placeholder image to represent content

ESP 5 Short Quiz 09/09/22

Quiz by TEACHER ED

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Basahin ng mabuti ang bawat katanungan. Piliin lamang ang tamang sagot.

  1. Ito ay isang katangian kung saan maipapakita ang pagiging masiyasat at pagpili ng tamang desisyon sa isang sitwasyon.

  Mapanuring pag-iisip 

  Masigasig 

  Matalino 

  45s
 • Q2

  2. Nagkasabay ang mga proyektong tatapusin mo sa Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapahalaga. Alam mong walang sapat na pera ang iyong mga magulang upang mabili ang mga kailangan mong kagamitan. Ano ang iyong gagawin?

  Mag-iisip ng pwede pang pagkakitaan para makaipon ng pera na gagamitin sa proyekto.

  Hindi na lang gagawa ng mga proyekto.

  Pipilitin ang magulang na bigyan ka ng pera para sa iyong proyekto.

  45s
 • Q3

  3. Mababa ang nakuha mong iskor sa quarterly exam ninyo sa Mathematics. Alam mong hindi ka gaanong mahusay sa asignaturang ito. Anong paraan ang gagawin mo upang makabawi sa susunod na pagsusulit?

  Pag-aralan nang mabuti ang bawat aralin at huwag mahiyang magtanong kapag may hindi naiintidihan.

  Mangongodigo tuwing may pagsusulit.

  Mangongopya sa kaklase.

  45s
 • Q4

  4. Patapos na ang Ikatlong Markahan sa inyong paaralan kung kaya’t nagbibigay na ng mga proyekto ang inyong mga guro sa bawat asignatura at halos magkakasabay ang itinakdang araw ng pasahan.

  Ipapagawa sa magulang ang mga proyekto.

  Magsasawa ng plano at sisikapin na matapos ko ang lahat ng mga proyekto.

  Magagalit sa mga guro na nagbibigay ng mga proyekto.

  45s
 • Q5

  5. Ang facebook ay nagagamit sa pangloloko sa ibang tao.

  Hindi mabuting dulot ng Media.

  Mabuting dulot ng Media.

  45s
 • Q6

  6. Sa kwentong binasa na " Kung may tiyaga, may nilaga" sino ang nagpakita ng pagkakaroon ng katangiang mapanuring pag-iisip? 

  Melvin

  Jeffrey 

  Robin

  45s
 • Q7

  Tama o Mali

  7. Ang mapanuring pag-iisip ay tumutukoy sa mga taong sarado ang isip at ayaw tumanggap ng ano mang paliwanag.

  Tama 

  Mali 

  45s
 • Q8

  8. Ang mapanuring pag-iisip ay nangangahulugang nagsusuri sa katotohanan.

  Tama 

  Mali 

  45s
 • Q9

  9. Ang may mapanuring pag-iisip ay kaagad siyang naniniwala sa balitang narinig.

  Tama 

  Mali 

  45s
 • Q10

  10. Ang isang taong may mapanuring pag-iisip ay hindi  kinikilala ang mabuting kahahantungan ng isang pangyayari.

  Tama 

  Mali 

  45s

Teachers give this quiz to your class