placeholder image to represent content

ESP 7_2ND QUARTER SUMMATIVE TEST

Quiz by AGNES

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 5 skills from
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP7PS-IIa-5.1
EsP7PS-IIb-5.3
EsP7PS-IIa-5.2
EsP7PS-IId-6.3
EsP7PS-IIc-6.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang pangunahing gamit ng isip?

  magkusa

  magnilay

  umunawa

  mag-isip

  30s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q2

  Ang lahat ay pagkakatulad ng tao,hayop, at halaman, maliban sa ______.

  lahat ay nilalang ng Diyos

  lahat ay may magulang

  lahat sila may buhay

  lahat ay pantay-pantay mag-isip

  30s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q3

  Ang tunguhin ng isip ay:

  hanapin ang katotohanan

  gumawa ng kabutihan

  umunawa

  kumilos

  30s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng paglalapat ng kilos-loob?

  magtimbang sa esensiya ng mga bagay

  paghahanap ng solusyon sa problema

  pagbibigay ng tulong sa nangangailangan

  pag-unawa sa ugali ng kapwa

  30s
  EsP7PS-IIa-5.1
 • Q5

  Ang lahat ay pagkakaiba ng tao, hayop, at halaman malibansa:

  vparaan ng pagdami

  pagkakaroon ng buhay

  bilang ng populasyon

  mahahalagang bagay na naibibigay sa mundo

  30s
  EsP7PS-IIb-5.3
 • Q6

  Ano ang pangunahing gamit ng kilos-loob?

  magtrabaho

  mag-isip

  kumilos o gumawa

  magnilay

  30s
  EsP7PS-IIa-5.2
 • Q7

  Ang tao ay ______ nilalang dahil sya ay may isip atkilos-loob.

  nananaig

  nangunguna

  nangingibabaw

  natatangi

  30s
  EsP7PS-IIa-5.2
 • Q8

  Alam ni Alma na kulang na ang kanyang pamasahe pabalik sakanilang tahanan ngunit isinauli parin niya ang sobrang pera. Anong uri ngkonsensiya ang ginamit ni Arwin?

  Maling konsensiya

  Purong konsensiya

  Mabuting konsensiya

  Tamang konsensiya

  30s
 • Q9

  Ang paglapat ng kakayahan at kaalaman ay maaaring isakatuparan mo sa pamamagitan ngmga sumusunod na kaparaanan, ayon kay________

  SantoTomas de Aquino:147

  Wala sa nabanggit.

  Santo Tomas de Aguas: 147

  SantosThomas de Aquino:147

  30s
 • Q10

  Ano nga ba ang konsensiya?

  Lahat ng nabanggit.

  Ang tao ay may kakayahang tumingin o sumipat kung ano ang nakalalamang at hindinakalalamang.

  Ang tao ay may kakayahang tumingin o sumipat kung ano nga ba ang Mabuti o masama.

  Ang tao ay may kakayahang tumingin o sumipat kung ano angTama o Mali.

  30s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q11

  Dahil ang likas batas moral ay para sa lahat ng tao, sinasaklaw nito ang lahat ngtao. Nakapangyayari sa lahat ng lahi, kultura, sa lahat ng lugar at sa lahat ngpagkakataon. Anong katangian ng Likas na Batas Moral ito?

  Obhektibo

  Walang Hanggan

  Pangkalahatan

  Di-nagbabago

  30s
 • Q12

  Hindi maaaring magbago ang Likas Batas Moral

  sapagkat, hindi ito nagbabago ang pagkatao ng tao (nature ofman). Anong katangian ng Likas na Batas Moral ito?

  Walang Hanggan

  Di-nagbabago

  Pangkalahatan

  Obhektibo

  30s
 • Q13

  Ito ay panghabang buhay na iiral. Ang batas na ito ay walanghanggan, walang katapusan o permanente sa mundo. Ito ang katotohanan kahit saanat kahit kaylan man. Anong katangian ng Likas na Batas Moral ito?

  Pangkalahatan

  Obhektibo

  Di-nagbabago

  Walang Hanggan

  30s
 • Q14

  Ayon kay Santo Tomas de Aquino ang Kalayaan ay hindi lubos,at ito ay may limitasyon. Ang limitasyong ito ay itinakda ng _______.

  Konsensya

  Likas na Batas Moral

  Kilos-loob

  Isip

  30s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q15

  Ito ang kalayaang magnais o hindi magnais.

  kalayaang gumusto

  Kalayaan

  kalayaang tumukoy

  konsensya

  30s

Teachers give this quiz to your class