placeholder image to represent content

Dimetil fumarat: Ne öğrendik ?

Quiz by ABC CBA

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Dimetil fumaratın etkisini hangi yolak üzerinden gösterdiği düşünülmektedir ?
  monometil fumarat
  fumarik asit
  sitrik asit
  nükleer faktör- like 2
  30s
 • Q2
  Aşağıdakilerden hangisi dimetil fumaratın etkilerinden biri değildir?
  immünomodülatör
  nöroprotektif
  antisekretuvar
  anti-enflamatuar
  30s
 • Q3
  Dimetil fumarat tedavisi ile immün sistemde nasıl bir değişim olur?
  T lenfositlerin MSS geçişinin artışı
  anti-enflamatuar fenotipe kayma
  monositlerde artış
  sitokin salınımında artış
  30s
 • Q4
  Dimetil fumarat için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır
  barsaklarda esterazlarla metabolize olur
  gıdalarla etkileşmez
  büyük oranda böbreklerden atılır
  30s
 • Q5
  Aşağıdakilerden hangisi dimetil fumaratın aktif metabolitidir?
  monometil fumarat
  fumarik asit
  fumarat karbosil
  hidroksi fumarat
  30s
 • Q6
  Lidwina endikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  birinci basamak tedavilere yanıt vermeyen relapsing-remitting multipl sklerozu olan yetişkin hastalar
  primer progresif multipl sklerozu olan yetişkin hastalar
  yüksek aktivite gösteren relapsing-remitting multipl sklerozu olan hastalar
  relapsing-remitting multipl sklerozu olan yetişkin hastalar
  30s
 • Q7
  Lidwina pozolojisi için hangisi doğrudur?
  Başlangıç dozu günde 120 mg'dır.
  Devam dozu günde 240 mg'dır.
  Başlangıç dozu günde 240 mg'dir.
  Başlangıç dozu 15 gün sonra artırılmalıdır.
  30s
 • Q8
  Lidwina için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  gerekirse kapsül içeriği eritilerek verilebilir
  doz unutulursa hemen alınmalıdır
  günde tek doz alınır
  yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.
  30s
 • Q9
  Lidwina için siyah kutu içerisinde belirtilen önemli yan etki hangisidir?
  böbrek fonksiyonlarında bozulma
  hipersensitivite reaksiyonu
  karaciğer enzimlerinde yükselme
  şiddetli ve uzamış lenfopeni
  30s
 • Q10
  Dimetil fumarat tedavisi alan hastalarda enfeksiyon riski için hangisi yanlıştır?
  enfeksiyon riski plasebo ile benzerdir
  ciddi enfeksiyon riski belirgin artar
  viral enfeksiyon riski azalır
  mantar enfeksiyonu riski artar
  30s

Teachers give this quiz to your class