placeholder image to represent content

ESP 3 - ASSESSMENT (First Grading)

Quiz by 𝓜𝓲𝓼𝓼 𝓐𝓷 𝓢𝓮𝓻𝓪𝓽

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Lesson 1: 1. Ang aralin na ito ay patungkol sa "Pagpapahalaga sa ating ___________. " 

  Alagang Hayop

  Kaibigan

  Sarili

  30s
 • Q2

  2. Ang papapahalaga sa sarili ay nakabubuti. 

  Mali

  Tama

  30s
 • Q3

  3.Ano ang dapat tuklasin sa ating sarili?

  Mga Gustuhin 

  Mga Ayaw

  Talento 

  30s
 • Q4

  4. Saang bansa ipinanganak si Cheska?

  Thailand

  America 

  Japan 

  30s
 • Q5

  5. Nakatulong ba ang pagkakaroon ng kanyang angking talento ?

  Hindi po 

  Opo 

  30s
 • Q6

  Lesson  2:1. Sa araling ito ano ang dapat nating paniwalaan?

  Kakayahan 

  Katayuan sa Buhay

  Panalangin 

  30s
 • Q7

  2.Kapag ikaw ay umawit ng paborito mong kanta. Isa ba ito sa kakayahan.

  Hindi po

  Opo 

  30s
 • Q8

  3. Kapag ikaw ay gumuhit ng magagandang larawan.Isa ba ito sa kakayahan?

  Opo 

  Hindi po 

  30s
 • Q9

  4. Kapag ikaw ay tumugtog ng Drums. Isa ba ito sa kakayahan?

  Hindi po 

  Opo 

  30s
 • Q10

  5.Kapag ikaw ay nangungulit sa iyong kamag-aral. Isa ba itong mabuting kakayahan?

  Hindi po

  Opo

  30s
 • Q11

  Lesson3: 1. Alin sa mga ito ang hindi kabilangsa nagpapakita ng kabutihang paggamit ng kakayahan?

  Pagtanghalsa entablado

  Pagtatapon ng basura sa kalsada

  Pagdidiligng Halaman

  30s
 • Q12

  2. Alinsa mga ito ang kabilang sa nagpapakitang kabutihang paggamit ng kakayahan?

  Pangungulit sa Kamag-aral 

  Pagpuputolng mga puno

  Pagsasanayumawit

  30s
 • Q13

  3. Alinsa mga ito ang hindi kabilang sa nagpapakitang kabutihang paggamit ng kakayahan?

  Hindi pag-eehersisyo

  Umawit

  Gumuhitng magagandang larawan

  30s
 • Q14

  4. Nakabubuti ba ang pagsasanay o pag eensayo ngiyong kakayahan?

  Hindi po 

  Opo

  30s
 • Q15

  5.May mabuting maidudulot ang pagpapahalaga sa ating sarili.

  Tama 

  Mali 

  30s

Teachers give this quiz to your class