placeholder image to represent content

El llenguatge literari i el gènere poètic

Quiz by Agnes

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1
  1. Quina és la finalitat d'un text literari?
  finalitat estètica i expressiva
  finalitat expressiva i oficial
  finalitat estètica i informativa
  finalitat estètica i artística
  20s
 • Q2
  2. El llenguatge literari es caracteritza
  per un lèxic de registre oral
  per un lèxic de registre formal
  per un lèxic de registre col·loquial
  20s
 • Q3
  3. Una classificació en gèneres literaris ja va ser feta per
  Aristòtil
  Josep Carner
  Jakobson
  20s
 • Q4
  4. L'assaig és
  un text en vers que tracta temes filosòfics, polítics o històrics amb voluntat literària.
  un text en prosa que tracta temes filosòfics, polítics o històrics amb voluntat literària.
  és el mateix que un article d'opinió
  20s
 • Q5
  5. La quarteta i el quartet
  són el mateix.
  són diferents.
  20s
 • Q6
  La unitat bàsica del poema és
  la rima
  el vers
  l'estrofa
  el ritme
  20s
 • Q7
  6. En la rima masculina, els versos acaben en
  en una paraula plana o esdrúixola.
  una paraula aguda.
  en una paraula plana.
  20s
 • Q8
  7. Els versos blancs
  no rimen, però segueixen una pauta mètrica.
  no miren ni segueixen una pauta mètrica.
  20s
 • Q9
  8. En la rima assonant, rimen
  només les vocals
  les vocals i les consonants
  20s
 • Q10
  9. En la poesia en català, cal comptar
  totes les síl·labes de cada vers.
  només fins a la síl·laba tònica dels mots esdrúixols.
  només fins a l'última síl·laba de cada vers.
  20s
 • Q11
  10. El llenguatge poètic és connotatiu perquè
  suggereix, dona a les paraules diversos significats.
  fa referència al sentit primer dels mots.
  el jo poètic expressa emocions.
  20s

Teachers give this quiz to your class