placeholder image to represent content

DL10 BAI 2 SU DUNG BAN DO

Quiz by Hảo Lê

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1

  Phương pháp kí hiệu thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm:

  phân bố theo dải.

  phân bố với phạm vi rộng rãi.

  phân bố không đồng đều.

  phân bố theo những điểm cụ thể.

  30s
 • Q2

  Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện

  tính chất của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.

  chất lượng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.

  giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.

  động lực phát triển của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.

  30s
 • Q3

  Phương pháp chấm điểm thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm

  phân bố theo tuyến.

  phân bố phân tán, lẻ tẻ.

  phân bố ở phạm vi rộng.

  phân bố tập trung theo điểm.

  30s
 • Q4

  Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí

  có sự phân bố rải rác.

  có sự phân bố theo những điểm cụ thể.

  có sự phân bố theo tuyến.

  có sự di chuyển theo các tuyến.

  30s
 • Q5

  Các đối tượng địa lí nào sau đây thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?

  Các điểm dân cư

  Các con sông

  Các dãy núi

  Các hòn đảo

  30s
 • Q6

  Trong phương pháp kí hiệu, sự khác biệt về qui mô và số lượng các hiện tượng cùng loại thường được biểu hiện bằng

  sự khác nhau về màu sắc kí hiệu

  sự khác nhau về kích thước độ lớn kí hiệu

  sự khác nhau về độ nét  kí hiệu

  sự khác nhau về hình dạng kí hiệu

  30s
 • Q7

  Trên bản đồ, để thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu như trên, đây là dạng kí hiệu nào?

  Question Image

  Kí hiệu tượng hình.

  Kí hiệu lập thể.

  Kí hiệu hình học.

  Kí hiệu chữ.

  30s
 • Q8

  Trong bản đồ dưới đây, các ngành công nghiệp điện lực được biểu hiện bằng phương pháp nào?

  Question Image

  Kí hiệu đường chuyển động

  Kí hiệu

  Chấm điểm

  Bản đồ -biểu đồ

  30s
 • Q9

  Phương pháp dùng để biểu thị hướng gió và bão trên bản đồ là

  Question Image

  Kí hiệu

  Kí hiệu đường chuyển động

  Bản đồ - biểu đồ

  Chấm điểm

  30s

Teachers give this quiz to your class