Quizalize logo
placeholder image to represent content

ESP 7 3Q LONG QUIZ (MODYUL 1 - 6)

Quiz by Mary Glenn Nas

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang virtue ay galing sa salitang latin na virtus (vir) na nangangahulugang “pagiging tao" -pagiging matatag at pagiging malakas.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Ang tao at hayop lamang ang biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos loob. 

  false
  true
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Ang birtud ay taglay ng tao simula kapanganakan. 

  false
  true
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Ang birtud ay bunga ng paulit ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang kilos.

  false
  true
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ang pagkakaroon ng birtud ay pagsasabuhay na nakabatay sa pagpili na gawin ang tama, na may tamang katwiran, at tamang pamamaraan.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ang intelektwal na Birtud ay tumutukoy sa pag-uugali ng tao. 

  false
  true
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Mga Katangian ng Ganapna Pagpapahalagang Moral ay Obhetibo,    Pangkalahatan,  Eternal.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Mga Katangian ng Pagpapahalagang Kultural na Panggawi ay Subhetibo,  Panlipunan (Societal), Sitwasyonal(Situational).

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ang halimbawa ng vital values ay pagpapahinga, pagkain ng masustansyang pagkain, at pagiging malusog.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ang mga halimbawa naman ng sensory values ay pagpapahalaga sa katarungan, pangkagandahang pagpapahalaga at pagkilala sa katotohanan. 

  false
  true
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Ang prinsipyo ng hirarkiya ng pagpapahalaga na tinawag na ordo amoris oorder of the heart ay nabuo ni Scoth.

  false
  true
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

    Ang pagkain, tubig , damit, tirahan at iba pangteknikal na mga pagpapahalaga ay tumutukoy sa pandamdam na pagpapahalaga.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito  ay lumilikha ng iba pang pagpapahalaga.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Ang isang pagpapahalaga ay nananatiling nasa mataas kung ito ay hindi nakabatay sa organismong nararamdaman.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ang moral na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng iba pang mga pagpapahalaga.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Ang Key Emplyoment Generators ang tawag sa mga industriyang nakapagbibigay ng trabaho sa mga tao.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Magiging Doctor ako ng mga bata pagkatapos ng 15 taong pag-aaral.

  Attainable

  Specific

  Measurable

  Relevant

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Noong Ikatlong Markahan ng Ika 7 Baitang ni  Jose sa Mataas na Paaralan ng Agham, inaral niya ang pagkuha  ng temperatura at blood pressure upang maiayon niya ang kanyang sariling sa kukuning kurso na Medisina.

  Specific

  Attainable

  Measurable

  Action Oriented

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Nagsimula ng mag ipon si Jose ng P20.00 araw araw upang makaipon ng pang-tuition fee sa kolehiyo. Inihanda niya ang kanyang alkansya para sa limang taong pag-iipon. Sa isang buwan ay magkakaroon siya ng P600.00 na aabutin ng P7, 200.00 sa isang taon. Sa 5 taon pag-iipon, natitiyak niya na makapag-eenrol siya ng Medicina.

  Attainable Relevant

  Lahat ng nabanggit

  Time Bound at Action Oriented

  Specific at Measurable

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Piliin ang naiibang trabaho na nakaayon sa klasipikasyon o pag-uuri ng Key Employment Generators. 

  Conductor

  Surgeon

  Dentist

  Doctor

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class