Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Tag-ulan na naman, nagbabala ang DOH na maaari na namang kumalat ang sakit na dengue fever sa inyong lugar. Anong impormasyon ang kailangan mong malikom upang malabanan ng pamilya mo ang paglaganap ng sakit na ito?

  Pagpapatibay ng mga bubong ng bahay
  Pagsusuot ng face mask, gloves, at jacket
  Pag-iimbak ng malinis na pagkain at maiinom na tubig
  Paglilinis ng mga lugar na pinamumugaran ng mga lamok
  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q2

  Bakit mahalagang suriin ang nilalaman ng pinakikinggan at pinapanood?

  para makakuha ng mga ideya o impormasyon
  para malaman ang kaganapan ng bayan na tinitirhan at pati na rin ng buong bansa
  para malibang at maaliw sa mga bagong palabas na Kdrama sa Netflix
  upang matukoy kung ang binabasa at pinakikinggan ay tama o di kaya’y fake news lamang
  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q3

  Paano mo maipakikita na ikaw ay may mapanuring pag-iisip sa iyong binabasa?

  Sa pagwalang bahala nito.

  Sa pagsunod sa lahat ng mga payong nabasa.
  Sa pamamagitan ng hindi pagbabasa ng kahit ano sa dyaryo.
  Sa mabuting pag-unawa sa nabasa at pagsusuri nito kung ito ba ay makatotohanan o hindi.
  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q4

  Sino sa mga batang ito ang nagpakita ng pagiging mapanuri?

  Lahat ng nabasa ni Ana sa internet ay kaniyang pinaniniwalaan.
  Bago maniwala sa balita, inaalam muna ni Alma kung totoo ito o hindi.

  Ikinakalat ni Gene ang anumang usapan nila ng kaniyang kaibigan kapag hindi niya ito kaharap.

  Isinusumbong agad ni Raffy sa kanilang guro ang mga kaklaseng sa tingin niya ay nangongopyatuwing may pagsusulit.
  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q5

  Napanood mo sa palabas ni Jessica Soho na may nagpositibo pala sa Covid-19 sa inyong barangay. Kilalang-kilala mo ang pasyente kahit na hindi pinangalanan ito dahil isa lang naman ang bagong nakauwing LSI (locally stranded individuals) sa inyong lugar. Ang pasyente ay ama ng iyong kaklaseng si Bing na galit na galit ka dahil sa pagpapakalat niya ng maling impormasyon tungkol saiyo sa Facebook noong nakaraang taon. Ano ang gagawin mo?

  Ipakalat ang balitang ito sa facebook upang malaman din ng iba
  Iti-text sa iba pang mga kaklase ang nangyari sa pamilya ni Bing.
  Gawin nang mas masinsinan pa ang mga hakbang sa pag-iwas sa sakit.
  Tiyakin kung tama ba ang balita at magbigay ng tulong sa abot ng iyong makakaya.
  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q6

  Ano ang dapat gawin upang malaman kung mabuti o hindi mabuti ang naidudulot sa pinapanood sa telebisyon?

  Gumamit ng mapanuring pag-iisip.
  Hayaan na lamang kung ano ang sinasabi nito kahit mali.
  Maging negatibo sa lahat ng napapanood sa telebisyon.
  Paniwalaan lahat ng sinasabi sa mga balita.
  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q7

  Binigyan kayo ng guro ng takdang–aralin sa ESP na manood at makinig ng balita. Paano mo ito ilalahad sa klase?

  Huwag sundin ang guro.

  Gumawa na lang ng sariling balita dahil hindi ka nakapanood.
  Tumahimik na lamang dahil hindi nagawa ang takdang-aralin.
  Ilahad nang kumpleto ang detalye ng balitang napakinggan o napanood.
  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q8

  Isang kaibigan sa Facebook ang nagpasa ng balita sa iyo na may isang taga-barangay na nag-positibo sa Covid-19. Sinabi niya sa iyo na hindi talagasa kanya galing ang naturang balita kundi ito ay ipinasa rin sa kanya mula saisang nababahalang netizen. Mariin din niyang sinabi sa iyo na kailangan moring ipasa ang impormasyon na ito sa iba pa upang sila rin ay makaiwas sasakit. Ano ang gagawin mo sa kanyang panawagan?

  Madaliang ilagay sa iyong Facebook wall ang balita.
  Magtanong sa mga magulang kung totoo ang balita.
  Ipasa kaagad sa mga kaibigan at kamag-anak ang impormasyon.
  Huwag pansinin ang kaibigan kasi nakahiligan na niya ang pagtsi-tsismis.
  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q9

  Paano makakatulong sa mga mag-aaral ang pagbabasa ng dyaryo?

  Nagbibigay ng kaalamang naaangkop at napapanahon.
  Makakakuha tayo ng fake news.
  Mapapadali ang pag-aaral.
  Magiging aktibo sa klase.
  30s
  EsP5PKP – Ib - 28
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang tumutugon sa mapanuring pag-iisip?

  Naipaliliwanag mo nang maayos at may kompletong detalye ang balita ukol sa lindol.
  Naisagawa mo ang sunod sunod na pamantayan sa tamang pagbabasa ng libro.
  Nababasa mo ang isang balitang tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas.
  Naiisa-isa mo ang mga tuntunin sa pakikinig sa radyo.
  30s
  EsP5PKP – Ib - 28
 • Q11

  Sa ika-21 siglo, ano ang sinasabing pangunahing pinagkukunan ng iba’t ibang kaalaman at impormasyong kinakailangan sa pang-araw-araw nating pamumuhay?

  radyo
  diyaryo
  internet/computer
  telebisyon
  30s
  EsP5PKP – Ib - 28
 • Q12

  Bakit tunay na napakahalaga ng paggamit ng iba’t ibang media tulad ng pahayagan, magasin, at Internet?

  sapagkat dumadami ang impormasyong ating nakakalap
  sapagkat napapadali ang ating pang-araw-araw na gawain
  sapagkat mas nagiging matalino ang mga taong gumagamit nito
  sapagkat lumalawak ang ating kakayahan sa pakikipag-usap
  30s
  EsP5PKP – Ib - 28
 • Q13

  Sino sa mga sumusunod na bata ang nagpapakita ng tama at responsableng paggamit ng media?

  Pinapanood ni Alejandro sa YouTube kahit may mga palabas na hindi akma sa edad niya.
  Inuuna ni Rose ang maglaro ng Internet games bago gumawa ng takdang-aralin.
  Nakikipag-chat si Jean kung kani-kanino kahit di niya kilala gamit ang Facebook messenger.
  Sinisiguro ni Donna na lahat ng kaniyang ibinabahagi sa Facebook wall ay hindi nakasasakit ngdamdamin ng iba.
  30s
  EsP5PKP – Ib - 28
 • Q14

  Nakita mong nanonood ng malalaswang palabas ang iyong nakatatandang kapatid. Ano ang dapat mong gawin?

  Papatayin ko ang telebisyon.
  Sasabihin ko sa kapatid ko na masama ang manood ng ganung palabas.
  Hahayaan ko na lang siya dahil hindi naman ako ang mapapagalitan ng aming mga magulang.

  Sasabihin ko sa kapatid ko na lakasan pa ang volume ng TV upang marinig ko rin nang maayosang palabas.

  30s
  EsP5PKP – Ib - 28
 • Q15

  Ang mga sumusunod na gawain ay nagpapakita ng magandang dulot ng paggamit ng media at internet MALIBAN sa _______.

  Nakukumpara ang tama at mali sa nabasa sa pahayagan.
  Nakapaglalaro sa internet ng barilan at patayan ng mga zombies.
  Napipili ang mga pelikulang hatid ay kaalaman at aral sa buhay.
  Nakapagsasaliksik sa agham at teknolohiya para sa takdang-aralin.
  30s
  EsP5PKP – Ib - 28

Teachers give this quiz to your class