placeholder image to represent content

EPP 4 - AGRICULTURE

Quiz by JELLY REYES

Grade 4
Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 4
Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

EPP4AG0a-1
EPP4AG-0a-2
EPP4AG0e-7
EPP4AG0e-8
EPP4AG0f-11
EPP4AG0h-15
EPP4AG0i-19
EPP4AG0h-17

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

   Si Mang Karlo ay may bakanteng lote. Nagtanim siya ng mga halamang gulay sa kanyang malayang oras. Ano ang magandang naidulot ng pagtatanim ni Mang Karlong halamang gulay sa kanyang pamilya?

  Hindi makabuluhang paggamit ng malayang oras

  Nakapagbibigay ito ng mapagkakakitaan ngpamilya

  Nakapagdudulot ito ng pagguhong lupa at pagbaha

  Nakapagdudulot ito ng polusyon sa pamayanan

  30s
  EPP4AG0a-1
 • Q2

  Bilang mga batang mag-aaral sa ika-apat na baitang, paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa mga halamang ornamental?

  Diligan kung kailan lang naisin

  Apakan ang mga tanim na halamang ornamental

  Ipakain sa mga alagang hayop ang mga tanim

  Alagaan ang mga tanim na halamang ornamental

  30s
  EPP4AG-0a-2
 • Q3

  Ang mga sumusunod ay mga kahalagahan ng pagtatanim ng halamang

  ornamental sa kapaligiran maliban sa isa.

  Nakakapigilsa pagguho ng lupa at pagbaha

  Nakaiiwas sa polusyon ang pamayanan

  Nakasisira ng magandang tanawin sa pamayanan

  Nagbibigay lilim at sariwang hangin

  30s
  EPP4AG-0a-2
 • Q4

  Habang naglalakad si Marielle sa gilid ng kalsada, napansin niya ang mga matataas at mayayabong na halamang ornamental. Anong pakinabang ang naidudulot ng pagtatanim ng mga matataas at mayayabong na halamang ornamental sa gilid ng kalsada?

  Nagbibigay lilim at sariwang hangin

  Napagkakakitaan

  Naiiwasan ang polusyon

  A at C

  30s
  EPP4AG-0a-2
 • Q5

  Ang pamilya ni Ben ay nakatira malapit sa kalsada, isang araw ay nakita niya ang kanyang tatay na nagtatanim ng mga halamang ornamental. Paano makatutulong sa pagsugpo ng polusyon ang pagtatanim ng mga halamang ornamental?

  Nililinis nito ang maruming hangin sa kapaligiran

  Nagpapaganda ito sa kapaligiran

  Nagbibigay ito ng masamang amoy

  Nagbibigay ito ng lilim sa mga tao

  30s
  EPP4AG-0a-2
 • Q6

  Maraming kapakinabangan ang naidudulot sa mga mag-anak at pamayanan ang pagtatanim ng mgahalamang ornamental. Alin ang HINDI kabilang sa mga sumusunod na pahayag?

   Napagkakakitaan

  Nagbibigay ng sariwang hangin

  Nagpapaganda ng kapaligiran  

  Nagiging sanhi ng polusyon

  30s
  EPP4AG-0a-2
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI naidudulot na pakinabang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental?

  Nagpapaganda Ng Kapaligiran.

  Naglilinis ng Maruming Hangin.

  Nagbibigay liwanang.

  Napagkakakitaan.

  30s
  EPP4AG-0a-2
 • Q8

  Paano nakapagpapaganda ng kapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at pamayanan?

  Nagbibigay kasiyahan sa pamilya.

  Nagsisilbi itong palamuti sa tahanan at pamayanan.

  Lahat ng mga sagot sa itaas.

  Nagpapaunlad ng pamayanan.

  30s
  EPP4AG-0a-2
 • Q9

  Paano nakatutulong sa kapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental?

  Nagbibigay ng  maruming hangin sa kapaligiran

  Nakakapagpigil ng baha at pagguho ng lupa

  Wala sa nabanggit

  Nagdudulot ito ng baha

  30s
  EPP4AG-0a-2
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod na gawain ang HINDI kapakipakinabang na gawain sa pagtatanim ng mga halamang ornamental?

  Pararamihin ko ito at ipagbibili upang pagkakitaan ng aming pamilya.

  Mamamahagi ako ng mga tanim kong halamang ornamental.

  Gagawin ko itong isang libangan.

  Iinggitin ko ang amingkapitbahay sa aking mga tanim na halamang

  Ornamental.

  30s
  EPP4AG-0a-2
 • Q11

  Sa iyong palagay, ang pagtatanim ba ng mga halamang ornamental ay magbibigay ng pakinabang sa pamilya at pamayanan? Bakit?

  Hindi, sapagkat nasasayanglamang ang oras sa pagtatanim ng mga halamang  ornamental.

  Hindi, sapagkat maaari itongmagdulot ng sakit sa pamilya.

  Hindi, sapagakat nakapagpaparumi lamang ito ngkapaligiran.

  Oo, dahil ito ay isang gawaing kapaki-pakinabang.

  30s
  EPP4AG-0a-2
 • Q12

  Ito ay uri ng pagtatanim na gamit ang sanga,dahon, o usbong ng tanim.

   pasanga

  natural

  artipisyal        

  ornamental

  30s
  EPP4AG0e-7
 • Q13

  Ito ay ang normal na pagtubo ng mga usbong ng halaman mula sa ugat o punong tanim.

  artipisyal        

  natural

   pasanga

  ornamental

  30s
  EPP4AG0e-7
 • Q14

  Sa paraang ito, pinagsasama ang sanga ng isang puno at sanga ng isa pang punong nakalagay sa paso.

  inarching

   marcotting

   

  artipisyal

   grafting

  30s
  EPP4AG0e-7
 • Q15

  Sa paraang ito pinagsasama ang dalawang sanga ng galing sa dalawang puno.

  artipisyal

  inarching

  grafting

  marcotting

  30s
  EPP4AG0e-7

Teachers give this quiz to your class