Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Magkasunod na nawala ang iyong mga magulang at masakit ito sa kalooban mo dahil nag-iisa ka na lang at walang ibang matatakbuhan. Sino sa mga pagpipiliang kapuwa ang lalapitan? A. mga dati mong kaklase B. mga malalapit na kaibigan C. mga malalapit na kapit-bahay D. mga malalapit na kamag-anak

  D. mga malalapit na kamag-anak

  30s
 • Q2

  Gusto mong talunin sa patimpalak ang iyong kaibigan na si Maria dahil kahit na malapit kayo sa isa’t isa ay kinaiinggitan mo ang kanyang mga nakamit na tagumpay sa buhay. Batay sa sitwasyon, naipakikita ba ng tauhan ang mabuting pakikipagkapuwa? A. hindi, dahil nangingibabaw ang pagiging makasarili nito B. hindi, dahil magiging balakid ka sa mata ng iyong kaibigan C. oo, dahil hindi basehan ang materyal na bagay ng pakikipagkapuwa D. oo, dahil wala namang kinalaman ang paligsahan sa pakikipagkapuwa tao

  A. hindi, dahil nangingibabaw ang pagiging makasarili nito

  30s
 • Q3

  Napansin ni Rhea na matamlay ang kanyang kaklase at tila may pinagdadaanan ito. Paano maipakikita ni Rhea ang pagiging mabuting kapuwa? A. linisin at pagtatawanan B. babalewalain lang na parang hindi nakikita C. lalapitan at tatanungin kung kailangan ng karamay D. pagsasabihang huwag dalhin ang problema sa paaralan

  C. lalapitan at tatanungin kung kailangan ng karamay

  30s
 • Q4

  Kumain si Arthur sa isang karinderya at may nakita siyang isang pulubi sa tapat ng bintana kung saan ito kumakain. Napansin niyang nakatitig ito sa kanyang kinakain. Bumili si Arthur ng pagkain at binigay ito sa pulubi. Paano niya naipakita ang pagiging mabuting kapuwa sa pulubi? A. pagmamahal sa kaaway B. pagkakaroon ng malasakit C. pagtaboy dahil ito ay madungis D. pagmamayabang dahil sa agwat ng estado sa buhay

  B. pagkakaroon ng malasakit

  30s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa taong maituturing na kapuwa? A. taos-pusong namigay ng libreng pagkain para sa mga frontliners sa barangay B. laging may bitbit na camera para sa vlog sa tuwing nagsagawa ng tutorial activity sa mga bata C. nagboluntaryo sa isang isang outreach program dahil ito ay kahilingan sa asignatura sa Edukasyong Pagpapakatao D. namigay ng libreng gamot sa mga kapitbahay dahil nakatambak lang ang mga ito at malapit nang “ma-expire”

  A. taos-pusong namigay ng libreng pagkain para sa mga frontliners sa barangay

  30s
 • Q6

  Bakit itinuturing na unang kapuwa ang magulang? A. unang tao na nakasasalamuha mula pagkaluwal sa atin bilang tao B. unang nagdidisiplina sa mga anak C. may malaking impluwensiya sa lipunan D. naghubog sa pagbasa, pag-uugali at pagpapahalaga

  D. naghubog sa pagbasa, pag-uugali at pagpapahalaga

  30s
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng pakikipagkapuwa? A. si Toni na nagpahiram ng pera kay Alex na may kasamang interes B. si Joey na nag-alok ng tulong sa kaniyang kasamahan na napilayan C. si Bryan na masugid na manliligaw ni Lisa noong una pa lamang silang magkakilala D. si Rosa na laging masama ang tingin kay Lennie habang naglalakad sa pasilyo ng paaralan

  B. si Joey na nag-alok ng tulong sa kaniyang kasamahan na napilayan

  30s
 • Q8

  Sino ang pangalawang magulang na umaalalay sa paghubog sa buong pagkatao ng isang indibidwal? A. guro B. kaibigan C. kapitbahay D. magulang

  A. guro

  30s
 • Q9

  Sila ang kapuwa sa lipunan na nagsisilbing tagapagtaguyod sa pangunahing pangangailangan ng mga tao tulad ng bigas at prutas? A. bombero at kapulisan B. tindera at manggagawa C. alkalde at mga opisyales D. magsasaka at mangingisda

  D. magsasaka at mangingisda

  30s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang matatawag na unang kapuwa? A. kaibigan at kaaway B. kakilala at kapitbahay C. kapatid at kamag-anak D. kakwentuhan at kakulitan

  C. kapatid at kamag-anak

  30s
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa pagtugon sa pangangailangan na makipag–ugnayan sa iba, pakiramdam na kailangan ng tao ng makakasama, at mapabilang sa isang pangkat? A. pakikialam B. pakikibagay C. pakikilahok D. pakikipagkapuwa

  D. pakikipagkapuwa

  30s
 • Q12

  Ikaw ay bagong lipat lamang sa Cagdianao National High School gayunman madali kang nakilala ng iyong mga kaklase dahil palagi kang sumasagot sa oral recitation. Kinaibigan ka ng iyong kaklaseng si Heart na isang sikat na mananayaw sa inyong paaralan. Ang buong akala mo ay tapat ang kanyang pakikitungo sa iyo pero nilapitan ka lang pala niya upang tulungan siya sa kanyang mga hindi pa natatapos na proyekto. Ipagpapatuloy mo pa ba ang pakikipagkaibigan sa kanya? A. oo, dahil pareho kaming may kailangan sa isa’t isa B. hindi, dahil marami akong sariling proyekto na dapat tapusin C. oo, dahil naniniwala akong bawat isa ay may pag-asang magbago at ganoon din si Heart D. hindi, dahil mapagsamantalang tao si Heart at hindi ito mabuting pag-uugali ng isang tao

  C. oo, dahil naniniwala akong bawat isa ay may pag-asang magbago at ganoon din si Heart

  30s
 • Q13

  Sino ang nagpapanatili ng kalinisan sa mga kabahayan, lansangan at pamayanan? A. ate at kuya B. tindera at tindero C. street at fruit vendors D. basurero at street sweepers

  C. street at fruit vendors

  30s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod ang tagapagtaguyod ng batas sa pamayanan? A. health workers at medical staff B. tindero at tindera sa pamayanan C. opisyales ng barangay at lungsod D. mayayaman at mahihirap sa bayan

  C. opisyales ng barangay at lungsod

  30s
 • Q15

  Sino ang namamahala ng kaayusan at nagpatutupad ng curfew sa pamayanan? A. guro at mag-aaral B. kapatid at pinsan C. doktor at health workers D. barangay tanod at kapulisan

  D. barangay tanod at kapulisan

  30s

Teachers give this quiz to your class