placeholder image to represent content

EPP 1st Monthly Exam

Quiz by Ronalyn D. Tolentino

Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Pagsunod-sunurin ang Maayos na Pag-upo.

  a. Iwasang umupo sa iisang posisyon upang hindi mangalay ang mga buto at kalamnan

  b. Ilapat ang mga paa sa sahig.

  c. Isandal ang likod nag matuwid sa sandalan ng upuan.

  d. Hayaang nakapahingalay ang mga balikat at mga kamay.

  e. Ang mga tuhod ay dapat mas mababa kaysa sa baywang.

  b,e,c,d,a

  d,c,e,a,b

  a,b,d,c,e

  b,a,d,e,c

  60s
 • Q2

  Ito ang nagbubuklod at nagpapatibay ng samahan upang maging maayos at matiwasay ang pamumuhay ng bawat isa.

  paggalang

  pagtutulungan

  pagkakaisa

  pagmamahalan

  60s
 • Q3

  Ito ang susi ng pagkakaintindihan ng mag-anak.

  pagkakaisa

  pagmamahalan

  matapat sa salita,gawa at saloobin

  pagtutulungan

  60s
 • Q4

  Hudyat o palatandaang alam at nagagampanan alam at nagagampanan ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat isa.

  pagmamahal sa diyos 

  pagtutulungan

  pagmamahalan

  pagkakaisa

  60s
 • Q5

  Ang mag-anak na ______ sa mga pasiya at mga gawain ay nagtatagumpay sa kanilang mga hangarin sa buhay.

  pagtutulungan 

  pagmamahalan

  matapat sa salita,saloobin at gawa

  pagkakaisa

  60s
 • Q6

  Mapagtatagumpayan ang mga pagsubok na darating sa mag-anak at napatitibay ang pundasyon nito dahil sa _____ng bawat kasapi.

  pagkakaisa

  pagmamahalan

  pagtutulungan

  paggalang

  60s
 • Q7

  Ito ay nasasalamin mula sa mga nakatatanda sa mag-anak.

  paggalang

  pagtutulungan

  pagkakaisa

  pagmamahal

  60s
 • Q8

  Ito ay pagpapakita na maayos ang naging pagpapalaki ng mga magulang sa kanyang mga anak.

  may pagtutulungan 

  may pagkakaisa

  may pagmamahalan

  may paggalang 

  60s
 • Q9

  Pinakamahalagang haligi ng ating lipunan.

  pera

  politiko

  pamilya 

  kaibigan

  60s
 • Q10

  Ang pagkilala sa Diyos na siyang gumagabay sa mag-anak ang nagpapatibay ng kanilang samahan.

  mali

  tama 

  60s
 • Q11

  Mag-ehersisyo ng regular. Ito ay hindi nakatutulong sa pagpapatibay ng mga buto at kalamnan at napapanatili ang matikas na tindig.

  tama

  mali 

  60s
 • Q12

  Nakagagalaw ng maayos kung tama ang pagkakahanay ng likod, gulugod, kalamnan, at kasu-kasuan ng katawan. 

  tama

  mali

  60s
 • Q13

  Hindi kagalang-galang ang dating sa mga tao ang taong may matikas na tindig.

  mali

  tama

  60s
 • Q14

  Ang maayos na pagtindig ay nagbibigay ng kumpiyansa sa sarili.

  tama

  mali

  60s
 • Q15

  Nakapagbibigay ng magandang impresyon at kaaya-ayang pagtanggap mula sa mga tao ang di maayos na pagtindig.

  mali

  tama

  60s

Teachers give this quiz to your class