placeholder image to represent content

EPP 4 Module 2: Ang Wastong Paghihiwalay ng Basura

Quiz by Sir Jasper Dan Royales

Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ihanay ang mga basura o kalat ayon sa uri nito.

  sorting://Nabubulok|Tirang Pagkain, Balat ng Saging: Di-Nabubulok|Bote, Dyaryo: Infectious Wastes| Injection Syringe, Fask Mask

  45s
 • Q2

  Ihanay ang mga basura o kalat ayon sa uri nito.

  sorting://Nabubulok| #43856e20-204f-4a08-8434-0adba41a7e26/question/3834cffc1aea49ac4dc60d6d39913f479f6613b4.png #43856e20-204f-4a08-8434-0adba41a7e26/question/6673e290b9b748535129e80d5ee293081442c26c.jpg:Di-Nabubulok| #43856e20-204f-4a08-8434-0adba41a7e26/question/d43f317ad5594cde486a9558157134a11fbc700e.png #43856e20-204f-4a08-8434-0adba41a7e26/question/93c0c35a5542290fe1a2f8c21237cdab29642518.png:Infectious Wastes| #43856e20-204f-4a08-8434-0adba41a7e26/question/9ff31d7a755248ea9d403484830c56dc62205bc5.jpg #43856e20-204f-4a08-8434-0adba41a7e26/question/23451046b1688078fa9cfef4ca678b908d2573f8.png

  45s
 • Q3

  Ihanay ang mga sumusunod na kalat o basura ayon sa uri nito. 

  linking://Nabubulok|Balat ng Saging: Di-Nabubulok|Bote: Infectious Wastes|Syringe 

  30s
 • Q4

  Ihanay ang mga sumusunod na kalat o basura ayon sa uri nito. 

  linking://Nabubulok|#43856e20-204f-4a08-8434-0adba41a7e26/question/ae003da185afc083162369ebf71a49c9d27f5a76.png: Di-Nabubulok|#43856e20-204f-4a08-8434-0adba41a7e26/question/ba3ad834b78e4e74bc04c49898054e4c75ed10e6.png: Infectious Wastes|#43856e20-204f-4a08-8434-0adba41a7e26/question/eaf8e74900ad6eb02e9d290f07d20af2c42b60f3.png

  30s
 • Q5

  Pagsunod-sunurin ang mga proseso ng 3R's 

  ordering://Reduce|1: Reuse|2: Recycle| 3

  30s
 • Q6

  Ito ang tinaguriang "Universal Solvent", pinakamahalagang kasangkapan upang mabuhay ang mga halaman, mga hayop at tao. Mayroon itong chemical symbol na H2O. 

  freetextm://Water: Tubig: tubig: water

  30s
 • Q7

  Mga bagay na maaaring irecycle o pakinabangan muli.

  freetextm://Bote: Dyaryo: Papel: Bakal

  30s
 • Q8

  videoq:OasbYWF4_S8: 3:39//Ano ang kahulugan ng 3R's ?

  Recycle Repair Reuse

  Reduce Reuse Recycle

  Reduce Replenish Recycle

  Rename Reuse Recycle

  300s
 • Q9

  Ano ang pamagat ng awiting ito?

  Basura

  Itapon mo

  Basura mo, Itapon mo

  Basura niyo

  120s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod na uri ng basura ang maaaring gamitin bilang natural fertilizer?

  Nabubulok na Basura

  Electronic Wastes

  Di-Nabubulok na Basura

  Infectious Wastes

  60s
 • Q11

  Bilang isang mag-aaral, dapat ay ugaliin natin ang maging masinop sa gamit lalo na sa mga kalat at patapon natin mga gamit.

  boolean://true 

  60s
 • Q12

  Ito ay tumutukoy sa paraan ng paghihiwalay ng mga basura sa wikang Ingles.

  scrambled://Segregation

  60s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pangkat ng mga basurang INFECTIOUS WASTES/BIOHAZARDOUS WASTES o basurang nagdudulot ng nakakahawang sakit?

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod na basura ang maaari pang irecycle o gamiting muli?

  Dahon

  Bao ng Niyog

  multiplem://Bote:Papel:Lata

  Tirang Pagkain

  60s
 • Q15

  Alin ang TOTOO tungkol sa mga Nabubulok at Di-Nabubulok na Basura?

  Ang Nabubulok na Basura ay mabilis masira kaysa sa Di-Nabubulok na Basura.

  Ang Nabubulok na Basura ay maaaring mapakinabangan muli para gawing pataba.

  Ang Nabubulok at Di-Nabubulok na Basura ay parehong hindi napapakinabangan dahil patapon na ang mga ito. 

  Ang Di-nabubulok ay hindi na pwedeng pakinabangang muli.

  60s

Teachers give this quiz to your class