placeholder image to represent content

ESP 10_MODULE 3_3RD

Quiz by AGNES

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Layunin nito ay ihinto ang pagbubuntis. Ito ay maitutring ding pagkitil sa buhay.

  Pagpapakamatay

  Alkoholismo

  Aborsyon

  Euthanasia

  30s
 • Q2

  Ito ay ginagawa upang mahinto na ang paghihirap ng mga may malubhang karamdaman. Tinatawag din itong mercy killing

  Pagpapakamatay

  Aborsyon

  Alkoholismo

  Euthanasia

  30s
 • Q3

  -Ito ay bisyo na madalas gawin. Ito ay laban sa Likas na Batas Moral. Ang ganitong pag-abuso sa droga at kemikal ay nakaaapekto at salungat sa isip at katawan.

  Pagpapakamatay

  Euthanasia

  Alkoholismo

  Drug Addiction

  30s
 • Q4

  Ito ay pagpatay sa mga taong hinihinalang may sala na hindi pa nahahatulan ng hukuman.

  Extra Judicial Kiliing

  Drug Addiction

  Suicide

  Euthanasia

  30s
 • Q5

  Ito ay isang intensyong krimen ng pagpatay ng maraming tao na kabilang sa isang grupo ng tao etnikong, lahi , at relihiyon.

  Euthanasia

  Genocide

  Aborsyon

  Extra Judicial Killing

  30s
 • Q6

  Ito ay di nilalayong pagbubuntis at hindi ginawa ang angkop na pag-iingat dahil hindi ginusto ang pagbubuntis ay tungkulin niya na maiwasan ang pagbubuntis kung ang mag-asawa ay ayaw pang magka-anak.

  Abortion

  Induce Labor

  Miscarriage

  Unwanted pregnancy

  30s
 • Q7

  Ito ay ang  labis na pagkonsumo ng alak at may masamang epekto sa tao,

  Alkoholismo

  Drug Addiction

  Pagpapakamatay

  Abortion

  30s
 • Q8

  Ito ay pagmamanipula ng genes.

  Genetic Engineering

  Abortion

  Artificial Insemination

  Invitro Fertilization

  30s
 • Q9

  Ito ay tuwirang pagkitil sa sariling buhay. Ito ay isang pagkilos na kusang-loob o sinasadyang pagpatay sa sarili sa iba’t ibang pamamaraan.

  EJK

  Pagpapakamatay

  Abortion

  Drug Addiction

  30s
 • Q10

  Ang extra judicial killing ay lalong lumaganap sa panahon ng administrasyong ___________.

  Marcos

  Duterte

  Aquino

  Ramos

  30s
 • Q11

  Ang Euthanasia ay mula sa salitang Griyego, eu (easy) at Thanatos (death); easy death.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q12

  Ang mga may sakit at kapansanan ay kailangang matulungan na mabuhay nang normal.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q13

  Ang aborsyon ay legal sa Pilipinas.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q14

  Ang labis na pagkonsumo ng alak ay walang naidudulot na sakit sa katawan.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q15

  Ang tamang pagpaplano sa pagkakaroon ng anak ay karaniwang nagbubunga ng mas magandang buhay para sa mga bata dahil may kakayahan ang mga magulang na suportahan ang kanilang mga anak sa pisikal, emosyonal, at pinansiyal na aspekto.

  true
  false
  True or False
  30s

Teachers give this quiz to your class