placeholder image to represent content

ESP 7 3Q LONG QUIZ (MODYUL 1 - 6)

Quiz by Mary Glenn Nas

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang virtue ay galing sa salitang latin na virtus (vir) na nangangahulugang “pagiging tao" -pagiging matatag at pagiging malakas.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q2

  Ang tao at hayop lamang ang biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos loob. 

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q3

  Ang birtud ay taglay ng tao simula kapanganakan. 

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q4

  Ang birtud ay bunga ng paulit ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang kilos.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q5

  Ang pagkakaroon ng birtud ay pagsasabuhay na nakabatay sa pagpili na gawin ang tama, na may tamang katwiran, at tamang pamamaraan.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q6

  Ang intelektwal na Birtud ay tumutukoy sa pag-uugali ng tao. 

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q7

  Mga Katangian ng Ganapna Pagpapahalagang Moral ay Obhetibo,    Pangkalahatan,  Eternal.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q8

  Mga Katangian ng Pagpapahalagang Kultural na Panggawi ay Subhetibo,  Panlipunan (Societal), Sitwasyonal(Situational).

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q9

  Ang halimbawa ng vital values ay pagpapahinga, pagkain ng masustansyang pagkain, at pagiging malusog.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q10

  Ang mga halimbawa naman ng sensory values ay pagpapahalaga sa katarungan, pangkagandahang pagpapahalaga at pagkilala sa katotohanan. 

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q11

  Ang prinsipyo ng hirarkiya ng pagpapahalaga na tinawag na ordo amoris oorder of the heart ay nabuo ni Scoth.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q12

    Ang pagkain, tubig , damit, tirahan at iba pangteknikal na mga pagpapahalaga ay tumutukoy sa pandamdam na pagpapahalaga.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q13

  Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito  ay lumilikha ng iba pang pagpapahalaga.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q14

  Ang isang pagpapahalaga ay nananatiling nasa mataas kung ito ay hindi nakabatay sa organismong nararamdaman.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q15

  Ang moral na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng iba pang mga pagpapahalaga.

  true
  false
  True or False
  30s

Teachers give this quiz to your class