placeholder image to represent content

Els i les professionals d'APD (2)

Quiz by MARTA LACALLE GARRIDO

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1

  Les revisions dels plans d'atenció dels usuaris es duen a terme en:

  reunions de valoració i seguiment.

  reunions informatives.

  sessions interrogatives.

  de forma informal per tots els professionals que l'atenen

  30s
 • Q2

  La convocatòria d'una reunió de treball s'elabora

  previ a la fase de preparació

  dues setmanes abans de la reunió

  en la fase de preparació

  no és un requisit fonamental

  30s
 • Q3

  Generalment, la part final de la fase de desenvolupament, en una reunió de treball, es deixa per...

  saludar a l'auditori.

  fer algunes preguntes a les persones assistents.

  els precs i preguntes.

  la formulació de les conclusions.

  30s
 • Q4

  En una acta d'una reunió de treball no pot faltar (marca l'opció incorrecta)

  una relació dels acords assolits

  un resum del desenvolupament de la reunió en què s'inclouen les diferents intervencions.

  la convocatòria

  una relació de persones assistents.

  30s
 • Q5

  Les tècniques de treball en equip estan destinades a...

  les tres opcions són correctes.

  compartir informació i millorar la competència professional dels membres de l'equip

  per revisar un PAI, l'expedient o altra documentació de la persona usuària.

  facilitar la desactivació o ventilació emocional, després d'experiències o situacions estressants.

  30s
 • Q6

  Perquè les tècniques interrogatives, com a tècniques de treball en grup, siguin eficaces, cal:

  preparar un guió de la informació que es desitja obtenir.

  les tres opcions són correctes

  plantejar preguntes de resposta tancada que són les més objectives.

  improvitzar en funció de les respostes de les persones participants.

  30s
 • Q7

  Quina de les següents afirmacions, respecte a l'estudi de casos com a tècnica grupal, no és certa?

  Permet descriure la situació del cas a través de la vivència dels fets.

  Normalment es parteix d'exemplificacions, més o menys reals, per trobar solucions al cas.

  Es persegueix conceptuar la realitat i avaluar-la.

  Busca la diagnosi, la prescripció i l'actuació adequades per un cas concret.

  30s
 • Q8

  Els torns de treball... (marca l'opció incorrecta)

  normalment s'estableixen en 8h al dia amb un total de 40h setmanals.

  suposen l'ordenació de l'horari dins una jornada laboral.

  en una residència acostumen a ser de 24h.

  s'estableixen en funció dels requeriments de les necessitats de treball i la disponibilitat del personal.

  30s
 • Q9

  Un sistema de treball continu requereix...

  cap dels tres anteriors.

  dos torns de treball (matí i tarda) excepte caps de setmana.

  tres torns de treball (matí, tarda i nit) excepte caps de setmana.

  més de tres torns i el treball nocturn.

  30s
 • Q10

  El treball nocturn...

  es cobreix amb professionals que treballen sempre de nit.

  a nivell de descans i salut, un cop la persona s'acostuma al treball nocturn, no hi ha diferències amb el treball diürn.

  és aquell que té lloc entre les 10 de la nit i les 6 del matí.

  legalment una persona no pot treballar només de nit, sinó que ha de compatibilitzar-lo amb torns de dia.

  30s
 • Q11

  Quina de les afirmacions següents, sobre els criteris per a l'organització dels torns de treball, no és certa?

  Ha d'haver un mínim de descans entre la finalització d'un torn i l'inici de l'altre.

  Ha de contemplar el descans diari, setmanal i vacances dels treballadors/es.

  És més beneficiós plantejar cicles llargs de torns, ja que el ritme circadià es veu menys alterat.

  Ha d'adequar-se al màxim als ritmes biològics de vigilia/son.

  30s

Teachers give this quiz to your class