placeholder image to represent content

ESP 8_ Q1_Periodic Test

Quiz by Mark Joseph Marantal 2

Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 15 skills from
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP8PBIa-1.1
EsP8PBIa-1.2
EsP8PBIb-1.3
EsP8PBIb-1.4
EsP8PBIc-2.1
EsP8PBIc-2.2
EsP8PBId-2.3
EsP8PBId-2.4
EsP8PBIe-3.1
EsP8PBIe-3.2
EsP8PBIf-3.3
EsP8PBIf-3.4
EsP8PBIg-4.1
EsP8PBIh-4.3
EsP8PBIh-4.4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pamilya ay may napakalaking positibong impluwensiya sa iyong pagkatao. Ano ang ibig sabihin ng salitang positibong impluwensiya?

  ang mabuting pagbabago sa pagkatao ay dulot ng pamilya
  ang pagtitipid at tamang paggastos ng pera ay aral na nagmumula sa pamilya
  ang mabuting asal at gawi ay nagmula sa pagtuturo ng magulang
  pagkakaroon ng paggalang sa tradisyon ng pamilya
  30s
  EsP8PBIa-1.1
 • Q2

  Kung ang isang bata ay namumuhay sa pamumuna o sa pamimintas, natututo siyang ______.

  lumaban
  maging mapanghusga
  kaawaan ang sarili
  mag-alala
  30s
  EsP8PBIa-1.1
 • Q3

  Kung ang isang bata ay namumuhay sa pagkilala, natututo siyang _____.

  magustuhan ang sarili
  maging komportable sa buhay
  maniwala sa sarili
  bumuo ng layunin sa buhay
  30s
  EsP8PBIa-1.1
 • Q4

  Ang hindi maayos na komunikasyon sa pamilya ay nagdudulot ng mga sumusunod, MALIBAN sa ___________.

  madalas na pagtatalo sa pamilya.
  pagiging mas malapit sa mga kaibigan.
  paghina ng bigkis ng mga kasapi ng pamilya.
  kakulangan ng kakayahang malutas ang mga suliranin.
  30s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q5

  Ang masaya, matatag at maayos na pamilya ay hindi ligtas sa mga problema o suliranin. Nalalampasan nila ang mga ito dahil _________________.

  hindi nila ito tinatalakay.
  tinatawanan lamang nila ang suliranin.
  alam nilang lilipas din ito.
  pinag-uusapan nila ito nang masolusyonan.
  30s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q6

  Bakit mahalaga ang pamilya sa lipunan?

  Ang pamilya ang pundasyon ng lipunan.
  Ang bawat pamilya ay kasapi sa iba’t ibang institusyon ng lipunan.
  Ang mga institusyon sa lipunan ay naitatag dahil sa pagdami ng pamilya.
  Ang pamilya ang unang nagtuturo ng mabubuting paraan ng pakikipagkapwa tao.
  30s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapaliwanag na ang pamilya ang una at patuloy na pundasyon ng edukasyon para sa panlipunang buhay (social life)?

  Ang pamilya ang siyang may katungkulan na pag-aralin ang mga anak.
  Ang mga magulang ang pinagmulan at huling kahahantungan ng ating buhay.
  Ang pamilya ang unang kapwa at madalas na kausap o nakakahalubilo sa loob ng tahanan.
  Ang mga magulang ang unang naging guro, gumagabay, at nagtuturo ng pakikitungo sa kapwa.
  30s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q8

  Ipinaliliwanag ng iyong mga magulang na nararapat na ang pamilya ay tulad ng isang walis tingting upang maitaguyod ang bawat pangangailangan sa pamliya. Ano ang ibig sabihin nito?

  Kailangang magkaisa sa ikauunlad ng pamilya.
  Kailangang panatilihin ang kalinisan sa tahanan.
  Kailangang magkaisa para matutong mamuhay mag-isa.
  Kailangan gumawa at magsikap upang umasenso ang pamilya.
  30s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q9

  Ito ang magsisilbing gabay ng anak sa kaniyang pamumuhay sa hinaharap.

  ang mga materyal na bagay
  ang mga ipinamanang kayamanan
  mabuting halimbawa ng mga magulang
  mga mahahalagang pangyayari sa buhay nila
  30s
  EsP8PBIb-1.3
 • Q10

  Sinasabi na ang pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang –buhay. Ano ang kahulugan ng panlipunang –buhay?  

  samahan ng magkakapit-bahay
  paglago ng hanap-buhay
  panglalawigang pamamahala
  mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa
  30s
  EsP8PBIb-1.3
 • Q11

  Ano ang sinasabing pangunahing kontribusyon ng pamilya sa lipunan?

  pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya
  pagsuporta mga gawaing pampamayanan
  pagiging bukas ng pamilya sa mga nangangailangan
  ang karanasan sa pakikibahagi at pagbibigayan sa araw-araw
  30s
  EsP8PBIb-1.3
 • Q12

  Ano ang kahulugan ng kasabihang “A family that eats together, stays together”?

  Nabubuo ang pamilya kapag kumain nang sama-sama.
  Nagsasama-sama lamang ang pamilya sa hapagkainan.
  Mas masarap magkuwentuhan kapag sama-samang kumain.
  Ang pagkain nang sama-sama ay tanda ng pagkakabuklod-buklod ng bawat miyembro nito.
  30s
  EsP8PBIb-1.4
 • Q13

  Ang pagtamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan sa mga kasing-edad sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay mahalaga upang ______.

  Magkaroon ng kalaro na magtuturo ng pakikipag-ugnayan sa kasing-edad.
  Masiguro na mayroong taong tatanggap sa kanyang mga kalakasan at kahinaan.
  Mapatunayan sa lahat ng tao ang kakayahang makikipag-ugnayan nang maayos sa kasing-edad.
  Magkaroon ng makakasundo na tutulong upang matanggap sa isang pangkat na labas sa kanyang pamilya.
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q14

  Nabuntis ni Ryan si Joana sa hindi inaasahang pagkakataon at alam nito na tutol ang kaniyang mga magulang sa kanilang pag-iibigan. Kaya nang malaman nila ito ay agad na pinapalayo si Ryan kay Joana. Anong karapatan ang tinanggal ng mga magulang ni Ryan sa kanilang anak?

  maging isang magulang
  masilayan ang kaniyang magiging anak
  isakatuparan ang kaniyang pananagutan
  maging maligaya kasama ang minamahal
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q15

  Alin sa mga sumusunod ang pinakamataas na tungkulin ng isang anak sa kanyang magulang?

  Sila ay igalang, mahalin at pagkatiwalaan.
  Ang magsilbing isang halimbawa sa kanyang mga kapatid
  Ibalik sa kanila ang katumbas ng kanilang naibigay simula na ikaw ay ipinanganak
  Huwag pagdamutan ang pagtulong sa iyong pamilya
  30s
  EsP8PBIc-2.1

Teachers give this quiz to your class