placeholder image to represent content

ESP 5

Quiz by Mark Sy

Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao
Philippines Curriculum: Grades 1-10

EsP5PD - IVa-d – 14
EsP5PD - IVe-i – 15

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
35 questions
Show answers
 • Q1
  Pupunta kayo sa kabilang bayan. Sa terminal ng bus ay wala ng upuan. Pinasakay pa rin ng tsuper ang isang babaeng buntis. Inialok mo ang iyong upuan dahil nakikita mong hirap na hirap siya sa kaniyang pagtayo. Ano ang magandang kaugalian ang iyong ipinamalas?
  Pagiging maka-Diyos
  Pagiging makatao't matulungin
  Pagkamapuri
  Pagkamalikhain
  120s
  EsP5PD - IVa-d – 14
 • Q2
  Ang iyong kapitbahay ay isa sa naging biktima ng COVID-19. Dinala siya sa ospital at ang buong pamilya niya ay nasa matinding obserbasyon. Ano ang gagawin mo dahil nakausap mo siya ng personal bago siya madala sa ospital?
  Ililihim ko na kami ay nag-usap.
  Pupunta ako sa mall para makalimutan ang mga nangyari.
  Lalabas ako ng bahay at ikukuwento sa mga kaibigan na may kapitbahay kaming positibo sa COVID-19.
  Sasabihin ko sa aking mga kinauukulan na ako ay nakipag-usap sa kanya.
  120s
  EsP5PD - IVa-d – 14
 • Q3
  Ano ang maaaring gawin ng isang may-ari ng kumpanya upang malutas ang sigalot sa pagitan ng kanyang mga manggagawa?
  Hayaang lumala ang sigalot.
  Huwag na lamang pansinin ang pangyayari.
  Tumawag ng isang pulong at alamin ang sanhi ng sigalot.
  Kampihan ang mas kilalang manggagawa.
  120s
  EsP5PD - IVa-d – 14
 • Q4
  Sa pagsakay mo ng bus ay may isang matandang babae na nakatayo at maraming dala-dalang gamit. Ang lahat ay nakaupo nang maayos. Ano ang iyong gagawin?
  Titingnan ko at kukuhanan ng video.
  Tatayo at siya’y pauupuin.
  Magkukunwari na wala akong nakita.
  Pababayaan ko siya.
  120s
  EsP5PD - IVa-d – 14
 • Q5
  Ang dalawa ninyong kapitbahay ay matinding magkaaway. Walang sino mang makapag-ayos ng kanilang sigalot. Bilang kapitbahay, paano mo sila matutulungang magkasundo?
  Ipapaalam ko sa kapitan ng barangay para maiwasan ang mas malalang away nila.
  Ipagdarsal ko na umalis na lamang sila sa aming lugar.
  Tatakutin ko sila.
  Panonoorin ko ang kanilang pag-aaway
  120s
  EsP5PD - IVa-d – 14

Teachers give this quiz to your class