placeholder image to represent content

EPP_AGRI 4_3rd PT

Quiz by CID Marikina

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay mga tanim na ginagamit napalamuti sa mga tahanan at paaralan.

  ornamental

  gulay       

  narseri       

  herbal

  30s
 • Q2

  Ang mga sumusunod ang mga halamangornamental MALIBAN sa isa, ano ito?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q3

  Saan maaring itanim ang halamangornamental na lumalago?

  likod ng bahay

  gitna ng halamanan

  kahit saan basta tutubo

  tamang makakasama nito

   

  30s
 • Q4

  Anong bagay ang dapat isaalang-alang sapagtatanim ng halamang ornamental?

  pagkukunan ng pagkain

  pagkukunan ng pagkakakitaan

  kaayusan ng paligid at tahanan

  bagay na nakakasama sa proyekto

  30s
 • Q5

  Saan maaring itanim sa ating bakuranang mga punong ornamental na matataas?

  kahit saan

  harap ng bahay

  gilid, kanto o gitna

  fishpond sa halamanan

   

  30s
 • Q6

  Paano nakapagpapaganda ngkapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at pamayanan?

  Nagsisilbi itong palamuti sa tahananat pamayanan

  Nagbibigay kasiyahan sa pamilya

  Nagpapaganda sa paligid ngpamayanan

  Lahat ng mga sagot sa itaas

  30s
 • Q7

  Ang sumusunod ay mga kapakinabangan sapagtatanim ng mga halamang ornamental MALIBAN sa isa?

  Nagbabawas ito ng maruming hangin sakapaligiran

  Nagbibigay ito ng kabuhayan sapamilya.

  Nagiging libangan ito namakabuluhan.

  Nagpapababa ito ng presyo ng mgabilihin sa palengke.

  30s
 • Q8

  Paano makatutulong sa pagsugpo ngpolusyon ang pagtatanim ng mga halamang ornamental?

  Naiiwas nito na malanghap ng mga tao sa pamayanan at ng ating pamilya angmaruming hangin sa kapaligiran.

  Nakapagbibigay ito ng preskonghangin sa paligid.

  Nalilinis nito ang maruming hanginsa kapaligiran.

  Lahat ay tamang sagot 

  30s
 • Q9

  Ang mga halamang ornamental aynakatutulong hindi lamang sa atin kundi sa ating kapaligiran. Alin sa mga itoang mabuting naidudulot ng halamang ornamental?

  napipigilan nito ang pagguho ng lupa.

  nakadadagdag ng polusyon anghalamang ornamental

  nakasisira ito ng lupa

  nakatutulong ito sa paglala ng baha

  30s
 • Q10

  Nagtanim ng halamang ornamental ang mgabatang nasa ikaapat na baitang. Anong kabutihan ang maidudulot nito sa kanila?

  Magandang ehersisyo para sa kanilangkatawan.

  Mabuting gawain

  Nalibang sila

  Lahat ng nabanggit.

  30s
 • Q11

  Ang mga namumulaklak na halaman aydapat ihalo sa mga halamang_________?

  di namumulaklak

  halamang nasa tubig

  mababang halaman

  matataas na halaman

  30s
 • Q12

  Saan maaring itanim ang halamangBermuda grass o carpet grass?

  mabatong lugar

  paso sa labas ng tahanan

  malawak o bakanteng lugar

  paso at ilagay sa loob ng bahay

  30s
 • Q13

  Dapat itanim ang mga halaman/punongornamental na mahirap patubuin sa____________?

  kahit sa saan

  likod ng bahay

  lugar na maalagaan

  panabi o gilid ng tahanan

  30s
 • Q14

  Ang mga sumusunod ay dapatisaalang-alang sa pagpili ng halaman/punong ornamental maliban sa isa.

  anyo ng lugar

  halamang lumalago sa lupa

  kaangkupan ng lupa at panahon

  gamit ng bawat halaman/punongornamental

  30s
 • Q15

  Saan magandang patubuin ang mgahalamang tubig?

  paso na may bulaklak

  fishpond sa halamanan

  sa lata na puno ng tubig

  gilid ng daanan o pathway

  30s

Teachers give this quiz to your class