placeholder image to represent content

Control tema 2: La vida a la Terra

Quiz by ANA MARIA CAMI FERRER

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Qué és la biosfera?
  És el conjunt constituït per la zona habitable del planeta i els èssers vius que la poblen.
  És el conjunt constituït per la zona inhabitable del planeta i els èssers vius que la poblen.
  És el conjunt constituït per la zona habitable del planeta i els èssers morts que la poblen.
  300s
 • Q2
  Com completaries aquesta frase: " Tots els éssers vius segueixen el ........................ Les cadenes alimentàries es basen en les relacions entre éssers vius que s'estableixen en aquest cicle.
  Cicle de la vida i la mort.
  Cicle de matèria orgànica
  Cicle de la matèria inorgànica.
  Cicle del hummus.
  300s
 • Q3
  Quines són les característiques especials que fan possible la vida en el planeta Terra?
  La llum del Sol, l'aigua líquida, la temperatura, les substàncies minerals i els gasos.
  La llum de la lluna, l'aigua líquida, la temperatura, les substàncies minerals i els gasos.
  La llum del Sol, l'aigua sólida, el fred, les substàncies minerals i els gasos.
  300s
 • Q4
  Qué és aquesta imatge?
  Question Image
  Una cèl·lula animal
  Un bacteri.
  Une cèl·lula procariota.
  Una cèl·lula vegetal
  300s
 • Q5
  Quines són les parts fonamentals de les cèl·lules?
  La membrana cel·lular, el citoplasma i el nucli.
  Nutrició, alimentació, reproducció i relació.
  Nutrició, reproducció i relació.
  La membrana, el citoplasma, el nucli i la paret cel·lular.
  300s
 • Q6
  Quines són les funcions que realitzen les cèl·lules?
  Naixement, nutrició, relació i reproducció.
  Nutrició, relació i reproducció.
  Membrana cel·lular, citoplasma i nucli.
  300s
 • Q7
  Com s'anomenen les cèl·lules que tenen nucli?
  Procariotes
  Moneres
  Eucariotes
  300s
 • Q8
  Quins tipus de cèl·lules són les unitats estructurals i funcionals del sistema nerviós responsables de transmetre informació?
  Els paramecis.
  Els glòbuls vermells.
  Les neurones.
  Els espermatozoides.
  300s
 • Q9
  Com es diuen els organismes que obtenen l'aliment d'un altre èsser viu?
  Organismes autòtrofs.
  Organismes heteròtrofs.
  Organismes unicel·lulars.
  Organismes plurice·lulars.
  300s
 • Q10
  Com es diuen els organismes que es fabriquen el seu propi aliment?
  Organismes heteròtrofs.
  Organismes autòtrofs.
  Organismes plurice·lulars.
  Organismes unicel·lulars.
  300s
 • Q11
  Quins són els 5 regnes dels èssers vius?
  Els animals, les plantes, els fongs, les moneres i els protozous.
  Els animals, les plantes, els fongs, les moneres i els protoctists.
  Els humans, els animals, les plantes, les moneres i els protoctists.
  300s
 • Q12
  Els animals són...
  éssers pluricel·lulars eucariotes i heteròtrofs.
  éssers pluricel·lulars procariotes i heteròtrofs.
  éssers plurice·lulars eucariotes i autòtrofs.
  éssers unicel·lulars eucariotes i heteròtrofs.
  300s
 • Q13
  Quins d'aquests organismes són procariotes?
  Les moneres
  Els protoctists
  Els fongs
  300s
 • Q14
  Les plantes són...
  éssers pluricel·lulars procariotes i autòtrofs.
  éssers pluricel·lulars eucariotes i autòtrofs.
  éssers unicel·lulars eucariotes i autòtrofs.
  éssers pluricel·lulars eucariotes i heteròtrofs.
  300s
 • Q15
  A qué es refereix aquesta definició: "És la unitat amb vida més petita que forma els èssers vius."
  La cèl·lula
  La neurona
  L'ameba
  300s

Teachers give this quiz to your class