placeholder image to represent content

EPP 4-Q2

Quiz by Daisy G. Gonzales

Grade 4
Mathematics
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Nakahanda ng magtanim ang mag-anak ni Aling Sion, nalinis na nila ang lupang pagtataniman. Ano ang susunod nilang hakbang na gagawin?

  ibabaon ang halaman

  didiligan ang mga tanim

  bubungkalin ang lupa

  lahat ay tama

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Binabasa ni Jason ang listahan ng pakinabang sa paghahalaman. Ang lahat ay tama. maliban sa isa alin ito?

  nagpapaganda sa kapaligiran

  mapagkakakitaan

  nasasayang ang oras at panahon

  nakalilibang na gawain

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Bubungkalin at aalisan ni Justine ng damo ang lupang tataniman ng halaman. Aling kagamitan ang nararapat niyang gamitin?

  pala

  bareta

  dulos

  kalaykay

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Natapos ng magtanim si Kardo. saan dapat ilagay ang mga kagamitang ginamit niya sa pagtatanim?

  ilalagay sa bodega o lalagyanan ng mga kagamitan sa pagtatanim

  sa kusina

  isasabit sa kisame

  isasandal sa likod bahay

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Naiinip si Sandra sa bahay dahil walang pasok. Anong kapakipakinabang na gawain ang maari niyang gawin para sa pamilya at pamayanan?

  paglalaro sa labas ng bahay.

  matulog na lang ng matulog

  panonood ng T.V. maghapon

  patatanim ng halaman

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI naidudulot na pakinabang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental?

  Naglilinis ng maruming hangin.

  Napagkakakitaan.

  Nagbibigay liwanang.

  Nagpapaganda ng kapaligiran.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Paano nakapagpapaganda ng kapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at pamayanan?

  Lahat ng mga sagot sa itaas.

  Nagsisilbi itong palamuti sa tahanan at pamayanan.

  Nagpapaunlad ng pamayanan.

  Nagbibigay kasiyahan sa pamilya.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Paano nakatutulong sa pagsugpo ng polusyon ang pagtatanim ng halamang ornamental?

  Walang tamang sagot.

  Naiiwaas nito na malanghap ng pamilya at pamayanan ang maruming hangin sa kapaligiran.

  A at b

  Nililinis nito ang maruming hangin sa kapaligiran.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod na gawain ang HINDI kapakipakinabang na gawain sa pagtatanim ng mga halamang ornamental?

  Mamamahagi ako ng mga tanim kong halamang ornamental.

  Gagawin ko itong isang libangan.

  Iinggitin ko ang aming kapitbahay sa aking mga tanim na halamang ornamental.

  Pararamihin ko ito at ipagbibili upang pagkakitaan ng aming pamilya.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Sa iyong palagay, ang pagtatanim ba ng mga halamang ornamental ay magbibigay ng pakinabang sa pamilya at pamayanan? Bakit? 

  Hindi, sapagkat maaari itong magdulot ng sakit sa pamilya.

  Hindi, sapagkat nasasayang lamang ang oras sa pagtatanim ng mga halamang ornamental.

  Oo, dahil ito ay isang gawaing kapaki-pakinabang.

  Hindi, sapagakat nakapagpaparumi lamang ito ng kapaligiran.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Ang mga sumusunod ay mga magagandang katangian na maaari natin makuha sa pagtatanim ng halamang ornmental maliban sa isa.

  Ang mga halamang ornamental ay perwisyo sa mga miyembro ng pamilya.

  Ang mga halamang ornamental ay maaari ding pagkakitaan.

  Ang mga halamang ornamental ay nakakaganda ng kapaligiran.

  Ang mga halamang ornamental ay maaaring gawing pananggalang sa sikat ng araw.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Ano ang mga magagandang naidudulot ng pagtatanim ng halamang ornamental?

  Nagbibigay ng lilim sa ating tahanan

  Lahat ng nabanggit

  Nagsisilbi itong palamuti sa bakuran

  Nagdudulot ito ng kaligayahan sa ibang tao

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang uri ng halamang ornamental?

  namumulaklak o di namumulaklak

  lahat ng nabanggit

  maaaring ito ay mababa o mataas

  maaaring ito ay mdaling tumubo

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Kung gusto mong magtanim ng halamang ornamental na magsisilbing lilim na rin sa iyong tahanan ano ang maaari mong itanim?

  cactus

  ilang-ilang

  lotus

  santan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag ang bawat mag-anak ay magtatanim ng iba’t-ibang halamang ornamental sa kanilang bakuran.

  magkakaroon ng kompetisyon at awayan

  wala sa nabanggit

  magkaka-inggitan ang bawat pamilya

  magkakaroon ng magandang pamayanan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Ang pagtatanim ng halamang ornamental ay nakakapagbigay ng malinis at sariwang hangin sa ating pamayanan.

  Tama

  Mali

  Maaari

  hindi sang-ayon

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Si Jose ay may maliit na fishpond sa kanilang tahanan. Anong halamang ornamental ang maaari niyang ilagay sa kanyang fishpond.

  waterlilies

  gumamela

  rosas

  orchids

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng halamang ornamental?

  lahat ng nabanggit

  pine tree

  cosmos

  santan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Kapag nais mong pagandahin ang iyong bakuran ano ang maaari mong piliing itanim dito?

  halamang gulay

  halamang gamot

  halamang ornamental

  halamang baging

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Sino sa mga sumusunod na pamilya ang may mithiing mapaganda ang kanilang bakuran?

  Ang Pamilya De Jesus ay walang pakialam kung kainin ng alagang kambing ang mga halamang nakatanim sa kanilang bakuran.

  Ang Pamilya Dela Cruz ay tulong tulong sa pagtatanim ng mga namumulaklak na halaman gaya ng rosal at santan sa kanilang bakuran.

  Ang Pamilya San Agustin ay hinayaan lamang na matuyo ang mga orchids sa kanilang bakuran.

  Ang Pamilya delos Santos ay pinutol lahat ang kanilang mga punong ilangilang.

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class