placeholder image to represent content

ESP 3_Q1_Periodic Test

Quiz by Mark Joseph Marantal 2

Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 6 skills from
Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP3PKP- Ia – 13
EsP3PKP- Ia – 14
EsP3PKP- Ib 15
EsP3PKP- Ic – 16
EsP3PKP- Ie – 18
EsP3PKP- Ii – 22

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Sino sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita ng kaniyang natatanging talento?

  Nag-aaral nang mabuti si Delia magpiyano.
  Mahilig matulog si Liza pagkatapos kumain.
  Nag-eensayo sa pagsayaw si Karen.
  Laging nagpapaturo sa kanyang guro si Yuan upang gumaling pa sya sa pag-awit.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 13
 • Q2

  Sino sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kanyang natatanging kakayahan?

  Si Eric na naglalaro ng Mobile Legends.
  Si Ana na nag-aayos ng kanyang Barbie Doll.
  Si Luis kasama ng kanyang mga kaibigan sa arcade.
  Si Jerome na nag eensayo sa pagtugtog ng gitara.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 13
 • Q3

  Si Lito ay sumali sa patimpalak sa pagsasayaw, ngunit natalo siya ni Rico. Ano ang unang dapat gawin ni Lito?

  Iwasan na niya si Rico dahil mas magaling ito sa kanya.
  Batiin si Rico sa pagkapanalo nito.
  Mag-ensayo pa lalo sa pagsayaw.
  Sumali na lamang sa pagkanta.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 13
 • Q4

  May nalalapit na paligsahan sa inyong paaralan. Mayroon kang natatanging talento at kakayahan. Ano ang dapat mong gawin?

  Huwag sasabihin sa guro.
  Sa susunod na lang ako sasali.
  Magkunwari akong may sakit.
  Sasali ako ng buong tapang upang ipakita ang aking talento.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 13
 • Q5

  Kung ikaw ay may talento sa pagguhit, paano mo ito lalong mapaunlad?

  Sumali sa paligsahan sa pagguhit.
  Manood sa YouTube o TV tungkol sa pagguhit.
  Magbasa ng maraming aklat tungkol sa pagguhit.
  Magpaturo at matuto sa mga taong may kakayahan din sa pagguhit.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 13
 • Q6

  Kung ikaw ay natalo sa isang paligsahan sa inyong paaralan, ano ang iyong dapat gawin?

  Hindi na muling sasali sa paligsahan.
  Magpapalit ng ibang talento at ito ang ipakikita sa susunod na paligsahan.
  Tatanggapin nang maluwag sa dibdib ang pagkatalo, at mas pagbubutihan sa susunod.
  Magagalit at sasabihing dinaya lamang siya.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 13
 • Q7

  Lahat ng tao ay may kani-kaniyang kakayahan. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng mga natatanging kakayahan nang may tiwala sa sarili?

  Si Mel ay lakas-loob na sumayaw sa paligsahan dahil alam niyang magaling siya dito.
  Hindi tumuloy si Angel sa pagsayaw dahil kinakabahan siya.
  Si Carlos ay marunong umawit ngunit nahihiya siyang ipakita sa harap ng maramingtao.
  Itinigil ni Tina ang pag- eensayo sa pagtula dahil nahihirapan siya sa pagbigkas.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 13
 • Q8

  Sa nalalapit na sasalihang paligsahan, may ilan sa mga kaibigan mo ang walang kumpiyansa sa iyo. Ano ang iyong dapat gawin?

  uurong sa paligsahan
  iiyak sa kalungkutan
  magsasakit-sakitan
  patutunayan ang kakayahan
  30s
  EsP3PKP- Ia – 14
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang dapat mong tularan?

  Tinutulungan ang kapatid sa paglilinis para payagang makapaglaro sa hapon
  Kumikilos sa gawaing-bahay dahil inuutusan ng magulang
  Gumagawa nang buong puso kahit di na inuutusan
  Naglilinis sa paaralan dahil nakikita ng guro.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 14
 • Q10

  Paano mo ibabahagi ang iyong kakayahan at talento sa iyong kapwa?

  Palagi akong nag-eensayo hanggang hatinggabi.
  Patuloy akong nagsasanay upang gumanda ang aking mga ginuguhit na larawan.
  Tinuturuan kong kumanta ang kaibigan ko pero dapat mas magaling pa rin ako.
  Nagtuturo ako ng ilang steps ng sayaw sa aking matalik na kaibigan lang.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 14
 • Q11

  Si Kim ay sumali sa paligsahan sa pagsasayaw, ngunit natalo siya ni Tim. Ano ang unang dapat gawin ni Lito?

  Iwasan na niya si Tim dahil mas magaling ito sa kanya.
  Batiin si Tim sa pagkapanalo nito.
  Mag ensayo pa lalo sa pagsayaw
  Sumali na lamang sa pagsayaw sa susunod na paligsahan.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 14
 • Q12

  Nakita mo si Alma na nahihiya na ipakita ang kanyang talento sa pagsayaw sa harap ng inyong klase. Ano ang dapat mong gawin?

  Sabihan si Alma na umupo na lang para hindi magtagal sa harapan.
  Tawanan si Alma dahil hindi niya kayang magpakita ng talento sa pagsayaw.
  Sabihin kay Ana na lakasan ang kanyang loob, at huwag mahihiya sa mga kaklase.
  Samahan si Alma sa pagsayaw sa harap.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 14
 • Q13

  Magkakaroon ng paligsahan sa pag-awit. Napili kang kinatawan sa klase ninyo. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng matatag na kalooban?

  Tinatanggap mo nang maluwag sa iyong kalooban kung ikaw ay natalo.
  Sasali pa rin sa paligsahan kahit napilitan ka lamang.
  Hindi ka na lang sasali para di ka mapahiya.
  Iiyak ka kapag natalo sa paligsahan.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 14
 • Q14

  Si Ana ay naatasan na lumahok sa isang paligsahan sa pagtula? Ano ang dapat gawin ni Ana?

  Sasali sa paligsahan para hindi magalit ang guro sa kanya.
  Magdadahilan na masama ang pakiramdam, para hindi siya mapili.
  Mag eensayong mabuti para sa gaganaping paligsahan sa pagtula.
  Sasabihin sa guro na ayaw niyang sumali at iba na lang ang kunin nito.
  30s
  EsP3PKP- Ia – 14
 • Q15

  Mula sa iyong mga natutunan na kakayahan, paano mo dapat ito ibahagi sa iyong kaibigan o kaklase?

  Ipagyayabang ko sa aking kaibigan o kaklase.
  Itatago ko na lang ang aking natutunan na kakayahan
  Ibahagi ko ito sa aking kaibigan o kaklase nang buong puso.
  Ibabahagi ko ito sa aking mga kaibigan kapag pinilit lamang ako.
  30s
  EsP3PKP- Ib 15

Teachers give this quiz to your class