placeholder image to represent content

ESP 6 Quiz #2

Quiz by Maricris Delima

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Nakita mong nagtatapon ng mga basura sa kanal ang kapitbahay mo. Ano ang gagawin mo?

             

  pabayaan lang siya

  pagsabihan mo sa pinsalang maaring idulot nito       

   isumbong sa kapitan ng baragay     

  awayin mo siya                 

  45s
 • Q2

  Naglalakad ka papunta sa silid – aklatan nang makita mo ang isang batang nagtatapon ngbalat ng saging sa daanan,Ano ang iyong gagawin?

   isumbong sa punong guro

  murahin siya

   pagsabihang pulutin dahil maging sanhi ito ng aksidente    

  pagalitan siya

  45s
 • Q3

  Gusto mong manood ng telebisyon ngunit tanghali na at hindi pa dumating ang nanay napumunta sa palengke. Alin dito ang iyong gagawin.

   matutulogmuna bago magluto

   manood muna ng telebisyon  

  magluluto muna bago manood

  gagawa ng takdang- aralin                                

  45s
 • Q4

  Narinig mong hindi magkasundo ang iyong mga kapatid sa pag-iisip ng solusyon ng isang bagay bilang kapatid, Ano ang maari mong gawin?

  sigawan mo sila

  pabayaan silang di-magkasundo                                

  gumawa ng hakbang upang muli silang magkasundo   

  awayin mo silang dalawa

  45s
 • Q5

  Dalawa sa kaklase mo ang magdiwang ng kanilang kaarawan. Si Rose ay mayaman ngunit siKris ay mahirap lamang. Sino sa dalawa ang bibigyan mo ng mamahaling regalo?

  Si Kris dahil siya ay may higit na pangangailangan

  Si Rose dahil mayaman

   Si Rose dahil gustong-gusto niya ang regalo

  magbunutan sila kung sino angbibigyan

  45s
 • Q6

  Mahirap si Samuel ngunit matalino. Dahil dito, naging iskolar ng pamahalaan hanggangnakatapos ng doctor. Nagpasya siyang manirahan sa amerika. Tama ba ang desisyon niya?

              

  tama, dahil mataas ang sahod doon

  tama, dahil masarap manirahan sa abroad

  hindi, dahil marami ang nangangailangan ng kaniyang serbisyo

   hindi, dahil baka ma “KARMA” siya

  45s
 • Q7

  Kaarawanng kaibigan mo at inimbitahan ka para dumalo sa kaniyang party at nangako kangdadalo. Ngunit marami kang dapat tapusin na gawain. Ano ang gagawin mo?

  ipagwalang bahala ito

  hahanap ng “alibi”

  ipagpapatuloy ang gagawin

  dadalo dahil nakapangako ka

  45s
 • Q8

  Nagpasya ang mag-anak ni Luis na magsagawa ng paglilinis sa loob at labas ng kanilangtahanan sa darating na sabado. Nakagawian ni Luis na maglaro ng basketballtuwing araw-araw na ito. Kung ikaw si Luis, ano ang gagawin mo?

  tutulong na magdadabog

  tutulong na nakasimangot

  maglaro ng basketball dahil naghihintay ang barkada

  tutulong muna sa paglilinis bago manglaro

  45s
 • Q9

  Paano mo maipakita sa iyong magulang ang sipag sa pag-aaral.

              

  gawin ang mga gawaing pampaaralan kapag binabantayan ng guro

  pumasok araw-araw kapag malaking halaga ang baong pera

  pumasok nang maaga araw-araw at gawin lahat ang takdang-aralin

  gawin lahat ang mga gawaing madaling gawin

  45s
 • Q10

  Anong ugali ang kinakailangan ng isang bata upang matamo niya ang pangarap at pangako sa magulang.

  ang pagkamaguluhin sa kanyang gawain

  ang pagkamainisin sa kanyang gawain

  ang pagkawalang bahala sa kanyang gawain

  ang pagkamatiyaga sa kanyang gawain.

  45s

Teachers give this quiz to your class