placeholder image to represent content

ESP 1 - ASSESSMENT#2 (First Grading)

Quiz by 𝓜𝓲𝓼𝓼 𝓐𝓷 𝓢𝓮𝓻𝓪𝓽

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Aralin 4:1. Saan sa larawan ang nagpapakita ng pakikiisa ng pamilya?

  Answer Image
  Answer Image
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  2. Tayo ay patuloy na mamumumhay na ___________kasama ang pamilya.

  Maayos at Masaya

  Magulo at Malungkot 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  3. Ayon sa Tulang binasa mula kay Nenita Impreso de Vega. Anong dapat taglayin ng pamilya?

  Pagkakaisa

  Pagkamatapat

  Pagkawang- gawa

  Pagtulungan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  4. Tumutulong ka ba sa paghahanda sa hapag-kainan?

  OO

  HINDI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  5. Nagdarasal ka ba kasama ang iyong pamilya?

  OO

  HINDI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Aralin 5: 1. Saan sa larawan ang batang nagpapakita at pag-aalaga sa pamilya. 

  Answer Image
  Answer Image
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  2. Ang ___________ ay kadalasang binubuo ng magulang, mga anak, at ng lolo at lola. 

  Ate 

  Pamilya 

  Kapatid 

  Kuya

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  3. Kwentong "Mapagmahal na Kambal". Ano ang  pangalan ng kambal?

  Hanna at Harry

  Ana at Hans

  Hanna at Hans

  Ana at Harry

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  4. Anong iyong mararamdaman sa ipinakita sa larawan kung ikaw ang nasa kanilang sitwasyon. 

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  5. Anong iyong mararamdaman sa ipinakita sa larawan kung ikaw ang nasa kanilang sitwasyon. 

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Aralin 6: 1. Ano ang pangalan ng dalawang kambal sa kwento. 

  Question Image

  Mario at Miko 

  Manny at Miggy

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  2. Palagi nating gawin ang ating makakaya upang maging ____________ sila. 

  Mapaiyak

  Malungkot

  Magalit

  Masaya

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  3. Saan sa larawan ang nagpapakita ng pagpapasaya sa magulang?

  Answer Image
  Answer Image
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  4. Saan sa larawan ang nagpapakita ng pagpapasaya sa magulang?

  Answer Image
  Answer Image
  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  5. Saan sa larawan ang nagpapakita ng pagpapasaya sa magulang?

  Answer Image
  Answer Image
  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Lesson 7: 1. Maipakikita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ibang tao sa pamamagitan ng __________ . 

  Pakikipag-usap

  Pangungulit

  Pagpapatawa

  Pagtulong 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  2. Sa Kwentong nabasa ng Guro. "Sino ang nabunggo ni Jack habang papasok sa klase"?

  Bb. Annie

  Bb. Carolina

  Bb. Ana 

  Bb. Maria

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  3. Ano ang ipinangako ni Jack sa kanyang Guro?

  Magdadamot

  Maagang pumasok

  Magpapakabuti

  Magpapasaway

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  4. Si ba Jack sa unang kwento ay pumipila sa pagpasok sa paaralan. 

  HINDI 

  OO

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  5. Humingi ba ng paumanhin si Jack kay Bb. Annie matapos niya itong mabunggo?

  OO

  HINDI

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class