placeholder image to represent content

ELEHIYA

Quiz by Maribeth Mayos

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod ang may wastong pagkakaayos sa pagpapasidhi ng  damdamin? 

  pag-aalala, pangamba, pagkabagabag, pagkatakot

  pagkatakot, pagkabagabag, pangamba, pag-aalala 

  pangamba, pagkatakot, pagkabagabag, pag-aalala 

  pagkabagabag, pag-aalala, pagkatakot, pangamba 

  30s
 • Q2

  Tula na nagpapahayag ng matinding damdamin tungkol sayumaong mahal sa  buhay. 

  Dalit

  Elehiya

  Oda

  Soneto

  30s
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ngelehiya? 

  pag-aalala    

  pagpaparangal

  masintahin

  tula ng pananangis 

  30s
 • Q4

  Mga salita sa tula na nagpapahiwatig ng hindi literalna kahulugan. 

  simbolismo

  pahiwatig

  larawang-diwa    

  talasalitaan

  30s
 • Q5

  Kabuoang kaisipan na ipinahihiwatig ng isang akda

  mensahe

  tema

  aral sa buhay          

  paksa 

  30s
 • Q6

  Tumutukoy sa pagpapahayag ng mga taga-Cordilllera ngpagdalamhati dahil     nawalan ng mahalsa búhay. Karaniwan itong binibigkas kasabay ang pagtangis        bilang paglalabas ng saloobin atnakapagpapagaan sa kalooban ng namatayan. 

  Elohiyo 

   Bayao            

  wala sa pagpipilian

  Elehiya

  45s
 • Q7

     Tumutukoy sa mga salita na kapag binabanggit sa tula ay nag-iiwan ng malinaw at tiyak na imahe sa isipan ng mambabasa. 

  Tayutay

  Sagisag

  Larawang-diwa 

  Simbolismo 

  30s
 • Q8

    Ano ang nais ipahiwatig ng mga salitang nasalungguhitansa taludtod na nasa ibaba? 

  At kahit pagkaraan ng maraming pagsubok 

  Sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga 

  Malabong hinaharap 

  Mabigat naproblema 

   Polusyongnaidudulot ng pagsusunog 

    Bumababanghamog sa umaga 

  30s
 • Q9

  Ito ang damdaming  nangingibabaw  sa Elehiya.

  pagdadalamhati 

  kasiyahan

  Hinanakit 

  panghihinayang 

  30s
 • Q10

  Ipinapahiwatig ng linyang “Malungkot lumisan angtag-araw kasama ang  pagmamahal nainialay.”  

  Pag-iisa  

  Panibagong araw na darating. 

  Paglubog ng araw 

  Pagpanaw ng isang tao  

  30s
 • Q11

  Anong kaugalian nating mga Pilipino ang masasalamin sasaknong na ito: 

  Angkaugalian ng ninuno natin 

  Isang taon akong nagluluksa mandin; 

  Ngunit ang puso ko’y sadyangmaninimdim; Hanggang kalangitan tayo’y magkapiling.   

   Pagsuot ng itim na damit buong taon 

  Matatag na pananampalataya sa Diyos 

  Pagluluksa nang buong taon 

  Babang-luksa 

  45s
 • Q12

  Ano ang katangian ng tauhang inilalarawan sa mgasumusunod na taludtod?  

  Mula sa maramingtaon ng paghihirap 

  Sa pag-aaral at paghahanap ng magpapaaral 

  Mga mata’y nawalan ng luha, ang lakas ay nawala 

  O’ano ang naganap, 

  Angbuhay ay saglit na nawala   

  Diterminadong magtagumpay sa buhay 

  Masipagmag-aaral 

  Mahirapang buhay 

  Malungkotang buhay dahil sa hirap sa pag-aaral 

  45s
 • Q13

   Ano ang mahihinuha mo na maaaring kahulugan ng pamagat na “Elehiya  sa Kamatayan ni Kuya”? 

    Ito ay pagwawalang bahala ng isang ina sa nawawalang anak. 

   Ito ay pamamaalam ng isang nakababatang kapatid sa kaniyang kuya. 

  Ito ay pagmamakaawa ng ina sa anak. 

  Ito ay pamamaalam ng isang nakababatang kapatid sa kaniyang kuya. 

  45s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamangpagpapahalaga sa mga mahal sa buhay? 

  Pagbiling mamahaling gadgets.  

  Panlilibreng pagkain sa mga mahal sa buhay. 

   Pagbabahaging panahon sa mga mahal sa buhay.

  Pagbibigay ng luho.  

  45s

Teachers give this quiz to your class