placeholder image to represent content

Emotioner och motivation

Quiz by Sixten Granroth

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1
  en målinriktning där den studerandes mål är att slippa uppleva misslyckanden och obehagliga känslor
  inlärningsinriktning
  beroendeinriktning
  prestationsinriktning
  undvikandeinriktning
  30s
 • Q2
  Fords modell, enligt vilken motivationen består av mål, uppfattning om möjligheterna att nå målen och känslor
  inre motivation
  Self Determination Theory
  prestationsinriktning
  motivationsmodellen med tre faktorer
  30s
 • Q3
  de processer med vars hjälp en människa kan behärska sina känslouttryck, namnge känslor, tolka känsloupplevelser och förändra känslors riktning eller intensitet
  känsloreglering
  känsloupplevelse
  känsloreaktion
  känsla
  30s
 • Q4
  en kortvarig reaktion som förändrar människans handlingsberedskap; förorsakas oftast av någon yttre händelse, ibland även av en inre, psykisk händelse
  känsla
  känsloreaktion
  känsloreglering
  känsloupplevelse
  30s
 • Q5
  en automatisk reaktion som förändrar något i hjärnans och kroppens funktion, förorsakar t ex att pulsen stiger
  känsloreaktion
  känsloreglering
  inre motivation
  känsloupplevelse
  30s
 • Q6
  en medveten upplevelse som beror på att man känner igen och tolkar tillståndet i kroppen
  känsloreaktion
  känsloreglering
  känsloupplevelse
  beroendeinriktning
  30s
 • Q7
  teori enligt vilken människans grundbehov är autonomi, kompetens och samhörighet
  Self Determination Theory
  undvikandeinriktning
  beroendeinriktning
  inlärningsinriktning
  30s
 • Q8
  en orsak eller ett skäl till en aktivitet
  yttre motivation
  homeostas
  motiv
  motivation
  30s
 • Q9
  oftast omedvetna metoder för psykisk självreglering
  yttre motivation
  defensmekanismer
  homeostatiska motiv
  målinriktningar
  30s
 • Q10
  grundläggande benägenheter som vid sidan av överlevnadsmekanismerna befrämjat människans välbefinnande och därmed blivit en del av människans motivationssystem
  psykologiska grundbehov
  psykisk självreglering
  känsloreglering
  homeostatiska motiv
  30s
 • Q11
  grundläggande benägenheter som vid sidan av överlevnadsmekanismerna befrämjat människans välbefinnande och därmed blivit en del av människans motivationssystem
  psykologiska grundbehov
  homeostatiska motiv
  psykisk självreglering
  känsloreglering
  30s

Teachers give this quiz to your class