placeholder image to represent content

DL 10 ON TAP GIUA KI 1

Quiz by trochoi1

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
31 questions
Show answers
 • Q1

  Môn Địa lí ở trường phổ thông có kiến thức bắt nguồn từ

   khoa học tự nhiên.

  khoa học Địa lí.

  khoa học kinh tế.

  khoa học xã hội.   

  30s
 • Q2

  Nghề nghiệp nào sau đây thuộc lĩnh vực địa lí tự nhiên?

  Xã hội học.

  Khí hậu học

  Dân số học.

  Đô thị học.

  30s
 • Q3

  Phương pháp kí hiệu thường dùng để

  thể hiện các đối tượng địa lí phân bố tập trung.

  thể hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.

  thể hiện các đối tượng phân bố phân tán, lẻ tẻ.

  thể hiện các đối tượng có khả năng di chuyển.

  30s
 • Q4

  Phương pháp kí hiệu thể hiện được đặc tính nào sau đây của đối tượng địa lí trên bản đồ?

  Hướng di chuyển. 

  Sự phân bố.

  Tốc độ di chuyển.

  Quy mô. 

  30s
 • Q5

  Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

  đường chuyển động.

  kí hiệu.

  chấm điểm.

  bản đồ - biểu đồ.

  30s
 • Q6

  Các mỏ khoáng sản thường được biểu hiện bằng phương pháp

  đường chuyển động.    

  chấm điểm.   

  kí hiệu.

  bản đồ - biểu đồ.

  30s
 • Q7

  Đối tượng nào sau đây được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?

  Luồng di dân.

  Hướng gió. 

  Dòng biển.  

  Hải cảng.   

  30s
 • Q8

  Để thể hiện vùng trồng thuốc lá của nước ta, có thể sử dụng phương pháp

  kí hiệu.

  đường đẳng trị.

  bản đồ - biểu đồ.

  khoanh vùng. 

  30s
 • Q9

  Phương pháp đường chuyển động dùng để thể hiện các đối tượng

  tập trung thành vùng rộng lớn.

  phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.

  di chuyển theo các hướng bất kì.

  phân bố theo những điểm cụ thể. 

  30s
 • Q10

  Thạch quyển được hợp thành bởi lớp vỏ Trái Đất và

  nhân trong của Trái Đất.

  nhân ngoài của Trái Đất.

  phần dưới của lớp Man-ti.

  phần trên của lớp Man-ti.

  30s
 • Q11

  Vỏ Trái Đất được phân ra thành hai kiểu chính là

  lớp Manti và lớp vỏ đại dương.

  lớp vỏ lục địa và lớp Manti.

  lớp vỏ lục địa và lớp vỏ đại dương.

  thạch quyển và lớp Manti.

  30s
 • Q12

  Theo thuyết kiến tạo mảng thì thạchquyển gồm

  7 mảng kiến tạo. 

  5 mảng kiến tạo.  

  8 mảng kiến tạo

  6 mảng kiến tạo.

  30s
 • Q13

  Vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất là

  đất và khoáng vật.   

  khoáng vật và đá trầm tích.    

  khoáng vật và đá.

  đá mac-ma và biến chất.

  30s
 • Q14

  Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở

  địa hình núi cao.    

  trung tâm các lục địa.

  phần rìa lục địa.

  ranh giới các mảng kiến tạo.

  30s
 • Q15

  Các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

  do Trái Đất luôn tự quay quanh trục của chính nó.

  sứt hút mạnh mẽ từ các thiên thể mà nhiều nhấtlà Mặt Trời.

  các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo của manti trên.

  do trụcTrái Đất bị nghiêng và quay quanh mặt trời.

  30s

Teachers give this quiz to your class