placeholder image to represent content

ESP 2 Long Quiz #2 (2nd Grading)

Quiz by May Antoinette Ronquillo

Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Ang pagmamalasakit ay isang mabuting gawa na magdudulot ng kasiyahan sa iyo at maging sa iyong natulungan
  TAMA
  MALI
  120s
 • Q2
  Ang pagmamalasakit ay isang magandang katangian na dapat mong gawin lagi.
  MALI
  TAMA
  120s
 • Q3
  Ang paalala ng mga magulang ay laging ilagay sa isipan.
  TAMA
  MALI
  120s
 • Q4
  Ang pagbibigay paalala ng iyong magulang ay isang paraan ng pagpapahalaga o pagmamahal nila sayo sapagkat ikaw ay mahalaga
  TAMA
  MALI
  120s
 • Q5
  Dapat mo ring ipakita ang pagmamahal mo sa iyong magulang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga paalala
  TAMA
  MALI
  120s
 • Q6
  Ipakita ang pagmamalasakit sa iyong pamilya, nakakasama sa paaralan at maging sa pamayanan
  MALI
  TAMA
  120s
 • Q7
  Ang halimbawa ng pagpapakita ng pagmamalasakit ay ang hindi pagkinig ni Johnny sa kaniyang guro na nagsasalita sa harap ng klase
  TAMA
  MALI
  120s
 • Q8
  Ang pagtulong sa iyong guro na buhatin ang mga dala nitong gamit ay isang halimbawa ng pagmamalasakit
  MALI
  TAMA
  120s
 • Q9
  Palaging nakikipag-away si Rhea sa kaniyang mga kaklase at maging sa kaniyang kapatid. Ito ay isang halimbawa ng pagmamalasakit
  MALI
  TAMA
  120s
 • Q10
  Ang pagbibigay ng pagkain iyong kaklaseng walang baon ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa
  TAMA
  MALI
  120s
 • Q11
  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagmamalasakit?
  Tumutulong si Jacky sa pamamahagi ng relief goods sa kanilang barangay.
  Si Paul ay nagbibigay ng donasayon sa mga biktima ng kalamidad.
  Lahat ng nabanggit
  Tinutungan maglakad ni Yumi ang kaniyang kaklase na may-kapansanan.
  300s
 • Q12
  Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng pagmamalasakit?
  Pinagtatawanan ni Kevin ang lolo na hindi makatawid ng kalsada
  Sinusulatan ni Rio ang pader ng banyo sa eskwelahan
  Dinidikitan ni Nico ng bubble gum ang upuan ng kaniyang katabi
  Lahat ng nabanggit
  300s
 • Q13
  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa pamilya?
  Pinagsabihan si Miro ng kanyang mga magulang dahil sa kaniyang nagawang mali.
  Palaging nag-uusap ang magpamilyang Policarpio tungkol sa kanilang mga problema upang mabigyan ng solusyon.
  Lahat ng nabanggit
  Pinaalalahanan ni Kate ang kaniyang kapatid na si Joshua na mag-aral ng mabuti.
  300s
 • Q14
  Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa pamilya?
  Pinababayaan ni Lira ang kaniyang kapatid na maglaro sa lansangan
  Palaging hindi nagkakasundo ang magkapatid na sina Maria at Natasha
  Lahat ng nabanggit
  Palaging sumusuway si Nora sa ibinibilin ng kanyang mga magulang
  300s
 • Q15
  Si Sheena ay may nakitang isang matandang bulag na hirap tumawid sa kalasada. Kanya itong nilapitan at inalalayan. Si Sheena ay nagpapakita ng ______.
  Pagmamalasakit
  Biro
  Ganda
  Kaartehan
  300s

Teachers give this quiz to your class