placeholder image to represent content

ESP 5 MODULE 9 WEEK 7 Lagumang Pagsusulit

Quiz by Ihrene Lou Bumanlag

Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP5PPP – IIIg-h– 31

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Piliin ang tamang sagot . Madalas nating mabasa, marinig, o mapanood ang mga kaguluhan o kawalan ng kapayapaan sa ating bayan. Bilang mag-aaral kahit bata ka pa lang, paano ka makakatulong sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ating kumunidad gamit ang teknolohiya?
  I-post sa facebook ang lahat ng nais nang hindi pinag-iisipan.
  Wala sa nabanggit
  Gayahin ang mararahas na gawain na napanonood na palabas sa telebisyon.
  Maging responsable at magkaroon ng disiplina sa paggamit ng multimedia at teknolohiya.
  30s
  EsP5PPP – IIIg-h– 31
 • Q2
  Sa ating paaralan ay may ipinapanood na sayaw sa pamamagitan ng video na may kinalaman sa kalinisan sa ating komunidad, paano ka makikiisa rito?
  Hindi ako makikialam.
  Makiisa sa pagsasanay sa pagsasayaw at isagawa kung ano ang mensaheng nais ihatid ng liriko ng awit.
  Bahala silang makisali.
  Iba na lamang ang panonoorin ko.
  30s
  EsP5PPP – IIIg-h– 31
 • Q3
  May proyekto sa inyong barangay tungkol sa paggawa ng poster sa kalinisan. May kakayahan sa paggamit ng teknolohiya at multimedia upang makagawa nito. Ano ang dapat mong gawin?
  Sasabihin ko ito sa aking nanay.
  Makikipagkwentuhan na lang ako sa aking barkada.
  Sasali ako upang maibahagi ko ang aking kakayahan sa paggawa ng proyekto gamit ang teknolohiya at multimedia.
  Magkukunwari akong walang nalalaman ukol rito.
  30s
  EsP5PPP – IIIg-h– 31
 • Q4
  Napag-alaman ng inyong guro na may kakayahan ka sa paggawa ng larawan o signage gamit ang computer para sa kaligtasan sa pagsasanay ng “Earthquake Drill”. Pinagagawa ka ng larawan ng “Duck cover and hold” para ipaskil sa paaralan. Paano mo ito gagawin gamit ang teknolohiya?
  Tatanggi ako sa aking guro, sasabihin kong marami akong ginagawa.
  Taos-pusong tanggapin ang pinagagawa ng aking guro, magsaliksik ng larawan sa internet at buong husay kong gagawin para sa kaligtasan sa pagsasanay sa Earthquake Drill sa aming paaralan.
  Tatanggapin ko pero ipagawa ko sa aking kaibigan.
  Sasabihin ko sa aking guro na ipagawa na lang sa iba.
  30s
 • Q5
  Ikaw ang inatasan ng inyong guro na manguna sa paggawa ng proyekto sa inyong pangkat. Paano kayo makagagawa ng proyekto gamit ang teknolohiya?
  Ipagyayabang ko sa aking mga kaklase dahil ako ang piniling lider.
  Liliban ako sa aming klase.
  Iaasa sa mga kagrupo ang paggawa nito at sasabihing kailangan nilang sumunod dahil ikaw ang kanilang lider.
  Pangungunahan ko nang may kahusayan ang pagtatalaga sa aking bilang lider at magsaliksik kami sa internet.
  30s
  EsP5PPP – IIIg-h– 31
 • Q6
  May kapitbahay kang guro sa inyong lugar. Nagtuturo siya ng online class, nang biglang hindi gumana ang ginagamit niyang laptop. Tinawag ka niya dahil nalaman niyang may kaalaman ka sa pag-aayos nito. Ano ang gagawin mo?
  Magkunwaring hindi ko alam ang gagawin.
  Magsasawalang kibo ako dahil tinatamad ako.
  Tutulungan ko ang aming kapitbahay na guro para maibahagi ko ang aking kaalaman sa teknolohiya.
  Sasabihin kong may online class din ako.
  30s
  EsP5PPP – IIIg-h– 31
 • Q7
  May paligsahan sa paggawa ng digital poster sa inyong lugar. May gantimpala ang mananalo rito. May talento ka sa paggawa nito. Ano ang puwede mong gawin?
  Gagawa ako dahil sa premyo.
  Sasali ako at paghuhusayan ko upang maipakita ang aking talento.
  Sasali ako para ako ang mananalo.
  Yayayain ko ang aking mga kaibigan na makipagkwentuhan na lang.
  30s
  EsP5PPP – IIIg-h– 31
 • Q8
  May asignaturang ibinigay ang inyong guro sa paggawa ng proyekto gamit ang teknolohiya na mayroon sa inyong bahay. Paano mo ito gagawin?
  Magsaliksik sa internet upang makabuo ng magandang proyekto.
  Ipagawa ko sa aking kuya dahil marunong siya nito.
  Hindi na lang ako papasok sa klase.
  Hihintayin ang nakatatandang kapatid na magaling sa paggawa nito.
  30s
  EsP5PPP – IIIg-h– 31
 • Q9
  Linggo, lahat kayong mag-anak ay nagsimba. Nakita mo ang iyong kuya na abala sa kanyang cellphone at hindi nakikinig. Ano ang pwede mong sabihin sa kuya mo?
  "Kuya, pahiram ako ng cellphone."
  "Baka puwedeng mamaya ka na gumamit ng cellphone, Kuya. Makinig muna tayo at makiisa."
  "Ang kulit mo Kuya!"
  "Hindi mo ba alam na bawal magcellphone habang nagsisimba!"
  30s
  EsP5PPP – IIIg-h– 31
 • Q10
  Bilang kabataan, paano mo maipakikita ang wastong paggamit ng multimedia at teknolohiya?
  Maging responsable sa paggamit ng mga multimedia at teknolohiya upang makaiwas sa kapahamakan.
  Lahat ng nabanggit.
  Gagamitin ang gadgets upang madagdagan ang kaalaman.
  Sa paggawa ng proyekto, gagamit ako ng teknolohiya at multimedia upang mapaganda ito.
  30s

Teachers give this quiz to your class