placeholder image to represent content

EPP/ICT4_Second Periodical Test

Quiz by CID Marikina

Grade 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa Entrepreneurship?

  Salitang French na Entreprende na nangangahulugang isagawa

  Kapasidad ng isang tao na magsaayos, mangasiwa atmakipagsapalaran sa isang negosyo

  Kakayahan na malaman ang mga produkto at serbisyo nakailangan ng isang tao

  Kakayahan ng isang tao na malaman ang mga produkto atserbisyo na kailangan ng komunidad at maihatid ang mga ito sa tamang panahon,lugar, at presyo

  30s
 • Q2

  Ang pamilihan ay lugar na pinupuntahan ng mga taoupang bumili ng pangunahing pangangailangan. Anong uri ng negosyo ang isangpamilihan?

  Serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng tao

  Pagawaan / Manufacturing tulad ng basahan na gawa saibang mga materyales

  Transportasyon kumikitasa pagsakay at paghatid sa mga tao

  Distributors /Retailers nagsisilbing tagapamahagi ng produkto at tagabenta

  30s
 • Q3

  Si Aling Myrna aymay-ari ng sari-sari store at marami siyang produktong binebenta. Alam niya angmga pangangailangan ng kanilang komunidad at sinisigurado niyang mayroon angkaniyang tindahan. Alin sa mga konsepto ng entrepreneur ang tinutukoy niya?

  Kaalaman sa Komunidad

  Pagiging Malikhain

  Kakayahan Makipagsapalaran

  Kaalaman sa Negosyo at Produkto

  30s
 • Q4

  Ang paggupit ng buhok sa mga kalalakihan ay isang uri ng propesyon na ating binabalik- balikan. Anong uri ng Negosyo ang isang barber shop?

  Serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng tao

  Pagawaan / Manufacturing tulad ng basahan na gawa sa ibang mga materyales

  Transportasyon kumikita sa pagsakay at paghatid sa mga tao

  Distributor /Retailer nagsisilbing tagapamahagi ng produkto at tagabenta

  30s
 • Q5

  Ang kompyuter malware ay nakadisenyo upang makasira ng kompyuter at ilegal na kumukuha ng sensitibong impormasyon. Ang c kompyuter virus ay tumutukoy sa:

  Biglaang pagbagal ngtakbo ng kompyuter

  Hindi paggana ng anti- virus ng kompyuter

  Pagbabago ng anyo ng kompyuter tulad ng desktop display, wallpaper at cursors

  Uri ng programa naginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon at kusang umuulit atnagpaparami ng sarili

  30s
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod na kompyuter malware ang nakapasok sa kompyuter ni Juan na nakukuha nito ang mga mahahalagang impormasyon matapos nitong ma-install sa inyong kompyuter.

  Adware - nagda-download ng mga anunsiyo o advertisement sa computer.

  Dialers - kakayahang tumawag sa telepono

  Spyware – nangongolekta ng impormasyon mula sa tao nang hindi nila alam

  Trojan Horse – mapanirang programa na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na application ngunit mapaminsala sa inyong computer.

  30s
 • Q7

  Nakuha ang mga mahahalagang impormasyon ni Juanito sa kanyang laptop ng hindi niya ito namamalayan. Alin sa mga sumusunod na kompyuter malware ang tinutukoy?

  Dialers - kakayahang tumawag sa telepono

  Spyware –nangongolekta ng impormasyon mula sa tao nang hindi nila alam

  Trojan Horse –mapanirang programa na nagkukunwaring isang kapaki-   pakinabang na application ngunit mapaminsalasa inyong kompyuter

  Virus – program nanakapipinsala ng kompyuter at maaaring magbura ng files

  30s
 • Q8

  Si Mira ay nasa loob ng Computer Laboratory ng eskwelahan. Alin sa mga sumusunod ang dapat niyang isaalang-alang sa paggamit nito?

  Magdala ng pagkain at inumin

  Huwag maglathala, magbigay o mamahagi ng anumang personal na impormasyon at ng password sa ibang tao

  Ingatan ang mga kagamitan sa loob ng computer laboratory at sundin ang mga direksyon ng guro tungkol sa tamang paggamit ng anumang kagamitan

  Ang pasilidad ng internet ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. I-access o buksan ang nternet sa pahintulot ng guro

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunodang HINDI kasama sa alintuntunin ng seguridad sa paggamit ng internet?

  Laging i- check ang device or computer na gagamitingkapag aalis na

  Huwag gumawa ng account, at huwag i-access ang files ng ibang tao nang walang pahintulot

  Tiyakin na mag-logout o mag-log off sa mga device, at website na kailangang punan ng password

  Itala ang password para hindi malimutan at ilagay sa nakatagong lalagyan na ikaw lang nakakaalam

  30s
 • Q10

  Si Rodnie ay kukuhang mga larawan sa internet para sa kanyang proyekto sa asignaturang Agham. Alin sa mga sumusunod na legalidad ang dapat niyang isaalang-alang?

  Mag-download ng mga larawan

  Gumawa ng account at i-access ang files ng ibang tao

  Basahin at unawainang regulasyon ng bawat software na iyong ilalagay sa iyong kompyuter

  Huwag sumipi ngimpormasyon, musika, video o mga larawan nang walang pahintuloy mula sa may-arilalo pa at hindi ito copyright free

  30s
 • Q11

  Nakabasa si Frantz ngisang lathalain sa internet habang siya ay nagsasaliksik para sa kanyangproyekto. Alin sa mga sumusunod na panuntunan ang dapat niyang gawin?

  I-log out ang kanyang account sa deviceat patayin ang kompyuter

  Mag-komento sa lathalain at sabihin na ito ay isang fake news

  I-download ang lathalain at ilagay sa kanyang pangalanang nasabing dokumento

  Huwag sumipi ng impormasyon, musika, video o mga larawan nang walang pahintulot mula sa may-arilalo pa at hindi ito copyright free

  30s
 • Q12

  Alin sa mga sumusunod na proseso ang nagpapakita ng pag-save ng bagong file?

  Click Save icon sa Quick Access Toolbar

  Click File Tab , Click Save at click Ok/Save

  Click File Tab, Click Save, Change File Name, Click Ok/Save

  Click File Tab, Click Save, Find the right folder, Change File Name, Click Ok/Save

  30s
 • Q13

  Ang Browser Window button ay meron tatlong button na ginagamit upang maitago, mapalaki at maisara ito. Ano ang tawag sa mga button na ito?

  Display Window

  Bookmark this page

  Minimize, Maximize, Close

  Customize and Control Button

  30s
 • Q14

  Alin sa mga susumunod na proseso ang nagpapakita ng paraan ng paggamit ng Web browser at Search Engine?

  Buksan ang Web Browser at I-type ang key word na iyong hinahanap

  Buksan ang Web Browser at I- type ang search engine website

  Buksan ang Web browser, i-type ang search engine website, i-type ang keyword sa search field t i-click ang pinakaunang link na lalabas

  Buksan ang Web Browser, i-type ang Search Engine website, i-type ang keyword sa search field,I- click ang search button at magsaliksik

  30s
 • Q15

  Ang isang computer file system ay may bahagi na kung saan mahahanap mo ang isang file sa pamamagitan ng pag-access dito. Ano ang tawag sa “D:” na kung saan ito ang main storage ng iyong computer?

  Hard Drive

  Device – Ito ang storage device kung saan naka-save ang file

  Directory or Folders– ang partikular na lugar kung saan nakalagay ang files

  File Name – Ang pangalan ng folder na kung saan madali ito mahanap at ma-access

  30s

Teachers give this quiz to your class