placeholder image to represent content

ESP 1 Post Assessment

Quiz by John Christian Simon

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ano ang dapat mong gawin sa iyong talento o kakayahan?

  C. Hayaan na lamang

  A.  iwasan

  B. Sanaying mabuti

  D. huwag pansinin

  300s
 • Q2

  2. Alinsa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang Lolo at Lola?

  D. Huwag isabay sapagkain ang Iola dahil mabagal nang kumain.

  B. Sigawan kung may nasisirang kagamitan.

  C. Halikan at yakapinang lolo at Iola.

  A.  Lahat ay tama

  300s
 • Q3

  3.  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya?

  A.  Nag-aaway araw-araw ang tatay at nanay

  C. Masyadong abala ang tatay sa barkada kaya nanay na lamang ang magpapasyal sa mga anak.

  B. Si Tatay na abala sa pag -iinom at si nanay na nasa labas at nakikipagtsismisan.

  D. Sama-samang namamasyal tuwing Linggo ang pamilya ni Ben.

  300s
 • Q4

  4.  Ang katulong ng nanay sa mga gawaingbahay. Siya ang anak na babae ng tatay at nanay.

  C. Kuya

  B. lolo

  D. bunso

  A.  ate

  300s
 • Q5

  5. SumaIi kayo ng kaibigan mo sa paligsahan ng pag-awit, ngunit ang kaibigan mo ang tinanghal na panalo.Ano ang iyong gagawin?

  D. Hindi na aawit

  C.  Hindi na papansinin ang kaibigan

  A. Magagalit sa kaibigan

  B.  Matutuwa sa tagumpay ng kaibigan

  300s
 • Q6

  6.Sino sa mga ito ang nagpapakita ngpaggalang?

  D. Naiinis ako sa tuwingnagpapaalalay sa akin ang aking Iola.

  C.  Binabati ko ng pasigaw ang aking ina.

  A.  Hindi ko sila pinapansin.

  B.  Nagmamano ako sa aking tatay at nanay.

  300s
 • Q7

  7. Ang pagiging                      ay isang kanais-nais na ugali.

  A.  mapagbintang

  C. manloloko

  D. matapat

  B. sinungaling

  300s
 • Q8

  8. Gumagawa ka ng mga aralin ngunit tinawag ka ng iyong nanay at inutusan na bumili sa tindahan. Ano ang iyong gagawin?

  A. Susunod pero magdadabog

  B. Magagalit kay nanay

  C. Susunod ng maluwagsa kalooban

  D. Magbibingi-bingihan.

  300s
 • Q9

  9. Ang 3Rs ay isang paraan upang makaiwas sa pagdami ng kalat. Ano ang ibig sabihin ng 3Rs?

  C. Reuse, Reduce, Recycle

  B. Repost,Rebond, Repeat

  D. Repeat, Reduce,Rebond

  A.  Reuse, Repost, Rebond

  300s
 • Q10

  10. Nakita mo si Mila na naglilinis ng bahay sinabihan ka ng inyong nanay na tulungan si Mila. Ano ang gagawin mo?

  D. Walanggagawin

  A.  Padabog akong gagawa.

  B. Hindi ko siya papansinin

  C.  Susundin ang utos ng nanay na tulungan si Mila.

  300s

Teachers give this quiz to your class