placeholder image to represent content

EPP/ICT5_Second Periodical Test

Quiz by CID Marikina

Grade 5
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay tumutukoy sa paglilingkod, pagtatrabaho o pag-aalay ng mga gawain na may kabayaran ayon sa iba’t ibang kasanayan at pangangailangan ng pamayanan

  Produkto

  Serbisyo

  Propesyunal

  Matibay

  30s
 • Q2

  Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga produktong likha ng isipan maliban sa isa

  Awit 

  Nobela

  Mobile Legends

  Smart Phone

  30s
 • Q3

  Si Andy ay isang doctor sa isang pampublikong ospital, anong uri ng serbisyo ang kanyang ibinibigay sa kanyang mga pasyente?

  May kasanayan

  Teknikal

  Propesyonal

  Pang masa

  30s
 • Q4

  Pinagawa ni Aling Elena ang kisame ng kanilang bahay kay Mang Berting na isang karpintero. Anong uri ng serbisyo ang ipinagkaloob ni Mang Berting?

  Teknikal

  Paglalatero

  Propesyonal

  May kasanayan

  30s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa serbisyo?

  paglilingkod o pagsisilbi gamit ang mga kaalaman at kasanayan sa lipunan na may kapalit na kabayaran.

  pagbili ng mga kagamitan tulad ng lotion at shampoo

  pagpapanatili ng kalinisan ng tahanan

  pagtulong sa kapwa tulad ng paggawa ng bahay at iba pang kagamitan

  30s
 • Q6

  Ang mga sumusunod ay mabuting katangian ng isang entrepreneur maliban sa isa

  Matapat

  Masigasig

  Maabilidad

  Walang tiwala sa sarili

  30s
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod nasalik ang tumutukoy sa angkop na pangangailangan na produkto at serbisyo ng mamimili?

  Mga produkto at serbisyo na mura at mababa ang kalidad

  Produkto at serbisyong maaasahan at mapapakinabangan nang matagal

  Mga produkto at serbisyong mahirap hanapin sa oras ng pangangailangan

  Produkto at serbisyong maaaring gamitin ngunit may pangamba na maging mapanganib sa kalusugan

  30s
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod ang negosyong nagbibigay ng mabuting serbisyo?

  Dinarayo ng mga parokyano

  Nilalayuan ng mga parokyano

  Nagtataas ng singil at bayad

  Nalulugi

  30s
 • Q9

  Masasabing de-kalidad ang isang produkto kung ito ay nagtataglay ng mga sumusunod maliban sa isa.

  Maganda

  Mamahalin

  Matibay

  Mura

  30s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang pangunahing pangangailangan ng isang mag-aaral?

  tisa at pisara

  lapis at hikaw

  pamaypay at sapatos

  bag, lapis at kwaderno

  30s
 • Q11

  Layunin ng inyong aralin na kayo ay makapagbenta ng natatanging paninda. Ngunit dahil sa pandemya ay hindi maaaring lumabas upang makapagbenta, kaya naman napag-isipan mong mag-online selling. Alin sa mga sumusunod na online platform ang maaari mong gamitin?

  Facebook

  Youtube

  Yahoo Mail

  Google Classroom

  30s
 • Q12

  Paano maipakikita ang mga pag-iingat sa ipinagbibiling produkto?

  Malinis at maayos ang pagkakaluto sa mga panindang pagkain

  Nasuri ng inspector ng kalusugan ang pinaglulutuan at paninda 1 beses sa dalawang taon

  Malimit na pagsunod sa pamantayang pangkalusugan ng tindero at tindera

  Gumagamit ng plastik bilang pantakip sa mga pagkain

  30s
 • Q13

  Si Aling Rona ay nagsisimula pa lamang sa kanyang negosyo. May mga ilang kustomer siyang nagbibigay ng puna sa ilan niyang produkto, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Alin sa mga sumusunod ang hindi niya ginawa?

  Pagmamasid sa pamilihan ng mga kaparehong produkto

  Paghingi ng opinyon sa mga kakilala at mamimili ukol sa produkto

  Pakikinig sa mga suhestiyon at puna upang mapagbuti pa ang produkto

  Paggawa ng prototype o halimbawa ng produkto

  30s
 • Q14

  Si Aling Rosa ay tindera ng karneng baboy sa palengke ng Marikina, Paano niya ito ibinebenta?

  pira piraso

  nakabote

  dinosena

  kinikilo

  30s
 • Q15

  Ang sumusunod ay mabuting katangian ng isang produkto maliban sa isa.

  Magandang kalidad

  Pang matagalan

  Matibay

  Presyo

  30s

Teachers give this quiz to your class