placeholder image to represent content

ESP -5 Short Quiz 09/02/22

Quiz by TEACHER ED

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Panuto: Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Piliin ang tamang sagot.

  1. Ano ang Pagiging Masipag?

  Ang pagiging tamad.

  Ang pagiging sikat.

  Ang paggawa ng isang gawain ng

  Ito ay ang walang tigil na paggawa ng isang gawain hanggang sa matapos ito

  60s
 • Q2

  2. Sino ang batang nabanggit sa ating kuwento na isang masigasig? 

  Ompong

  Rona

  Jeffrey

  Carlo

  60s
 • Q3

  3. Ano ang libangan ni Rona? 

  Paggawa ng kapani-pakinabang na bagay mula sa patapong bagay. 

  Mag-ayos ng silid-aralan upang maging malinis. 

  Magkumpina ng sirang bagay upang magamit muli.

  Gumawa ng proyekto para sa paaralan. 

  60s
 • Q4

  4. Si Rona ay isang batang may katangiang ______________. 

  Lahat ng nabanggit 

  masigasig

  masipag

  matiyaga 

  60s
 • Q5

  5. Kuwentong binasa, bakit naisipan ni Rona na gumawa ng iba't ibang laruan mula sa patapong basura? 

  Gusto niya lamang gumawa at magrecycle ng basura. 

  Dwalang siyang magawa sa kanyang libreng oras. 

  Mas magandang  gamitin itong laruan.

  Upang magkaroon ng laruang hindi kayang bilhin ng kanyang kapatid. 

  60s
 • Q6

  6. Pagbibigay ng diin sa kaayusan ng bawat gawain. Nagpapakita ba ito ng pagiging masigasig?

  Oo

  Hindi 

  Hindi po 

  Opo

  60s
 • Q7

  7. Sino ang mga matitiyagang tao sa mga sumusuod?

  Magulang

  Magsasaka

  Lahat ng nabanggit

  Mangingisda

  60s
 • Q8

  8. Ang magulang mo ay sinabing maghuhugas ka ng pinggan, ano ang mga tamang gagawin dito? Higit sa isa ang sagot. 

  Hindi susundin ang utos. 

  Bibilisan para matapos agad. 

  Gagawin ng mabuti at magtitiyaga.

  Magdadabog.

  60s
 • Q9

  9. Ang kaklase mo ay nagdadabog kasi ang dami niyang gagawin, nakiusap siya sa iyo na tulungan siya. Ano ang gagawin mo?

  wala sa nabanggit 

  sabihin mo na may ginagawa ka kahit wala naman

  tulungan siya kasi alam mong mahihirapan

  sabihin sa kanya na dapat mo itong gawin ng sarili mo dahil hindi kamatututong maging masipag kung hindi ka gagawa ng mga gawain.

  60s
 • Q10

  10. Sino dito ang nagpapakita ng masisipag na tao?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s

Teachers give this quiz to your class