Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Alin sa mga sumusunod ang naitutulong ng ating isip sa pagbuo ng isang mabuting pasiya?
  Natitimbang ng isip ng tao ang mga kahihinatnan ng mga kilos na maari niyang piliin sa hinaharap.
  Nasusuri ng isip ng tao kung ang isang kilos ay makakabuti hindi lamang sa sarili kung hindi pati na rin sa ibang tao.
  Lahat ng nabanggit.
  Nasusuri ng isip ng tao ang lahat ng impormasyon na kaniyang kailangan upang makapili ng maayos at nararapat na kilos.
  30s
 • Q2
  Ito ang pinakamahalagang sangkap sa proseso ng mabuting pagpapasiya.
  Damdamin
  Panahon
  Pagpapahalaga
  Isip
  30s
 • Q3
  Ito ang pundasyon at haligi ng isang mabuting pagpapasiya.
  Isip
  Pagpapahalaga
  Panahon
  Damdamin
  30s
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod ang dapat isaalang-alang sa proseso ng pagbuo ng isang mabuting pasiya?
  Isip at damdamin
  Panahon
  Pagpapahalaga
  Lahat ng nabanggit.
  30s
 • Q5
  Bakit mahalaga ang pagbuo ng makabuluhan at mabuting pagpapasiya sa ating buhay?
  Lahat ng nabanggit
  Ang paggawa ng isang makabuluhang pagpapasiya ay makakatulong ito sa iyo upang malagpasan pa ang mas mahihirap na sitwasyon na iyong kakaharapin sa iyong buhay.
  Ang paggawa ng isang makabuluhang pagpapasiya ay isa sa mga bagay na humuhubog sa ating pagkatao.
  Maraming mahahalagang aral ang iyong matutuhan sa mga karanasang dulot ng pagpapasiya
  30s
 • Q6
  Ito ay maihahalintulad sa isang personal o pansariling motto o kredo na nagpapahayag kung ano ang kabuluhan ng iyong buhay.
  Personal Mission Statement
  Personal Motto in Life
  Personal Goals in Life
  Personal Vision Statement
  30s
 • Q7
  Bakit mahalaga ang pagbuo ng Personal na Pahayag ng Layunin sa Buhay?
  Magsisilbi itong gabay upang makamit ang mga mithiin at pangarap mo sa buhay.
  Magiging malinaw sayo ang mga kilos na dapat isinasagawa mo sa iyong buhay
  Lahat ng nabanggit
  Mabubuksan ang iyong mata sa mga bagay na mahalaga sa buhay mo.
  30s
 • Q8
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga katangian ng isang Personal na Pahayag ng Layunin sa Buhay?
  Nailalarawan nito ang mga katangian na nakapagpapatangi sa iyo.
  Nasasakop nito ang apat na aspeto ng iyong pagkatao: pisikal, sosyal, mental at ispirituwal.
  Nagbibigay ito ng inspirasyon sa iyong buhay.
  Nakalista dito ang iyong mga problema sa buhay
  30s
 • Q9
  Ayon kay Dan Miller nakasaad sa Personal na Pahayag ng Layunin sa Buhay ang:
  Mga kakayahan at talento.
  Lahat ng nabanggit
  Mga Mithiin at Pangarap sa buhay
  Mga Pagpapahalaga sa buhay
  30s
 • Q10
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga hakbang sa pagbuo ng Personal na Pahayag ng Layunin sa Buhay?
  Wala sa nabanggit
  Alamin ang iyong mga pagpapahalaga sa buhay.
  Bumuo ng ninanais na imahe para sa iyong sarili.
  Ilista ang iyong mga kahinaan bilang isang indibiduwal.
  30s
 • Q11
  Ang pahayag ng layunin sa buhay ay maihahalintulad sa isang personal o pansariling motto o _______ na nagpapahayag kung ano ang kabuluhan ng iyong buhay.
  kredo
  Wala sa nabanggit
  integridad
  personal na layunin
  30s
 • Q12
  Sino ang nagsabi nito, "Kung sa simula pa lang ay alam na natin ang gusto nating mangyari sa ating buhay, hindi na magiging mahirap para sa atin ang mga mahahalagang pagpapasya sa buhay."
  Sto. Tomas de Aquino
  Esther Esteban
  Dr. Manuel Dy Jr.
  Stephen Covey
  30s
 • Q13
  Sino ang nagsabi, " to organize the world's information and make it universally accessible and useful.
  Sean Covey
  Prof. Ericson
  Oprah Winfrey
  Google
  30s
 • Q14
  Ano ang kahulugan ng sinabi ni Sean Covey na, "ang personal na misyon sa buhay ay maihahalintulad sa isang punong may malalim na ugat?"
  Gagawin ang lahat upang makamit ang mithiin sa buhay.
  Ito ay magsisilbing pundasyon sa hinaharap
  Ito ay matatag at hindi nawawala, ngunit ito ay buhay at patuloy na lalago
  Wala sa nabanggit
  30s
 • Q15
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa pagbuo ng Personal na Pahayag ng Layunin sa Buhay?
  Gamitin ang tinatawag na “Brain Dump”.
  Huwag ang labis na alalahanin ang pagsusulat nito.
  Mamahagi ng ibat-ibang motto sa buhay.
  Magpahinga, maglaan ng oras sa pag-iisip
  30s

Teachers give this quiz to your class