placeholder image to represent content

EL FILI

Quiz by Maribeth Mayos

Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F10PB-IVd-e-89

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Nang mamatay si Simoun ay inihagis ni Padre Florentino ang mga alahas nito sa dagat upang walang  makakuha sa mga kayamanang ito. Ano ang isinisimbolo ng paghagis

  na ito ng mga kayamanan?

  Simbolo ng hindi paglimot sa nakaraan

  Simbolong kawalang  pag-asa sa bayan

  Simbolo ng kasamaang dapat kalimutan

  Simbolo ng pagbabago, pag-asa at panibagong simula

  60s
  F10PB-IVd-e-89
 • Q2

  Sa pag-uusap nina Padre Florentino at Simoun sa katapusan ng nobela, nabanggit ng

  mang-aalahas na “Nais kong linisin ang bayan at wasakin ang binhi ng masasama.”

  Ano ang ibig sabihin ni simoun sa kanyang pahayag?

  Ang mga Pilipino ay handang magbuwis ng buhay alang-alangsa kanilang karapatan

  Pagmamahal sa bayan, ang bawat bansa ay may kaibhansa isa’t isa at may sariling pagkakakilanlan

   Pagpapaubaya para sa bayang sinilangan.

  Paghihiganti, lulupigin ni Simoun ang mga dating namamahala sa bayan upang mapalitan ng mga karapat-dapat na pinuno.

  120s
 • Q3

  Dahil sa kakulangan ni Don Costudio sa pinag-aralan, hindi siya pinahalagahan sa

  lipunang pansiyentipiko at pang-akademya sa Espanya. Kahit marami rin siyang

    brilyante ay napagkakamalan siyang taga bukid na hindi marunong lumakad nang

    maayos. Ano ang ipinapahiwatig nito?

  Lubhangkakaiba ang anyo at pinag-aralan ni Don Costudio

  Hindi tanggap si Don Costudio sa lipunang kanyang pinagmulan

  Si Don Costudio ay mayaman kahit hindi mataas ang pinag-aralan

  Nasisiyahan ang mga tao sa pagting ni Don Costudio.

  60s
 • Q4

  Nais ni Isaganing gumawa nang marangal at iwasan ang masamang paraan upang  makamit ang kahilingan. Ano ang kaisipang nakapaloob dito?

  Paninindigan sa sariling prinsipyo 

  Paglilibang

  Katapangan

  Karuwagan 

  30s
 • Q5

  Nanatili ng labintatlong taon si Simoun sa ibang bansa mula noong siya ay umalis sa bayan ng San Diego sa tulong ni Elias.  Mula sa pagiging si Crisostomo Ibarra ay nagbalatkayo siya kanyang pagbabalik bilang si Simoun na mang-aalahas. Ano ang

  pinakalayunin niya sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas?

  Ipakita sa mga Pilipino na kaya niyang paikutin ang mga opisyal sa Espanya gaya ng kapitan Heneral

  Ipakita sa mga taong nang-api sa kanya na siya ay lalong yumaman

  Ipaghiganti ang kanyang naging kaapihan at iligtas si Maria Clara

  Hukayin ang kayamang ibinaon  ni Elias sa gubat ng kanyang ninuno at ilabas si Maria Clara sa beateryo.

  60s
 • Q6

  “Ang karunungan ay ipinagkaloob lamang sa sadyang karapat-dapat na pagkalooban. Ang ipagkaloob iyon sa mga taong walang malinis na kalooban at mabuting asal ay kahalay-halay lamang.” Ang pahayag na ito ay mula kay Padre Fernandez noong nag-uusap sila ni Isagani. Ano ang nais nitong ipakahulugan?

  Gamitin ang katalinuhan sa mabubuting bagay.

  Ang mga taong mabubuti ang dapat pagkalooban ng karunugan dahil gagamitin nila ito sa tama at makatarungang gawain.

  Ang taong matalino ay dapat may magandang pag-uugali para mapamahal ang mga tao sa kaniya.

  Dapat may taglay na kabutihan ang mga taong marurunong para sila ay mapuri

  at hahangaan ng karamihan.

  60s
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod ang kaisipang maaaring makuha sa kabanatang Ang Huling

  Pati-ukol kay Kapitan Tiago?

  Ang pagtatalo sa tamang damit na ipasusuot kay Kapitan Tiago ay simbolo ng pagkukunwari sa lipunan.

  Ang paghahanda ng isusuot ni kapitan Tiago ay tanda ng pagiging mayaman nito.

  Dumadalaw ang kaluluwa ng taong yumao sa mga kamag-anak.

  paggalang sa taong yumao

  45s
 • Q8

  “Ang kanser ay magagamot lamang ng apoy at bakal. Ang kasalanan ay dapat

  pagbayaran.” Ano ang ibig sabihin ni Simoun sa pahayag na ito?

  Ang apoy at bakal ang magiging hantungan ng mga makasalanan.

  Kayang gamutin ang sakit na kanser gamit angapoy at bakal

  Ang madugong rebolusyon ang makapapawi ng sakit ng lipunan.

  Mabisang gamot sa kanser ang mainit na bakal.

  45s
 • Q9

  Nabigo si Isagani na kumbensihin si G. Pasta na siya’y mamagitan upang sumang-ayon si Don Custodio sa balak nilang pagpapatayo ng akademya ng wikang kastila.

  Bakit ipinayo ni G. Pasta nahayaan na lamang ng mga estudyanteng GOBYERNO  ang kumilos para dito?

  Walang kakayahan ang mga estudyanteng mamahala.

  Ang pamahalaan pa rin ang masusunod kung saka-sakali mang maaprobahan

  Hindi sila pakikinggan ng pamahaalaan

  Ayaw ng mga namamahala sa pamahalaan na makialam ang mga estudyante

  45s
 • Q10

  Ano ang ipinapahiwatig o ipinapakita ng ginagawa nina Makaraig, Isagani, Sandoval

  at iba pang mag-aaral na  puspusang pagkumbinsi kay G. Pasta na kausapin si Don Custodio upang maaprubahan ang pagpapatupad ng akademya ng wikang  Kastila?

  Pagkakaisa at pagtutulungan para sa ikauunlad ng bayan

  Kahalagahan ng pagtatanggol sa sarili at pagpapahalaga sadignidad bilang tao.

  Ipinakikita nito na ang mga kabataan ay may determinasyon, pagkakaisa, at pagtutulungan na maisakatuparan ang balak na makabubuti para sa pagkatuto.

  Pagmamalasakit at pagpapahalaga sa sariling kultura

  60s

Teachers give this quiz to your class