Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Tuwing araw ng Sabado ay naglilinis ng bakuran ang inyong pamilya. Ano ang dapat mong gawin sa basura?

  Sasabihin ko kay tatay na sunugin na lang namin ang mga basura

  Paghihiwalayin ko ang nabubulok at hindi nabubulo na basura

  Itatapon namin sa tabi ng ilog ang mga basura para ipaanod sa tubig

  45s
  sP4PPP- IIIg-i–22
 • Q2

  Nakita mong itatapon na ng iyong tita ang mga lata ng gatas na wala ng laman. Ano ang iyong gagawin?

  Hihingin ko na lang sa aking tita ang mga lata ng gatas at ibebenta ang mga ito sa junkhop.

  Hahayaan ko lang ang aking tita na itapon  ang mga lata ng gatas na walang laman

  Sasabihin ko sa aking tita na akin na lamang ang mga lata dahil maaaring taniman ng mga halaman.

  45s
  sP4PPP- IIIg-i–22
 • Q3

  Naabutan mong sinusunog ng iyong kapatid ang mga lumang papel para itaboy ang mga lamok sa iyong bahay. Ano ang iyong gagawin sa kapatid mo?

  Tutulungan ko ang aking kapatid na sunugin ang mga lumang papel upng madali siyang matapos.

  Hahayaan ko lamang ang aking kapatid na sunugin ang mga lumang papel upang itaboy ang mga lamok.

  Papahintuin ko ang aking kapatid sa pagsusunog ng papel at sasabihan ko siya na hindi tamang gawain ang pagsusunog ng anumang bagay.

  45s
  sP4PPP- IIIg-i–22
 • Q4

  Nang matapos maghugas ng mga pinggan ang iyong pinsan ay nakita mong pinagsama-sama niya ang mga basura na naipon sa kusina tulad ng mga natirang pagkain, plastik, lata ng sardinas, balat ng prutas at iba pa. Ano ang iyong gagawin?

  Pagsasabihan ko siya na huwag pagsamahin ang mga basura at ihiwalay ang mga basurang nabubulok sa di-nabubulok.

  Ako na lamang ang magtatapon ng mga basurang pinagsama-sama ng aking pinsan sa basurahan.

  Hahayaan ko lamang ang aking pinsan sa kaniyang ginagawa dahil baka magalit siya sa akin kapag sinita ko siya sa kanyang ginagawa.

  45s
  sP4PPP- IIIg-i–22
 • Q5

  Bilang isang anak, paano mo maipapakita ang tamang paraan ng pagtatapon ng basura sa inyong tahanan?

  Pagsasamahin ko ang mga basura sa isang lalagyan.

  Ihihiwalay ko ang mga nabubulok sa di-nabubulok na basura.

  Hahayaan ko na lamang na ihalo ang mga tirang pagkain sa mga plastik na pinaglagyan ng mga pagkain.

  45s
  sP4PPP- IIIg-i–22

Teachers give this quiz to your class