placeholder image to represent content

ESP #1

Quiz by BENGEN RAMIREZ

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  OO kung nagpapakita ang pangungusap nang mapanuring pag-iisip, HINDI naman kung wala.

  1. Nagbabasa ng aklat at magasin na nakadaragdag sa iyong kaalaman at kakayahan.

  OO

  HINDI

  30s
 • Q2

  OO kung nagpapakita ang pangungusap nang mapanuring pag-iisip, HINDI naman kung wala.

  2. Naniniwala kaagad sa patalastas na napanood o narinig.

  OO

  HINDI

  30s
 • Q3

  OO kung nagpapakita ang pangungusap nang mapanuring pag-iisip, HINDI naman kung wala.

  3. Inihahambing ang balita o mensaheng nabasa sa facebook at sa pahayagan.

  HINDI

  OO

  30s
 • Q4

  OO kung nagpapakita ang pangungusap nang mapanuring pag-iisip, HINDI naman kung wala.

  4. Napipili ang mga pelikula at programang hatid ay kaalaman at aral sa buhay.

  OO

  HINDI

  30s
 • Q5

  OO kung nagpapakita ang pangungusap nang mapanuring pag-iisip, HINDI naman kung wala.

  5. Nakapagsasaliksik sa agham at teknolohiya para sa takdang-aralin.

  HINDI

  OO

  30s
 • Q6

  OO kung nagpapakita ang pangungusap nang mapanuring pag-iisip, HINDI naman kung wala.

  6. Pagtulong at paggawa ng mga kapaki-pakinabang na gawain.

  HINDI

  OO

  30s
 • Q7

  OO kung nagpapakita ang pangungusap nang mapanuring pag-iisip, HINDI naman kung wala.

  7. Paniniwala sa patalastas na napanood o narinig.

  OO

  HINDI

  30s
 • Q8

  OO kung nagpapakita ang pangungusap nang mapanuring pag-iisip, HINDI naman kung wala.

  8. Pagkalap sa iba’t ibang sanggunian ng mga impormasyon sa tuwing pinagagawa ka ng pag-uulat sa klase.

  HINDI

  OO

  30s
 • Q9

  OO kung nagpapakita ang pangungusap nang mapanuring pag-iisip, HINDI naman kung wala.

  9. Pagtimbang nang magkabilang panig ng isang isyu bago ka gumawa ng pagpasiya.

  OO

  HINDI

  30s
 • Q10

  OO kung nagpapakita ang pangungusap nang mapanuring pag-iisip, HINDI naman kung wala.

  10. Pagpapahalaga sa opinyon ng ibang tao kahit na ito ay iba sa opinyon mo.

  HINDI

  OO

  30s
 • Q11

  11. Ito ay ang katangian na paggamit ng isipan upang malaman ang buong detalye   at katotohanan.

  paniniwala

  pagsusuri

  pagtatanong

  30s
 • Q12

  12. Alin sa sumusunod ang palatandaan ng pagiging mapanuri?

  hindi na tatapusin ang buong detalye ng pinapanood

  paniniwalaan agad angnabasa

  pagtatanong sa marunong

  hindi pag tsi-tsek ng source ng binasa

  30s
 • Q13

  13. May nabasa ka sa internet na may paparating na napakalakas na bagyo sa loob ng ilang araw. Mapanuri ka kung ____________________________________.

  magtatanong sa nakatatanda o sa may higit na kaalaman tungkol dito

  lahat ng nabanggit ay tama

  manonood ng balita sa TV upang malaman kung may katotohanan ito.

  maghahanap pa ng iba pang source upang kumpirmahin ito

  30s
 • Q14

  14. Alin sa mga babasahing ito ang nararapat pagtuunan ng pansin?

  Aklat tungkol sa karahasan.

  Pahayagan na may pornograpiya.

  Komiks

  Aklat tungkol sa kagandahang asal.

  30s
 • Q15

  15. Paano masasabing makabuluhan ang isang aklat.

  Wasto at may kumpletong impormasyon ang nilalaman nito 

  Maganda ang uri ng papel

  Ito ay makapal

  Ito ay may maraming magagandang larawan 

  30s

Teachers give this quiz to your class