placeholder image to represent content

Complex Questions Type

Quiz by Annalyn Maynigo

Grade 9
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1

  Sort these fruits according to their respective color.

  Question Image

  sorting://yellow|#62617748-a2bb-4b45-99ad-e8d262d6424b/question/a05f5e2608a6c612b6bef05cb210ac7d58fd653c.jpg, #62617748-a2bb-4b45-99ad-e8d262d6424b/question/be21889a9633aa9605015c4bc5a2044535c852d7.jpg: red|#62617748-a2bb-4b45-99ad-e8d262d6424b/question/23fe7626917c9cb2b1df008b07d548da5160dd26.jpg,#62617748-a2bb-4b45-99ad-e8d262d6424b/question/6f31795c4e42750615122ca5513d50be626effa2.jpg

  30s
 • Q2

  Piliin ang kabilang sa salik ng produksyon at katangian ng isang entrepreneur.

  sorting://salik ng produksyon|lupa, paggawa, kapital, entrepreneur: katangian ng isang entrepreneur|malikhain, may tiwala sa sarili, malakas ang loob, innovative

  30s
 • Q3

  Ihambing ang mga sumusunod:

  Question Image

  linking://gas|#62617748-a2bb-4b45-99ad-e8d262d6424b/question/01e809ef0fc3a8176469c99d8560c2113a918c21.jpg: liquid|#62617748-a2bb-4b45-99ad-e8d262d6424b/question/0fc0ca90db4623db7bd2a2636edeb5ddc2914cd6.jpg: solid|#62617748-a2bb-4b45-99ad-e8d262d6424b/question/5b534e758b9450ffc96c153b9f7ea17a8cf70ea1.jpg

  30s
 • Q4

  Itulay sa kabahagi ang bawat salita ayon sa kanyang konsepto.

  linking://kakapusan|kakulangan:pangangailangan|kagustuhan:alokasyon|sistemang pang-ekonomiya:demand|supply

  30s
 • Q5

  Iayos ang proseso ng produksyon ayon sa pagkakasunod-sunod.

  ordering://input|1: process|2: output|3

  30s
 • Q6

  Isaayos ang mga sumusunod ayon sa kahalagahan ng gamit sa pang-araw-araw na pamumuhay.

  Question Image

  ordering://#62617748-a2bb-4b45-99ad-e8d262d6424b/question/a62888f32ea0178eb0628d9fc8613ebdbca21e05.jpg|1: #62617748-a2bb-4b45-99ad-e8d262d6424b/question/f4ffb56c72eddb6a8d8431ed904303974ad79e4b.jpg|2: #62617748-a2bb-4b45-99ad-e8d262d6424b/question/78ec2dd6e927a6dc83139afad7069f51d01e31df.jpg|3

  30s
 • Q7

  Ano ang kabayaran ng kapakinabangan sa lupa?

  freetext://upa

  30s
 • Q8

  Ano ang kabayaran sa kapakinabangan sa paggawa?

  freetextm://sahod: sweldo

  30s
 • Q9

  Ibigay ang katangian ng matalinong mamimili.

  freetextm://mapanuri|2:maalam|2:sumusunod sa budget|2:hindi nagpapadaya|2

  30s
 • Q10

  videoq:SH05IyHGGV0: 5 : 58 // What is double 8?

  64

  16

  36

  80

  30s
 • Q11

  Ano ang iyong napakingan?

  freetext://awit

  30s

Teachers give this quiz to your class