placeholder image to represent content

ESP 4 Short Quiz #1 (2nd Grading)

Quiz by May Antoinette Ronquillo

Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ang pakikinig sa nagsasalita o nagpapaliwanag ay isang paraan ng paggalang sa kapuwa.
  MALI
  TAMA
  120s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Dapat ay namimili lang tayo ng mga taong papakinggan at kakausapin.
  MALI
  TAMA
  120s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Itaas ang kamay at maghintay na tawagin bago sabihin ang ibig ipaliwanag.
  MALI
  TAMA
  120s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Tularan si Kit na nakikipagkulitan sa katabi habang nagpapaliwanag ang guro tungkol sa mga patakaran.
  TAMA
  MALI
  120s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Nagiging maayos ang ano mang samahan kapag nakikinig ang bawat kasapi sa isa’t-isa.
  MALI
  TAMA
  120s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Gamitin ang mga kagamitan at pasilidad ng paaralan sa wastong paraan. Alalahanin ang kapakanan ng iba na gumagamit din nito.
  MALI
  TAMA
  120s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Ang paggamit nang maayos sa palikuran, silid-aklatan, at palaruan ay tanda ng paggalang sa karapatan ng iba.
  MALI
  TAMA
  120s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Hindi na dapat bigyan ng pansin ang mga bagay na hindi mo pagma-may ari.
  TAMA
  MALI
  120s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng paggalang sa mga kagamitan ng paaralan, maliban sa:
  Paglilinis ng silid-aralan
  Pagbabalik ng gamit na hindi mo pagma-may ari
  Pag-iingat ng mga libro na galing sa silid-aklatan
  Pagkuha ng libro sa silid-aklatan nang hindi alam ng nagbabantay
  120s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Alin sa mga sumusunod ang dapat mong gawin kung ikaw ay natapos na sa paggamit ng plato at kutsara na mula sa kantina?
  Basagin ang plato
  Iwan ang ginamit na plato nang hindi nakaayos
  Itago ang plato sa iyong bag
  Ilagay ito sa lugar na kung saan maaaring ilagay
  120s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class