Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1

  Ayusin ang mga pilosopo ayon sa kanilang pinagmulang lugar.

  sorting://eastern|LaoTzu,Confucius:Western|Socrates,Plato

  30s
  PPT11/12-Ib-1.2
 • Q2

  Pagtugmain ang mga sangay ng pilosopiya.

  linking://metapisika|eksistensiya:epistemolohiya|karunungan:lohika|pangangatwiran

  30s
 • Q3

  Ayusin ang pagkakasunud-sunod ng mga Pilosopo mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli.

  ordering://Pythagoras|1:Heraclitus|2:Democritus|3:Diogenes of Synope|4

  30s
  PPT11/12-Ib-1.2
 • Q4

    Hindi nakikita o nahahawakan na elementong na nagbibigay-daan sa atin upangmagamit ang ating pag-iisip, magkaroon ng kamalayan, panloob, at kapasidad namakipag-ugnayan sa ibang tao sa mundo.

  freetext://Espiritu

  30s
  PPT11/12-Ig-3.2
 • Q5

  Magbigay ng mga kilalang kanluraning pilosopo.

  freetextm://Socrates:Plato:Aristotle:Descartes

  30s
  PPT11/12-Ib-1.2
 • Q6

  videoq:FtEQAmu9Bvs&t=356s: 3:30 //Anong sangay ng pilosopiya ang tumutukoy sa pangangatwiran?

  Metapisika

  Etika

  Lohika

  Epistemolohiya

  30s
  PPT11/12-Ib-1.2
 • Q7

  Ano ang mensahe ng awitin?

  pagmamahal sa kaibigan

  pagmamahal sa kapaligiran

  pagmamahal sa bayan

  pagmamahal sa kultura

  30s
 • Q8

  Ayusin ang mga larawan ayon sa kanilng mga uri.

  sorting://hayop|#8947f791-c261-411e-abee-c61b13bd9e0c/question/f01f4016317f63edd4ac24da8977335a1550327b.jpeg,#8947f791-c261-411e-abee-c61b13bd9e0c/question/ee9ccada05ead81ff8b78afc882cc05488d734a0.jpeg,#8947f791-c261-411e-abee-c61b13bd9e0c/question/9a965ddafc8cd7386c8f8339f8b32888f62d13aa.jpeg:plants|#8947f791-c261-411e-abee-c61b13bd9e0c/question/4a331075c81917862ce6f31b9776df00a05c17d0.jpeg,#8947f791-c261-411e-abee-c61b13bd9e0c/question/0faa4e53f21abead5666d581feef35507f3d63e8.jpeg,#8947f791-c261-411e-abee-c61b13bd9e0c/question/42f0b9025edd5944c2591b5f42767e7afd21bfab.jpeg

  30s
  PPT11/12-IIg-7.3

Teachers give this quiz to your class