placeholder image to represent content

ESP 7 2Q MAIKLING PAGSUSULIT (MODYUL 1 & 2)

Quiz by Mary Glenn Nas

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 3 skills from
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP7PS-IIa-5.1
EsP7PS-IIb-5.3
EsP7PS-IIb-5.4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang pangunahing gamit ng isip?

  umunawa

  mag-isip

  magnilaynilay

  magbulay-bulay

  30s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q2

  Ano ang pangunahing gamit ng loob?

  mag-isip

  gumawa

  kabutihan

  umunawa

  30s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q3

  Ang tunguhin ng isip: katotohanan: Ang tunguhin ng loob: _______ .

  gumawa

  mag-isip

  umunawa

  kabutihan

  30s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng paglalapat ng kilos-loob?

  pag-unawa sa ugali ng kapwa

  magtimbang sa esensiya ng mga bagay

  pagbibigay ng tulong sa nangangailangan 

  paghahanap ng solusyon sa problema

  30s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q5

  Bakit kailangang sanayin, paunlarin, at gawing ganap ang isip at kilos-loob ng bawat indibidwal?

  Upang hindi masira ang layunin ng Diyos sa pagkakaloob sa kanya ng isip at loob.

  Lahat ng nabanggit 

  Upang pagkakamit ng tao ang kanyang kaganapan.

  Upang hindi niya magamit ang mga ito sa maling paraan.

  30s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q6

  Ginagamit ng tao para sa pang-unawa, pagsusuri, pagtuklas, at Pagbibigay-kahulugan sa mga kaalaman.

  kabutihan

  isip 

  pag-unawa

  Kilos-loob

  30s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q7

  Ito ay kayang hanapin ng tao dahil sa kanyang loob.

  pagbubulay-bulay

  kilos-loob

  isip

  kabutihan 

  30s
 • Q8

  Ito ay kaugnay ng prinsipyo ng katumpakan, katamaan, katiyakan, at mabuting paniniwala.

  kilos-loob

  kaganapan

  kabutihan 

  isip 

  30s
  EsP7PS-IIb-5.4
 • Q9

  Ang tao ay binigyan ng Diyos ng isip upang tunguhin ang ________ na magagamit niya sa pag-unawa.

  katotohanan 

   kaganapan 

  kabutihan 

  kalakasan

  30s
  EsP7PS-IIb-5.4
 • Q10

  Ang ______  ang nakararamdam ng lahat na nangyayari sa ating buhay.

   isip

  katawan

  kamay

  puso 

  30s
  EsP7PS-IIb-5.4

Teachers give this quiz to your class