placeholder image to represent content

EPP GRADE V

Quiz by Aurora P. Madrid

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

   Ang babaeng may edad na 10-16 ay nagkakaroon ng pagbabago. Ano ‘yon?

  Pagkakaroon ng regla

  Maunang magkalaman kaysalalaki

  Pagtubo ng bigote

  Paghaba ng buhok

  30s
 • Q2

   Pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga o nagbibinata ay ______.

    Pagsulong ng taas at bigat

  Pagbabago ng sukat ng katawan

  Pag-unlad ng mga pangunahing bahagi ng pangkasarian

  Lahat ng nabanggit

  30s
 • Q3

  Paano tatanggapin ng batang nagdadalaga o nagbibinata ang pagbabagong nagaganapsakanila

   Huwag lalabas ngbahay

  Tanggapin ng maluwagsa kalooban

  Ikahiya 

  Ipagmalaki

  30s
 • Q4

       Bagong tuli si Neil. Ano ang dapat niyang gamiting panlangas upang mapadaliang paghilom ng kanyang sugat.

   Pinakuluang dahon ng atis

  Pinakuluang dahon ng kamatsili

   Pinakuluang dahon ng bayabas

  Pinakuluang dahon ngakasya

  30s
 • Q5

   Ano ang dapat gawin kapag may regla?

  Maligo minsan sa isanglinggo

  Maligo minsan sa isangbuwan

  Maligo araw-araw

   Iwasan ang pagligo

  30s
 • Q6

   Maraming nagkalat ng pasador sa kalsada o lansangan. Ito ay kaburaraanng gumagamit. Alin sa mga ito ang wastong pagtatapon ng pasador?

  Ibalot sa papel bago itapon sa basurahan

  Itapon kahit saan

  Itapon sa kanal

   Itapon sa bakantenglote

  30s
 • Q7

  Ngayong pa lamang nagkaroonng buwanang daloy o regla si Helen.Alin sa mga payong ito ang nararapat niyang sundin?

  iwasan ang pagkainng maasim

  panatilihin ang kalinisan ng katawan

  huwag maligo

  huwag gagamit ngpasador

  30s
 • Q8

   Araw ng sabado at walang pasok. Maglalaro kayo ng iyong kaibigan. Anong kasuotanang isusuot mo?

  Daster

  Uniporme

  Damit panlakad

  Short at t-shirt  

  30s
 • Q9

   Upang mapangalagaan ang katawan, magsuot ng _______ nadamit kungtaglamig.

  Makapal

  Manipis

  Maluwang

   Mahaba

  30s
 • Q10

  Anoang dapat gawin kapag napunit ng damit?

  Ipamigay na lang samahihirap

   Itago na lang ito

  Susulsihin ito

  Tagpian ito

  30s
 • Q11

  Ang damit na  maybutas ay dapat ______.

  burdahin

  tagpian

  ipamigay na alang

  Susulsihan

  30s
 • Q12

  Sino ang nagsusustento para sa pamilya?

  kuya

  mga anak

  Tatay   

  nanay

  30s
 • Q13

  Sa panahon ngayon tumutulong sa paghanap buhay ang ________.

  Mga anak

  kuya

  nanay

  mga tiya

  30s
 • Q14

  Ang may sakit ay mabilis gumaling kung marunong kang mag-alaga. Alin angkatangian ng magandang mag-alaga?

  Lahat ng ito

  Marunong kumilala ngpalatandaan ng sakit

  Laging nakasimangot

  Lumuwag ang silid

  30s
 • Q15

   Inutusan ka ng iyong ina na maglinis ng bahay, ano ang iyong unang hakbangsa masusing paglilinis?

  Pagpupunas ng salamin

  Paglalagay ng plorwaks

  Pagwawalis ng agiw

  Pagwawalis ng sahig

  30s

Teachers give this quiz to your class