placeholder image to represent content

EPP 4 ENTREPRENEURSHIP AND ICT

Quiz by REYNALYN FLORDELIZ

Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 7 skills from
Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EPP4IE-0a-2
EPP4IE-0a-1
EPP4IE-0d-8
EPP4IE-0d- 7
EPP4IE-0e-10
EPP4IE-0b-4
EPP4IE -0c-6

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay mga wastong pangangasiwa ng tindahan maliban sa alin?

   a. Tiyaking malinaw ang pagkakasulat ng presyong paninda

   b. Magbigay ng tamang sukli at pagkukuwenta ngbinilhan

   c. Maging matapat sa pakikipag-usap samamimili

   d. Ayusin ang paninda ayon sa presyo

  d. Ayusin ang paninda ayon sa presyo

  30s
  EPP4IE-0a-2
  Edit
  Delete
 • Q2

  Ang namamahala ng negosyo bilangisang entrepreneur ay handang ______.

   a. makipagtalo b. makipagsapalaran c.magpautang d. mamigay

  b. makipagsapalaran

  30s
  EPP4IE-0a-2
  Edit
  Delete
 • Q3

  Pinagbubukod-bukod ayon sa _______ ang mga itlog.

   a.bigat b.itsura   c.laki   d.kinis o gaspang

  c.laki

  30s
  EPP4IE-0a-1
  Edit
  Delete
 • Q4

  _______ ang tawag sa naglalako ng paninda sa iba’t-ibang lugar gaya ng magtataho, magsosorbetes at iba pa.

   a. Tindahang semi-permanent b. Tindang kooperatiba c. Tindahang tingian d. Tindahang di-permanent

  d. Tindahang di-permanent

  30s
  EPP4IE-0a-1
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ang pangunahing gawain ng negosyong nagbibigay serbisyong may __________ ay ang pagbigay ng komportable at kasiya-siyang paglilingkod.

  a. personalview b. personal like c. personal touch d. personal belongings

  c. personal touch

  30s
  EPP4IE-0a-1
  Edit
  Delete
 • Q6

  Si _________ang nagtatag ng Facebook, ang pinakasikat na social networking site nanag-umpisa sa Estados Unidos.

  a. Steven Chen b. Mark Zuckerberg  c. Sergey Brinn  d. Chad Hurley

  b. Mark Zuckerberg

  30s
  EPP4IE-0a-2
  Edit
  Delete
 • Q7

  Isang uri ng negosyo na naghahatid at sundo sa mga mga bata sa eskuwelahan.

   a. Vulcanizing Shop b. Electrical Schop c. School Bus Services d. Home Carpentry

  c. School Bus Services

  30s
  EPP4IE-0a-2
  Edit
  Delete
 • Q8

  Nagpapakilalang mga bagong ______ sa pamilihan ang entrepreneur.

   a. tao b. produkto c. negosyo d. teknololohiya

  b. produkto

  30s
  EPP4IE-0a-2
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ang isang______ ay isang indibidwal na nagsaayos, nangangasiwa, at nakikipagsapalaran saisang negosyo.

  a. negosyante b. Entrepreneur c. namumuhunan d. nagtitinda

  b. Entrepreneur

  30s
  EPP4IE-0a-2
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ito ay tumutukoy sa pagtupad ng ating gustong marating sa buhay.

  a. Vision b.Estratehiya c. Pagtitiyaga d. Pagtitiwala sa Sarili

  a. Vision

  30s
  EPP4IE-0a-2
  Edit
  Delete
 • Q11

  Ano angkahulugan ng ICT?

   A. International Convention Technonlogy

   B. Information Communication Technology

   C. Information Training Center

  B. Information Communication Technology

  30s
  EPP4IE-0d-8
  Edit
  Delete
 • Q12

  Alin sa mgasumusunod ang hindi kasiya siyang paggamit ng computer?

   A. Nakakatulong upang makuha ng impormasyon.

   B. Nakakatulong ito sa pakikipagbalitaan samga kamag anak sa ibang lugar.

   C. Nakakatulong ito upang makuha at magamitang files ng ibang tao.

  C. Nakakatulong ito upang makuha at magamitang files ng ibang tao.

  30s
  EPP4IE-0d-8
  Edit
  Delete
 • Q13

  Alin sa mgasumusunod ang idenisenyo upang makasira sa computer?

   A. avira

   B. malware o malicious software

   C. avast

  B. malware o malicious software

  30s
  EPP4IE-0d- 7
  Edit
  Delete
 • Q14

  Alin sa mgasumusunod na paraan ang pwedeng upang maiwasan ang pagkakaroon ng malware sa computer?

  A. Pagiging maingat sa pagbabahagi ng files.

  B. Pagiinstall ng lahat ng application na lumalabas sa computer.

  C. Pag clicksa mga link sa tuwi - tuwina.

  A. Pagiging maingat sa pagbabahagi ng files.

  30s
  EPP4IE-0d- 7
  Edit
  Delete
 • Q15

  Alin sa mga sumusunod ang hindi magandang kapakinabangan ng ICT?

  A. Mas nagiging maunlad ang komersyo.

  B. Mas madaliang pangangalap, pag iimbak at pagbabahagi ng impormasyon.

  C. Mas madaling makapanood ng mga malalaswang palabas.

  B. Mas madaliang pangangalap, pag iimbak at pagbabahagi ng impormasyon.

  30s
  EPP4IE-0e-10
  Edit
  Delete
 • Q16

  VulcanizingShop

  A.Pag-aayos ng bahay

  B. Pag-aayos ng gulong

  C. Pag-aayos ngsirang gamit sa bahay

  D. Pananahi ng damit

  B. Pag-aayos ng gulong

  30s
  EPP4IE-0b-4
  Edit
  Delete
 • Q17

  Tahian ni Aling Josefa

  A.Pag-aayos ng gulong

  B. Pag-aayos ng bahay

  C. Pananahi ng damit

  D. Pagsundo at paghatid ng mga bata saeskuwelahan

  C. Pananahi ng damit

  30s
  EPP4IE-0b-4
  Edit
  Delete
 • Q18

  School Bus Services

  A.Pag-aayos ng sirang gamit sa bahay

  B. Pag-aayos ng bahay

  C. Pagsundo at paghatid ng mga bata sa eskuwelahan

  D. Pananahi ngdamit

  C. Pagsundo at paghatid ng mga bata sa eskuwelahan

  30s
  EPP4IE-0b-4
  Edit
  Delete
 • Q19

  Electrical Shop

  A. Pagsundo at paghatid ng mga bata sa eskuwelahan

  B. Pag-aayos ng sirang gamit sa bahay

  C. Pananahi ngdamit

  D. Pag-aayos ng gulong

  B. Pag-aayos ng sirang gamit sa bahay

  30s
  EPP4IE-0b-4
  Edit
  Delete
 • Q20

  Home Carpentry

  A. Pag-aayos ng bahay

  B. Pag-aayosng sirang gamit sa bahay

  C. Pag-aayos ng gulong

  D. Pananahi ng damit

  A. Pag-aayos ng bahay

  30s
  EPP4IE-0b-4
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class