placeholder image to represent content

Egzamin

Quiz by Michał R.

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Kto jest uważany za twórcę teorii Systemów-Światów w naukach społecznych?

  Michael Foucault

  Zygmunt Bauman

  Immanuel Wallerstine

  Francis Fukuyama

  300s
 • Q2

  Przyporządkuj cechy do właściwego typu

  Users sort answers between categories
  Sorting
  300s
 • Q3

  Hybrydyzacja to ciągły proces mieszania się lub łączenia kultur

  true
  false
  True or False
  300s
 • Q4

  Patrząc na statystyki współczesnego społeczeństwa polskiego, czy możemy zaobserwować jakieś zmiany w kwestii miejsca zamieszkania?

  Wzrósł odsetek ludzi mieszkających na wsi, a spadła liczba osób mieszkających w mieście.

  Wzrósł odsetek ludzi mieszkających w mieście, a spadła liczba osób mieszkających na wsi.

  Nie zaszły żadne zmiany w tym obszarze.

  300s
 • Q5

  W którym rodzaju homogenizacji dochodzi do uproszczenia treści elementu kultury wyższego rzędu, tak był mógł być on zrozumiały?

  Upraszczającym

  Immanentnym

  Mechanicznym

  300s
 • Q6

  Czy datowanie początków globalizacji jest ściśle związane z przyjmowanym sposobem jej pojmowania?

  true
  false
  True or False
  300s
 • Q7

  przyporządkuj do definicji

  Users link answers
  Linking
  300s
 • Q8

  Jak nazywa się cecha gospodarki, polegająca na dążeniu do zaspokojenia wszelkich potrzeb gospodarki w ramach własnych możliwości. Handel międzynarodowy ograniczony jest do minimum na szczeblu państwowym? (jedno słowo wielką literą)

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q9

  Co, według Marksa, jest naturalną konsekwencją nierównego podziału dóbr w systemie ekonomicznym?

  konflikt klasowy

  upadek systemu wyzyskującego

  rozpad więzi społecznych

  300s
 • Q10

  Salad bowl to metafora heterogenicznego społeczeństwa, które staje się społeczeństwem bardziej jednorodnym. Różne elementy "stapiają się" ze sobą w harmoniczną całość ze wspólną kulturą.

  false
  true
  True or False
  300s
 • Q11

  Fundamentalny model, punkt odniesienia! Używany by uporządkować nasze obserwacje i rozumowanie (jedno słowo wielka witerą)

  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q12

  “Myśl globalnie, działaj lokalnie” odnosi się do:

  ruchów globalnych

  żadne z wymienionych

  globalizacji

  glokalizacji

  300s
 • Q13

  czy kreolizacja kultury to głęboko posunięte wymieszanie odmiennych wcześniej kultur lokalnych, które miałoby doprowadzić do nowej jakościowo globalnej syntezy?

  true
  false
  True or False
  300s
 • Q14

  Teoria miski sałatkowej charakteryzuje się?

  Porzucaniem swojej indywidualnej kultury oraz całkowitym zasymilowaniem się z dominującym społeczeństwem.

  Brakiem dostępu pewnych grup do tych samych zawodów, praw obywatelskich, co reszta populacji.

  Heterogenicznym społeczeństwem, w którym ludzie współistnieją, ale zachowują część z cech swojej tradycyjnej kultury.

  300s
 • Q15

  Dąży wyjaśnienia faktów, zjawisk, jak również procesów społecznych poprzez ustalenie funkcji jaką pełnią one w społeczeństwie:

  Postmodernizm

  Realizm

  Modernizm

  Funkcjonalizm

  300s

Teachers give this quiz to your class