Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ito ang nagbibigaysa atin ng kakayahang mag-isip at gawin ang isang bagay.

  Utak

  Isip

  Loob

  Laman-loob

  30s
 • Q2

  2. Ang mga sumusunoday kakayahan ng isip maliban sa:

  Magmahal

  Mang husga

  Umunawa

  Mangatwiran

  30s
 • Q3

  3. Ito ay tumutukoy sapaggawa ng isang bagay na ayon sa nais n gating isipan.

  Laman-loob

  Loob

  Utak

  Isip

  30s
 • Q4

  4. Ito ay isang susi sa paglinang ng isip upang matuklasan ang katotohanang kailangan ng tao sapaglinang ng kaniyang pagka-sino

  Pag-aaral

  Pagtatrabaho

  Paglalakwatsa

  Pagtulog

  30s
 • Q5

  5. Ayon sa kanya angloob ay isang makatwirang pagkagusto (rational appetency) dahil naaakit ito samabuti at lumalayo sa masama.

  Dr. Manuel Dy

  Fr. Albert Alejo

  Sto. Tomas de Aquino

  Max Scheler

  30s
 • Q6

  6. Ayon sa kanya ang isipay may kakayahanag magnilay, magmuni-muni kaya’t nauunawaan nito ang dapat namaunawaan.

  Max Scheler

  Fr. Albert Alejo

  Dr. Manuel Dy

  Sto. Tomas de Aquino

  30s
 • Q7

  7. Ito ay tumutukoy sakatangian ng tao na nagagawang lumayo o humiwalay sa sarili at gawing obheto ngkamalayan sa sarili tungo sa pagsasa ibayo nito.

  self-service

  self-care

  calling

  self-transcendence

  30s
 • Q8

  8. Ito isang kakayahanng isip kung saan nakakabubuo ang tao ng kahulugan o kabuluhan ng bagay.

  kakayahang kumuha ngbuod o esensiya

  kakayahang mag-memorya

  kakayahang maramdaman ang isang karanasan

  kakayahang mag-imahinasyon

  30s
 • Q9

  9. Ito ay salitangLatin na ang kahulugan ay umiiral na nagmamahal. Ito ay kakayahan ng tao namagmahal dahil ang puso niya ay nakalaang magmahal.

  self-care

  ens-amans

  enas-oums

  ens-sumans

  30s
 • Q10

  10. “Malalaman mo angkatotohanan, at ang katotohan ang magpapalaya sa iyo.” ay mula sa anong tekstosa Biblia?

  John 3:16

  Romans 3:23

  John 8:32

  Matthew 4:4

  30s
 • Q11

  11. Ang mga sumusunodna pahayag ay totoo sa Likas Batas Moral maliban sa:

  Ito pagpili sa pagitanng tama at mali

  Ibinigay sa tao noongsiya ay likhain

  Nakaukit ito sa pagkatao ng indibidwal

  Kakayang gawin ang masama at iwasan ang mabuti

   

  30s
 • Q12

  12. Ito ay katangian ng likas batas moral na hindi nagbabago ang pagkatao ng tao (nature of man) sakabila ng pagkakaiba ng kultura – nagbibigkis lahat ng tao.

  Eternal

  Obhetibo

  Immutable

  Universal

  30s
 • Q13

  13. Ito ay katangian ng likas batas moral na kung saan walang hanggan at walang katapusan at walangkamatayan dahil ito ay permanente.

  Immutable

  Obhetibo

  Eternal

  Universal

  30s
 • Q14

  14. Ito ay kakayahangalalahanin ang mga nakalipas na pangyayari sa inyo kahit wala na kayo sa isa’tisa.

  Imahinasyon

  Instinct

  Memorya

  Kamalayan

  30s
 • Q15

  15. Ito ay kakayahang lumikha ng larawan sa kaniyang isip at palawakin ito.

  Instinct

  Kamalayan

  Imahinasyon

  Memorya

  30s

Teachers give this quiz to your class