madaraig:kamangmangang di madaraig

  30s
  EsP10MK-IIc-6.2
 • Q6

  Ito ang  mga kilos na nagaganap sa tao ayon sa kanyang kalikasan.

  freetext://act of man

  30s
  EsP10MK-IIa-5.2
 • Q7

  Pagsunod-sunurin ang mga yugto ng makataong kilos

  ordering://pagkaunawa sa layunin|2:Intensiyon ng layunin|3:Paghusga sa paraan

  30s
  EsP10MK-IIa-5.2
 • Q8

  Iugnay ang mga kahulugan ayon sa mga salik ng makataong kilos

  linking://takot|masidhing silakbo ng damdamin:gawi|paulit-ulit na gawain

  30s
  EsP10MK-IIa-5.2
 • Q9

  Ipangkatang mga sumusunod ayon sa uri ng kapanagutan

  sorting://Kusang-loob|kilos na may kaalaman:Di-kusang loob|kulang ang kilos

  30s
  EsP10MK-IIa-5.2

Teachers give this quiz to your class