placeholder image to represent content

Complex types of Question

Quiz by Jenefer Cerezo

Grade 6
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 4 skills from
Grade 6
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP6-1-N2
AP6-1-N1
AP6-1-N3
AP6PMK-Ie-8

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ruta na nagpabilis sa paggunita sa pagitan ng silanangan at kanluran(Pilipinas papunta sa mga bansa sa Europa). 

  Europa Canal

  Suez Europa

  Suez Canal

  Grand Canal

  30s
  AP6-1-N2
 • Q2

   Kailan umusbong ang kaisipang liberal sa Europa?

  Ika-18 na siglo

  ika-17 na siglo

  Ika-19 na siglo

  Ika-16 na siglo

  30s
  AP6-1-N2
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang mga naging epekto ng pagbukas ng Suez Canal

  Higit na naghirap ang mga Pilipino

  Nagkaroon ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at Europa

  Humirap ang lahat sa Pilipinas

  Napabilis ang paglalakbay papuntang Europa

  30s
  AP6-1-N2
 • Q4

  4.Sa pagbubukas ng mga daungan ng bansa ,ang ilan ay ang positibong nangyari sa ating bansa maliban sa isa.

  Nabibigyan ng pagkakataong makilala ang lokal na produkto sa pamilihang global.

  Mas pinaangat ang antas ng produksyon upang mapahusay ang kalidad ng mga produkto.

  Mas tinangkilik ng mga Pilipino ang imported na kalakal.

  Nabuhay ang liberal na ideya tungo sa pagbuo ng kamalayang nasyonalismo.

  30s
  AP6-1-N2
 • Q5

  Isa sa epekto ng pagbubukasng mga daungan ay ang pag-usbong ng liberal na ideya. Ginamit ito upangmapaunlad ang buhay ng mga tao. Nagkaroon ng mga pagbabago sa________________.

    pampulitika, pangkabuhayan,panrelihiyon at edukasyon

   pakikitungo ng mga Pilipino sa mga dayuhan.

  pananalita o paraan ngpakikipag-usap

    istilo ng pamumuhay ng mga Pilipino

  30s
  AP6-1-N2
 • Q6

  Ano ang kilusang binuo ngmga ilustrado?

  kilusang Katipunan

  Kilusang Martir

  kilusang Propaganda

  Kilusang Hukbo

  30s
  AP6-1-N1
 • Q7

  Ano-anong alyas ang ginamit ni Jose Rizal sa kanyang pagsulat sa kilusan?

  Laong-Laan at Dimasalang

  Zamora

   Fraile at Fray Botod

        

  Plaridel

        

  30s
  AP6-1-N1
 • Q8

  Sino ang naging unangpatnugot ng La Solidaridad?

  Marcelo H. del Pilar

  Graciano Lopez Jaena

  Juan Luna

  Jose P. Rizal

  30s
  AP6-1-N1
 • Q9

  Ang dalawa sa mgapangyayaring nagbigay daan sa pagbukas ng nasyonalismong kaisipan ng mgaPilipino ay ang Kilusang ____________ at Kilusang _____________.

  propaganda at katipunan

  ilustrado at katipunero

  dasalan at tocsohan

  noli me tangere at elfilibusterismo

  30s
  AP6-1-N1
 • Q10

  Bakit naitatag ang KilusangPropaganda at Katipunan?

  Upang makamkam ng mgaPilipino ang lupain ng Espanya

  Para sa reporma at kalayaan mula sa mga Espanyol

  Para sa pansariling kapakanan ng mga ilustrado

  Upang umusbong ang krimen at kaguluhan

  30s
  AP6-1-N1
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang nagbibigay daan tungo sa

          Sigaw sa Pugad Lawin at naging sanhi ng pagsiklab ng himagsikan?

     Pagdakip at pagkulong kay Rizal saFort Santiago.

      Paglimbag at paglathala ng pahayagangKalayaan.

     Pakikipagkasundo ng mga katipunero samga Espanyol.

   Pagbubunyag ng samahang KKK sa mga Espanyol.

  30s
  AP6-1-N3
 • Q12

  Bakit sa palagay mo natalo ang mga katipunero salabanan sa San Juan

             Del  Monte?

  Hindi sila nagkaisa.

  Hindi sila sumunod sahabilin ni Andres Bonifacio.

  Dahil hindi sila marunonghumawak ng mga armas.

  Dahil kulang sila sa armasat kulang sa karanasan sa pakikipagdigma.

  30s
  AP6-1-N3
 • Q13

  Ang mga sumusunod ay mga pangyayari sa Tejeros Convention

          MALIBAN    sa isa, alin ito?

  A.    Naihalal na pangulo si Aguinaldo.

     Napigilan ng mga Espanyol ang halalan.

     Naihalal si Bonifacio bilang Direktorng Gawaing Panloob.

  Tumutol si Daniel Tirona sa pagkahalal kay Bonifacio.

  30s
  AP6-1-N3
 • Q14

  Ang mga sumusunod ay nilalaman ng Kasunduan saBiak-na-Bato   

           MALIBAN sa isa, alin ito?

     Kusang nagpatapon si Aguinaldo at iba pang lider sa Hong Kong.

   Titigil ang kawal Pilipino sa pakikipaglaban sa mga Espanyol.

  Huhulihin at bibitayin si Aguinaldo at iba pang kasamahan sa Pilipinas.

    Isusuko ng mga kawal Pilipino ang kanilang armas.

  30s
  AP6-1-N3
 • Q15

  Bakit hindi nagtagumpay ang Kasunduan sa Biak-na-Bato?

  Dahil kapwa hindi nagustuhan ang mga nilalaman ngkasunduan

  Dahil hindi nasunod ng dalawang panig ang mga nilalaman nito

  Tutol si Aguinaldo at angkanyang kasama sa kanilang pagpapatapon.

  Tutol ang mga Espanyol sahinihingi ni Aguinaldo at kanyang kasama

  30s
  AP6-1-N3

Teachers give this quiz to your class