placeholder image to represent content

El llenguatge literari i el gènere poètic

Quiz by Agnes

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1
  1. Quina és la finalitat d'un text literari?
  finalitat estètica i expressiva
  finalitat expressiva i oficial
  finalitat estètica i informativa
  finalitat estètica i artística
  20s
 • Q2
  2. El llenguatge literari es caracteritza
  per un lèxic de registre oral
  per un lèxic de registre formal
  per un lèxic de registre col·loquial
  20s
 • Q3
  3. Una classificació en gèneres literaris ja va ser feta per
  Aristòtil
  Josep Carner
  Jakobson
  20s
 • Q4
  4. L'assaig és
  un text en vers que tracta temes filosòfics, polítics o històrics amb voluntat literària.
  un text en prosa que tracta temes filosòfics, polítics o històrics amb voluntat literària.
  és el mateix que un article d'opinió
  20s
 • Q5
  5. La quarteta i el quartet
  són el mateix.
  són diferents.
  20s
 • Q6
  La unitat bàsica del poema és
  la rima
  el vers
  l'estrofa
  el ritme
  20s
 • Q7
  6. En la rima masculina, els versos acaben en
  en una paraula plana o esdrúixola.
  una paraula aguda.
  en una paraula plana.
  20s
 • Q8
  7. Els versos blancs
  no rimen, però segueixen una pauta mètrica.
  no miren ni segueixen una pauta mètrica.
  20s
 • Q9
  8. En la rima assonant, rimen
  només les vocals
  les vocals i les consonants
  20s
 • Q10
  9. En la poesia en català, cal comptar
  totes les síl·labes de cada vers.
  només fins a la síl·laba tònica dels mots esdrúixols.
  només fins a l'última síl·laba de cada vers.
  20s
 • Q11
  10. El llenguatge poètic és connotatiu perquè
  suggereix, dona a les paraules diversos significats.
  fa referència al sentit primer dels mots.
  el jo poètic expressa emocions.
  20s

Teachers give this quiz to your class