placeholder image to represent content

Esp. 7: Maikling Pagsusulit 2 (4th Quarter)

Quiz by Ms. Ma. Agot Asuncion G. Cerbito

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP7PB-IVb-13.3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Ano at tawag sa isang proseso ng pag-iisip at pag-oorganisa ng mga gawain na kailangan kaugnay ng isang bagay na nais mangyari o makamit?
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  EsP7PB-IVb-13.3
 • Q2
  Narito ang kahalagahan ng pagtatakda ng malinaw at makabuluhang pagpaplano, maliban sa isa:
  Naiiwasan ang pag-aalinlangan at pabigla-biglang desisyon.
  Matutukoy ang mga hadlang at ang mga paraan upang malutas ang mga ito.
  Hindi mo malalaman ang dapat mong gawin.
  Nagbibigay ito ng mga tiyak na hakbang na kailangang isagawa.
  45s
  EsP7PB-IVb-13.3
 • Q3
  Ano ang tawag sa hakbang na ito ng pagpaplano ng pangarap na nagsasabing, "ang mga hakbang na ito ay kailangang tiyak, maliliit, at kayang gawin"?
  Isagawa ang plano
  Magtakda ng panahon
  Tukuyin ang mga hakbang na kailangang isagawa
  Isaalang-alang ang mga hadlang
  45s
  EsP7PB-IVb-13.3
 • Q4
  Ano ang tawag sa hakbang na ito ng pagpaplano ng pangarap na nagpapaliwanag na "maaaring pangmadaliang panahon (short term) o kaya ay pangmatagalang panahon (long-term) ang pangarap"?
  Isagawa ang plano
  Magtakda ng panahon
  Tukuyin ang mga hakbang na kailangang isagawa
  Isaalang-alang ang mga hadlang
  45s
  EsP7PB-IVb-13.3
 • Q5
  Ano naman ang pananaw ni Lao Tzu sa pagsasagawa ng mga plano?
  Bawat paglalakbay ay nagsisimula sa tatlong hakbang
  Bawat paglalakbay ay nagsisimula sa dalawang hakbang
  Bawat paglalakbay ay nagsisimula sa apat na hakbang
  Bawat paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang
  45s
  EsP7PB-IVb-13.3

Teachers give this quiz to your class