placeholder image to represent content

ESP 6 Quarter 1

Quiz by Hazel Grace Nuñez

Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Bakit mahalaga ang pagsususuri sa pagkatao ng isang tao? 

  Upang malaman niya ang kanyang kamalian sa buhay.

  Dahil ito ay sinasabi ng iba. 

  Para sa sariling kapakanan lamang

  Upang malaman ng bawat indibidwal ang tama at mali

  30s
 • Q2

  Ano ang gagawin mo kapag sinabi ng kapitbahay mo na ang iyong kapatid ay palaging lumiliban sa klase? 

  Pagagalitan ko ang aking kapatid.

  Isusumbong ko ang aking kapatid sa aming mga magulang.

  Pagagalitan ko ang aking kapitbahay.

  Kakausapin ko ang aking kapatid tungkol dito, tatanungin ko siya kung bakit siya lumiliban sa klase at ipaliliwanag ang kahalagahan ng pag-aaral at ang hindi magandang kahihinatnan ng kaniyang madalas na pagliban sa klase

  30s
 • Q3

  Nakita ni Kate na umiiyak ang kapatid niyang si Nicole habang nakikipaglaro sa batang kapitbahay nila. Ano ang dapat gawin ni Kate?

  Pagagalitan ni Kate ang batang kapitbahay nila.

  Pagagalitan ni Kate ang kanyang kapatid.

  Tatanungin niya ang kanyang kapatid kung bakit siya umiiyak at pauuwiin

  Sasali siya sa kanilang laro at aawayin niya ang batang kapitbahay nila.

   

  30s
 • Q4

  Napadaan kayo ng iyong mga kaibigan sa simbahan na kasalukuyang may idinadaos na misa. Biglang sumigaw nang malakas ang iyong mga kasama. Ano ang gagawin mo?

  suntukin sila

  makisabay ka sa pagsigaw

  Suwayin sila at pagsabihang tumahimik

  pabayaan sila dahil “trip” nilang sumigaw

  30s
 • Q5

  Gustong sumali sa inyong grupo si Edward na isang sabadista. Dahil dito inayawan siya ng iyong kagrupo. Ano ang dapat mong sabihin sa kaniya?

  Opps” di ka pwede sa aming grupo.

  Layas, di ka bagay dito.

  Halika, welcome ka sa grupo.

  Alis, ayaw namin sa Sabadista.

  30s
 • Q6

  Pumapangalawa ka sa klase ninyo sa Mathematics. Mayroong paligsahan sa inyong paaralan at ang kasali sa contest ay absent. Ikawang napiling ihalili. Ano ang iyong gagawin?             

  Sasali sa paligsahan.

  Hindi ka sasali sa paligsahan.

  Sasabihin sa titser mo na hintayin na lang pumasok ang iyong kaklase na lumiban.

  Sasabihin mo sa titser na iba na lang ang isali sa paligsahan.

  30s
 • Q7

  Sa iyong palagay, paano ka bumubuo ng pasya?

  Tinitimbang ang makabubuti at ang makasasama bago kagumawa ng isang pasya

  Hindi isaalang-alang kung makakasakit ka ng damdaminng iba.

  Iniisip lamang ang kapakanan.

  Agad-agad na gagawa ng desisyon kapag may problema.

  30s
 • Q8

  Ano ang kahalagahan ng pananampalataya sa paggawa ng isang pasya?

  Walang kinalaman ang pananampalataya sa pagbuo ng pasya.

  Ito ay makakatulong sa paghubog ng pagkatao ng isang tao.

  Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon

  na kung saan ito ang nag- uudyok sa isang tao na piliin ang tamang gawain sa lahat ng oras, lugar at pagkakataon.

  Ang pananampalataya sa Panginoon ay kaakibat nito ang pagpili ngrelihiyong kinabibilangan.

  30s
 • Q9

  Ano ang nararapat gawin kapag kinakailangang magbigay ng desisyon?

  Madaliin ito.

  Alamin muna ang sitwasyon

  Iwasang magdesisyon upang hindi masisisi kapag nagkamali.

  Ipaubaya ang pagdedesisyon sa nakakaalam nito.

  30s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang dapat na maisalang-alang kapag gumagawa ng desisyon?

  Ang maaaring kitain sa gagawing desisyon.

  Ang pansariling kapakanan.

  Ang kapakanan ng mga maaapektuhan ng desisyon.

  Ang kapakanan ng mga namumuno.

  30s

Teachers give this quiz to your class