placeholder image to represent content

Editinh text in html

Quiz by Daria Pawlak

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1
  Który znacznik HTML używamy do tworzenia listy numerowanej?
  ul
  li
  dl
  ol
  30s
 • Q2
  Który znacznik HTML używamy do utworzenia nowego akapitu?
  div
  span
  p
  h1
  30s
 • Q3
  Który znacznik HTML używamy do utworzenia nagłówka pierwszego stopnia?
  h1
  p
  span
  div
  30s
 • Q4
  W jakim języku pisze się kod HTML?
  języku skryptowym
  języku znaczników
  języku drukarskim
  języku programowania
  30s
 • Q5
  Który znacznik HTML jest używany do tworzenia pogrubionego tekstu?
  znacznik <underline>
  znacznik <em>
  znacznik <italic>
  znacznik <strong>
  30s
 • Q6
  Który znacznik HTML jest używany do podkreślenia tekstu?
  znacznik <em>
  znacznik <span>
  znacznik <u>
  znacznik <strong>
  30s
 • Q7
  Który znacznik HTML jest używany do tworzenia cytatów długich?
  znacznik <em>
  znacznik <pre>
  znacznik <blockquote>
  znacznik <cite>
  30s
 • Q8
  Który znacznik pozwala nadać konkretny styl na określonym fragmencie tekstu?
  <u>
  <em>
  <span>
  <strong>
  30s
 • Q9
  Jaki znacznik tworzy listę nieuporządkowaną?
  <li>
  <ul>
  <blockquote>
  <ol>
  30s
 • Q10
  Jaki znacznik tworzy krótki cytat w ramach wiersza?
  <span>
  <h1>
  <blockquote>
  <q>
  30s
 • Q11
  Który znacznik tworzy pochylony tekst?
  <strong>
  <em>
  <u>
  <q>
  30s
 • Q12
  Jaki znacznik wstawiamy przed każdym elementem listy?
  <li>
  <ol>
  <blockquote>
  <ul>
  30s

Teachers give this quiz to your class