placeholder image to represent content

El Pla TAC

Quiz by Pere Cornellà

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  La lletra "C" de l'acrònim TAC correspon a la paraula...
  Cooperació
  Col·laboració
  Comunicació
  Coneixement
  30s
 • Q2
  El Departament d'Ensenyament insta els centres a elaborar el Pla TAC des del curs...
  2011-2012
  2013-2014
  2012-2013
  2014-2015
  30s
 • Q3
  Quantes fases hi ha en la implementació del Pla TAC d'un centre?
  8
  7
  9
  6
  30s
 • Q4
  Què ofereix el Departament d'Ensenyament per facilitar l'elaboració del Pla TAC als centres?
  La subscripció a la revista "Pla TAC"
  Una aplicació informàtica
  Un llibre gratuït
  Un becari o becària
  30s
 • Q5
  Qui coordina el Pla TAC de centre?
  El coordinador TAC
  L'equip directiu
  El professor o professora més jove
  Un professor o professora escollit pel claustre
  30s
 • Q6
  Quina competència de l'alumnat ha d'assegurar el Pla TAC?
  la social
  la d'aprendre a aprendre
  la matemàtica
  la digital
  30s
 • Q7
  Fa falta crear una comissió TAC als centres?
  No
  Sí, és imprescindible
  Sí, si el claustre ho vota a favor
  Depèn del nombre de professors del claustre
  30s
 • Q8
  Si un centre no té ordinadors, no val la pena elaborar el Pla TAC
  Vertader
  Fals
  30s
 • Q9
  Quina d'aquestes actuacions cal fer primer a l'hora d'elaborar el Pla TAC?
  Recollir les característiques del centre en relació a les TAC
  Definir els objectius
  Planificar les actuacions que es duran a terme
  Avaluar el procés
  30s
 • Q10
  Quin és l'element clau de la integració de les tecnologies a les pràctiques educatives?
  les impressores
  els ordinadors
  el professorat
  el wifi
  30s

Teachers give this quiz to your class