placeholder image to represent content

Dimensyong Akademik sa Barayti at Baryasyon

Quiz by Mildred Lopez Quiza

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1

  Ang El Filibusterismo o Ang Paghahari ng Kasakiman sa wikang Filipino ay karugtong o sikwel ng Noli Me Tangere. Ang nobelang ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal noong Oktubre 1887 habang siya nagpapraktis ng medisina sa Calamba, Laguna.

  Ito ay orihinal na nakasulat sa wikang Kastila at inialay niya sa tatlong paring martir na kilala sa bansag na Gomburza (Padre Gomez, Burgos, at Zamora).

  Mula sa pahayag, magtala ng tatlong (3) pang-uri mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q2

  Ang El Filibusterismo o Ang Paghahari ng Kasakiman sa wikang Filipino ay karugtong o sikwel ng Noli Me Tangere. Ang nobelang ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal noong Oktubre 1887 habang siya nagpapraktis ng medisina sa Calamba, Laguna.

  Ito ay orihinal na nakasulat sa wikang Kastila at inialay niya sa tatlong paring martir na kilala sa bansag na Gomburza (Padre Gomez, Burgos, at Zamora).

  Mula sa pahayag, magtala ng tatlong (3) pangngalang pambalana mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q3

  Ang El Filibusterismo o Ang Paghahari ng Kasakiman sa wikang Filipino ay karugtong o sikwel ng Noli Me Tangere. Ang nobelang ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal noong Oktubre 1887 habang siya nagpapraktis ng medisina sa Calamba, Laguna.

  Ito ay orihinal na nakasulat sa wikang Kastila at inialay niya sa tatlong paring martir na kilala sa bansag na Gomburza (Padre Gomez, Burgos, at Zamora).

  Mula sa pahayag, magtala ng tatlong (3) pandiwa mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q4

  Ang El Filibusterismo o Ang Paghahari ng Kasakiman sa wikang Filipino ay karugtong o sikwel ng Noli Me Tangere. Ang nobelang ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal noong Oktubre 1887 habang siya nagpapraktis ng medisina sa Calamba, Laguna.

  Ito ay orihinal na nakasulat sa wikang Kastila at inialay niya sa tatlong paring martir na kilala sa bansag na Gomburza (Padre Gomez, Burgos, at Zamora).

  Mula sa pahayag, magtala ng tatlong (3) pang-ugnay mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q5

  Ang El Filibusterismo o Ang Paghahari ng Kasakiman sa wikang Filipino ay karugtong o sikwel ng Noli Me Tangere. Ang nobelang ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal noong Oktubre 1887 habang siya nagpapraktis ng medisina sa Calamba, Laguna.

  Ito ay orihinal na nakasulat sa wikang Kastila at inialay niya sa tatlong paring martir na kilala sa bansag na Gomburza (Padre Gomez, Burgos, at Zamora).

  Mula sa pahayag, magtala ng tatlong (3) panghalip mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q6

  Ang Noli Me Tangere ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay Touch Me Not o Huwag Mo Akong Salangin sa Filipino. Ito ay hango sa Ebanghelyo ni Juan at isinulat ni Dr. Jose P. Rizal noong 1884 sa Madrid habang siya ay nag-aaral ng Medisina.

  Nang makatapos ng pag-aaral ay nagtungo sa Paris si Rizal at doon ipinagpatuloy ang pagsusulat ng Noli Me Tangere. Sa Berlin na niya natapos ang huling bahagi ng nobela.

  Mula sa pahayag sa itaas, magbigay ng tatlong (3) pandiwa mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q7

  Ang Noli Me Tangere ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay Touch Me Not o Huwag Mo Akong Salangin sa Filipino. Ito ay hango sa Ebanghelyo ni Juan at isinulat ni Dr. Jose P. Rizal noong 1884 sa Madrid habang siya ay nag-aaral ng Medisina.

  Nang makatapos ng pag-aaral ay nagtungo sa Paris si Rizal at doon ipinagpatuloy ang pagsusulat ng Noli Me Tangere. Sa Berlin na niya natapos ang huling bahagi ng nobela.

  Mula sa pahayag sa itaas, magbigay ng tatlong (3) pangngalang pantangi mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q8

  Ang Noli Me Tangere ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay Touch Me Not o Huwag Mo Akong Salangin sa Filipino. Ito ay hango sa Ebanghelyo ni Juan at isinulat ni Dr. Jose P. Rizal noong 1884 sa Madrid habang siya ay nag-aaral ng Medisina.

  Nang makatapos ng pag-aaral ay nagtungo sa Paris si Rizal at doon ipinagpatuloy ang pagsusulat ng Noli Me Tangere. Sa Berlin na niya natapos ang huling bahagi ng nobela.

  Mula sa pahayag sa itaas, magbigay ng tatlong (3) panghalip mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q9

  Ang Ningning at Ang Liwanag (Mula sa Liwanag at Dilim) ni Emilio Jacinto

  Ang ningning ay nakasisilaw at nakasisira sa paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata, upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay.

  Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy ng sikat na araw ay nagniningning; ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot.

  Ang ningning ay maraya.

  Ating hanapin ang liwanag; tayo’y huwag mabighani sa ningning.

  Sa katunayan ng masamang kaugalian: Nagdaraan ang isang karuaheng maningning na hinihilang kabayong matulin. Tayo’y magpupugay at ang isasaloob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapua’ymarahil naman ay isang magnanakaw, marahil sa isang malalim ng kaniyang ipinatatanghal nakamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang sukaban.

  Mula sa pahayag, magbigay ng tatlong (3) pandiwa mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q10

  Ang Ningning at Ang Liwanag (Mula sa Liwanag at Dilim) ni Emilio Jacinto

  Ang ningning ay nakasisilaw at nakasisira sa paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata, upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay.

  Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy ng sikat na araw ay nagniningning; ngunit sumusugatsa kamay ng nagaganyak na dumampot.

  Ang ningning ay maraya.

  Ating hanapin ang liwanag; tayo’y huwag mabighani sa ningning.

  Sa katunayan ng masamang kaugalian: Nagdaraan ang isang karuaheng maningning na hinihilang kabayong matulin. Tayo’y magpupugay at ang isasaloob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapua’ymarahil naman ay isang magnanakaw, marahil sa isang malalim ng kaniyang ipinatatanghal nakamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang sukaban.

  Mula sa pahayag, magbigay ng tatlong (3) pangngalang pambalana mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q11

  Ang Ningning at Ang Liwanag (Mula sa Liwanag at Dilim) ni Emilio Jacinto

  Ang ningning ay nakasisilaw at nakasisira sa paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata, upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay.

  Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy ng sikat na araw ay nagniningning; ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot.

  Ang ningning ay maraya.

  Ating hanapin ang liwanag; tayo’y huwag mabighani sa ningning.

  Sa katunayan ng masamang kaugalian: Nagdaraan ang isang karuaheng maningning na hinihilang kabayong matulin. Tayo’y magpupugay at ang isasaloob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapua’ymarahil naman ay isang magnanakaw, marahil sa isang malalim ng kaniyang ipinatatanghal nakamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang sukaban.

  Mula sa pahayag, magbigay ng tatlong (3) panghalip mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q12

  Ang Ningning at Ang Liwanag (Mula sa Liwanag at Dilim) ni Emilio Jacinto

  Ang ningning ay nakasisilaw at nakasisira sa paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata, upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay.

  Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy ng sikat na araw ay nagniningning; ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot.

  Ang ningning ay maraya.

  Ating hanapin ang liwanag; tayo’y huwag mabighani sa ningning.

  Sa katunayan ng masamang kaugalian: Nagdaraan ang isang karuaheng maningning na hinihilang kabayong matulin. Tayo’y magpupugay at ang isasaloob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapua’ymarahil naman ay isang magnanakaw, marahil sa isang malalim ng kaniyang ipinatatanghal nakamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang sukaban.

  Mula sa pahayag, magbigay ng tatlong (3) pang-uri mula sa itaas.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s

Teachers give this quiz to your class